Sjoukje OosterlooDovnload 9.7 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte9.7 Kb.


Sjoukje Oosterloo
Diereliefde
Middags, as ik om huus wat doende bin, roepen de buurkiender: ‘Kiek es buurvrouw, wi’j hebben een hond!’ Wiels de kiender d’r holen en keren an hebben om heurzels in de bienen te holen, omreden een grote heddershond an de riem trekt, blieven ze bi'j me staon.

‘Et liekt me een lieve hond, jim moe’n mar goed oppassen dat hi‘j niet los over de straote lopt. Eers komt hi’j lichtkaans nog onder een auto en dat zuj’m wel niet graeg willen,’ raode ik heur.

Mit de regel: aj’een dier hebben moej’d’r ok goed op passen, bin’k van huus uut grootbrocht. Et zal me beni'jen hoe lange as disse kiender et volholen om de hond uut te laoten. D’r bin meensken die schaffen heur een hond an omreden et heur veur de kiender zo aorig toeliekt. De eerste weken willen de kiender de hond nog wel uutlaoten, mar as et ni’js d’r een betien of is dri’jen de oolden d’r vaeke veur op.

Et kwam krek zo a’k al docht hadde. Nao een stokmennig weken zag ik de kiender niet meer lopen mit de hond. Wat gebeurde d’r? Bi’j twielochten gong bi’j de buren de buterdeure een aentien eupen, en moch de hond buten zien behoefte rap even doen. Zodoende hadde et beest de vri’je haand, of beter zegd de vri’je poot, om zels een plakkien uut te zuken waor as hi’j zien hoge nood lossen zol. Deurgaons is dat in de tuun van de buren, en jawisse heur, iedere aovend dee de grote heddershond zien poot omhogens tegen ien en dezelde konifeer in oonze tuun. Zodoende kreeg die te vule van et goeie, mit as risseltaot dat hi’j et lotien legde.

Doe ik de buren daorop anspreuk, was et kommentaor: ‘Dat dot oonze hond niet, wi’j laoten him de hieltied netties uut.’ Mit disse uutspraoke leugen ze niet, ze leuten et beest ok netties uut, mar niet an de riem.

Ik hadde et hiele gedoe mit mien eigen ogen gebeuren zien, mar bewiezen kon ik niks. Dan had ik daor bi’j twieduuster aachter de hede liggen gaon moeten mit et fototoestel in de anslag. Wissezekers had die grote hedder mi’j dan ok onderspruuid mit zien grote straole. Grif was de foto dan ok nog mislokt.

Moej’ es in de grote stad kommen, hoevule van die brune hopies ziej’ daor op ’e stoepe liggen, die as vaeke bi’j oongelok al deur iene plattrapt binnen. En oe wee, aj’ d’r in trappen, bi’j’ vies de klos.

Deur de gemienten is d’r al zovule an daon; poepdeuzen veur honnen bin dr anlegd, plastiekpoeden mit scheppies uutdield, mar niks helpt.

As de vekaansie in zicht komt bin d’r van die onmeensken, die heur hond in de bos an een boom vaastekneupen. Vaeks ok nog op een plak waor as gien meenske daele komt.

Laestdaegs keek ik vremd op doe ik bi’j de bezinepompe anstak om de grote dust van mien auto te lessen. In et angreenzende tunegien leupen een stokmennig kiepen omme te scharrelen. Veraldereerd vreug ik an de pomphoolder as hi’j him die kiepen anschaft hadde.

‘Nee, die bin hier deur een onverlaot bi’j naacht uut de auto zet. Ik laot ze mar wat lopen en stri’j now en dan wat voer veur et kiepevolkien. Wonder boven wonder leggen ze ok nog eier,’ gnees de man.

Nao verloop van tied weren de kiepies vot. Waorschienlik bin ze deur ien of aander dier opvreten, wel sneu veur de pomphoolder omreden hi’j zien eigien now missen moet bi’j et morgenbroggien.

Mit katten is ’t van ’t zelde laeken een pak. Al is zoe’n besien nog zo lief, aj’ze niet steriliseren, kriegen ze verkering en wemelt et binnen de kotste keren van dat goetien. Naor et waeterschop doen... dat mag tegenworig niet meer. Dus bedaenk je veur daj' d'r an beginnen.

Op ‘e tillevisie was laestdaegs een pergramme over honties die anklieded wodden. Et hontien dat in beeld was, hadde een jurkien an en verduld ok nog een string parels omme. En de baozinne mar pochen: ‘Ja Bella…,’ wat een naeme veur zoe’n klein hontien, 'vint et zóó leuk om anklieded te wodden.’ Hoe kan dat vrommes zoks now weten, et aarme dier kan ja zels niet zeggen wat hi'j d'r van vint. Et diertien kan mit zoe’n jurk an gieniens een aentien hadde draeven. Stel je es veur, as hi'j zien behoefte doen wil zit et hi'j de hieltied mit zien poten vertiesd in die rotterige jurk. Ik zol niet graeg mit dat hontien ruilen willen! As ze oons een touw om de bienen doen kuwwe ja ok niks beginnen, da’s toch percies etzelde.Dat numen ze now diereliefde. Neffens mi’j bi’j’ toch wel diepe zonken aj’ zo mit dieren ommegaon.

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina