Slag bij waterlooDovnload 51.57 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte51.57 Kb.


DE SLAG BIJ WATERLOO
Napoleon Bonaparte
SLAG BIJ WATERLOO

Op 18 juni 1815 vond Napoleon Bonaparte zijn Waterloo. Op die dag verliest Napoleon de slag bij Waterloo van de hertog van Wellington, van generaal Von Blücher en onze eigen prins Willem van Oranje. Sindsdien is de uitdrukking ‘zijn Waterloo vinden’ in het Nederlands een gevleugelde uitdrukking voor ‘definitief verslagen worden’.


In deze lesbrief blikken we terug op die historische gebeurtenis. We kijken naar wie Napoleon eigenlijk was, hoe de veldslag verlopen is en de gevolgen van de veldslag voor Nederland.

Maar eerst kijken we naar Napoleon en Waterloo in verschillende (pop)liederen.
(Pop)liederen

In 1974 wordt de Zweedse popgroep ABBA in een klap wereldberoemd doordat ze het Eurovisie Songfestival wint met het liedje Waterloo.


My my
At Waterloo Napoleon did surrender
Oh yeah
And I have met my destiny in quite a similar way
The history book on the shelf
Is always repeating itself

Waterloo - I was defeated, you won the war
Waterloo - Promise to love you for ever more
Waterloo - Couldn't escape if I wanted to
Waterloo - Knowing my fate is to be with you
Waterloo - Finally facing my Waterloo

My my
I tried to hold you back, but you were stronger
Oh yeah Foto: www.abbafiles.com
And now it seems my only chance is giving up the fight
And how could I ever refuse
I feel like I win when I lose

Refrein
So how could I ever refuse
I feel like I win when I lose

Refrein

Dit liedje van ABBA was niet het eerste liedje waarin de slag bij Waterloo figureerde. Al vlak na de nederlaag van Napoleon verschijnen in Engeland liedjes en ballades over de veldslag. Veel ervan zijn behoorlijk patriottisch en verheerlijken de overwinning van de Engelsen en bespotten de verslagen Fransen. Maar er verschijnen ook liedjes waarin Napoleon wordt bezongen als de held van naar vrijheid snakkende volkeren in Europa.Napoleon Bonyparte


Attention pay, both young and old, to these few lines that I unfold,

It is the deeds of great Napoleon I’m going to relate.

He was a gallant Corsican as ever stood on Europe’s land,

I’m inclined to sing his praises, so noble was his heart.

For in every battle, manfully, he strove to gain that victory,

And to the world a terror was Napoleon Bonyparte.
On that fatal June at Waterloo it caused Napoleon for to rue,

When he saw the tricks of Grouchy it struck terror to his heart,

For there upon that fatal day he was forced to yield or run away,

Like a bullock sold in Smithfield was Napoleon Bonyparte.
(Grouchy is een van de bevelhebbers die van verraad aan Napoleon beschuldigd werd; een bullock is een stier, Smithfield was de grote vleesmarkt in Londen)

The Battle of Waterloo
On the eighteenth day of June, eighteen hundred and fifteen,

Both horse and foot they did advance most glorious to be seen,

Both horse and foot did bold advance when the bugle horn did blow,

The sons of France we made to dance on the plains of Waterloo.
Our cavalry advanced with true and valiant hearts,

Our infantry and artillery did nobly play their parts,

While the small arms they did rattle and the great guns they did roar

All on the plains of Waterloo, where thundering cannons roar.Spotprent van Napoleon 1. Wat heeft Waterloo van ABBA met de slag bij Waterloo te maken?

 2. Kun je de verschillen verklaren in de teksten van de laatste twee liederen?

 3. Ken je andere voorbeelden van liedjes over oorlogen of veldslagen?

 4. Vooral in Engeland zijn tal van straten, pleinen, gebouwen en monumenten naar Waterloo of de Engelse helden uit de Napoleontische tijd genoemd. Denk maar aan Waterloo station, Trafalgar Square enz. Naar Wellington is zelfs een bepaald soort laarzen vernoemd (Wellington boots). Ken je voorbeelden in Nederland van straten of pleinen die naar oorlogsgebeurtenissen of oorlogshelden zijn genoemd?

Napoleon

In 1796 wordt Napoleon Bonaparte opperbevelhebber van het Franse leger in Italië waar hij grote successen boekt. In 1799 pleegt hij een staatsgreep in Frankrijk en laat hij zich benoemen tot Eerste Consul van een driemanschap dat de regeringsmacht uitoefent. Frankrijk wordt in feite een militaire dictatuur. In Frankrijk zelf en in alle landen die onder Franse invloed staan (Nederland onder ander) voert Napoleon drie nieuwe wetboeken in:


het Burgerlijk Wetboek,

het Wetboek van Strafrecht,

het Wetboek van Koophandel.
Belangrijkste elementen daarin zijn:


 • alle burgers ongeacht stand, ras of godsdienst zijn gelijk voor de wet

 • een beklaagde heeft recht op juridische bijstand

 • meer vrijheid in het economische leven

In 1804 laat Napoleon zich tot keizer uitroepen. Hij probeert zijn invloed over heel Europa uit te breiden en voert oorlog met Oostenrijk. In de slag bij Austerlitz (1805), ook wel Driekeizersslag geheten, verslaat Napoleon keizer Frans van Duitsland en tsaar Alexander van Rusland. Engeland is zijn volgende doel, maar de Franse vloot wordt in 1805 bij Trafalger verslagen door admiraal Nelson. Daarna probeert Napoleon de handel van Engeland met het Europese vasteland te blokkeren door het zogenaamde Continentaal Stelsel: alle handelsbetrekkingen tussen Engeland en het door Frankrijk beheerste Europa worden verbroken. Wil de handelsboycot succes hebben, dan moeten alle Europese landen meedoen. Daarom wordt Spanje veroverd (1808) en in 1812 trekt Napoleon met een half miljoen soldaten naar Rusland. Dat loopt slecht af. Hij bereikt Moskou wel maar honger, kou en aanvallen van de Russische kozakken kosten honderdduizenden soldaten het leven.

Het rijk van Napoleon in 1812

De keizer trekt zelf terug naar Parijs om een nieuw leger uit de grond te stampen.

Inmiddels hebben ook Pruisen en Oostenrijk Napo­leon de oorlog ver­klaard. Zij vormen sa­men met Engeland een allian­tie.

In oktober 1813 lijdt Napoleon een grote ne­der­laag bij Leipzig. Deze slag staat bekend als de Volkeren-slag. De geal­lieer­den trekken Parijs binnen en dwin­gen Napo­leon afstand van de regering te doen. Hij wordt verbannen naar het eilandje Elba maar mag zich nog wel keizer noemen.


Congres van Wenen


Na de nederlaag van Napoleon organiseren de grote mogendheden in 1814 een conferentie in Wenen, het Congres van Wenen. De grote mogendheden van dat moment zijn: Engeland, Pruisen, Oostenrijk, Rusland en Frankrijk. Ook de verliezers zijn dus vertegen­woordigd. Om Frankrijk aan de noordkant in te dammen moet er een sterke staat komen. Daarom worden de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden verenigd. De zoon van de laatste stadhouder (in 1795 voor de oprukkende Fransen naar Engeland gevlucht) wordt koning: Willem I. De voornaamste doelstelling van het Congres van Wenen is het herstel van de ‘wettige’ vorstenhuizen in o.a. Frankrijk, Spanje en Nederland. Bovendien wil men het machtsevenwicht tussen de grote mogendheden herstellen.
Terwijl het Congres van Wenen nog in volle gang is, ontsnapt Napoleon in de nacht van 26 op 27 februari 1815 vanuit Elba. Op 1 maart landt hij met een legertje van 1400 man in het zuiden van Frankrijk vanwaar hij optrekt naar Parijs. Het is het begin van het ‘honderd dagen tijdperk’. Duizenden soldaten van het Franse leger lopen naar hem over en op 20 maart trekt Napoleon triomfantelijk Parijs binnen.
Na de terugkeer van Napoleon uit Elba verschijnen de volgende koppen in de Parijse kranten:
28 februari: De menseneter heeft zijn hol verlaten

7 maart: De Corsicaanse veelvraat is in de Golf van Juan geland

9 maart: De tijger is in Gap aangekomen

11 maart: Het monster ligt in Grenoble

16 maart: De tiran is door Lyon getrokken

17 maart: De overweldiger bevindt zich reeds op 60 mijl van de hoofdstad

18 maart: Bonaparte nadert met rasse schreden, maar hij zal Parijs nooit binnen­trekken

19 maart: Napoleon zal morgen voor onze wallen staan

20 maart: De Keizer is in Fontainebleau aangekomen

21 maart: Zijne Majesteit de Keizer heeft gisteravond te midden van zijn getrouwe onderdanen zijn intocht in de Tuileriën gehouden


Napoleon wil proberen het verloren terrein zo snel mogelijk weer te veroveren. Hij begint meteen een leger te werven. Binnen twee maanden heeft hij al weer een leger van 300.000 man op de been. De geallieerden besluiten de machtsgreep van Napoleon te voorkomen door gezamenlijk tegen hem ten aanval te gaan. Oostenrijk zal optrekken naar het noorden van Italië, Pruisen naar het oosten van België, Engeland en Nederland naar het westen van België en Rusland zal door Polen naar het westen trekken. Napoleon wil zijn tegenstanders het liefst afzonderlijk verslaan om niet het risico te lopen weer een nederlaag te lijden zoals in Leipzig. Om te beginnen trekt hij naar het noorden om België en Nederland te veroveren. 1. Wat wilde men op het congres van Wenen met hun voornaamste doelstelling bereiken denk jij?

 2. Hoe verklaar je de verandering in de krantenkoppen?

 3. Wat wordt er bedoeld met het ‘honderd dagen tijdperk’?

 4. Het Continentaal Stelsel was een soort handelsboycot van Engeland. Kun je voorbeelden van soortgelijke maatregelen noemen uit onze tijd?

 5. De veldtochten van Napoleon en zijn oorlogen met de geallieerden zou je een voorloper van de Tweede Wereldoorlog kunnen noemen. Noem enkele overeenkomsten en verschillen tussen de veroveringsoorlogen van Napoleon en die van Hitler-Duitsland tussen 1939-1945.


De veldslag

Op 15 juni 1815 trekt Napoleon België binnen, richting Brussel. Ten zuiden van die stad bevinden zich dan twee geallieerde legers. Het Pruisische leger staat onder bevel van veldmaarschalk Von Blücher (maarschalk ‘Voorwaarts’) en telt 120.000 soldaten en 300 kanonnen. Het Engels-Nederlandse leger bestaat uit 79.000 infanteristen (soldaten te voet, ook wel zandhazen genoemd), 14.000 cavaleristen (soldaten te paard) en 196 kanonnen. Het staat onder bevel van de Nederlandse kroonprins Willem van Oranje. Als de Engelse opperbevelhebber Arthur Wellesley, beter bekend als de hertog van Wellington (de ijzeren hertog), arriveert, neemt die het commando over. De Engelsen hebben niet veel op met de Nederlandse Oranjes. Stadhouder Willem V (de latere koning Willem I) wordt ‘the old frog’ genoemd; zijn zoon ‘the young frog’ of ook wel ‘slender Billy’ – Billy Bonestaak.


Napoleon heeft 120.000 soldaten tot zijn beschik­king, veel minder dan Wel­ling­ton en Blücher samen. Daarom wil hij zijn vijan­den het liefst afzonderlijk ver­slaan. Op 16 juni wor­den twee veldslagen gele­verd. Napoleon zelf levert slag met het Prusisiche leger nabij Ligny. De Prui­sen lijden zware verliezen en trekken zich terug.

Maarschalk Ney, een van de bevelhebbers van Napo­leon, levert slag met het Engels-Nederlandse legerSlag bij Waterloo
bij Quatre-Bras, het kruis­punt van de weg Brussel-Charleroi en Nivelles-Na­men. Ook zij lijden zware verliezen en trekken zich terug.
Twee dagen later, op zaterdag 18 juni 1815, treffen beide legers elkaar weer bij Waterloo, ongeveer 13 kilometer ten zuiden van Brussel. De soldaten van beide legers brengen de nacht in de modder en stromende regen door. De veldslag begint om 12 uur ’s middags met een aanval van de Franse generaal Reilles op de troepen van Wellington. De strijd golft op en neer. De Fransen zijn aan de winnende hand, totdat het Pruisische leger op komt dagen. Tegen het vallen van de avond slaan de Franse troepen op de vlucht. Om 21.30 uur ontmoeten Welling­ton en Blücher elkaar bij de herberg La Belle Alliance.
De geallieerden hebben ongeveer 25.000 man verloren. De prins van Oranje is een van de gewonden. Aan Franse kant sterven ongeveer 30.000 man. Op 3 juli wordt een wapenstilstand getekend en vier dagen later trekken de geallieerden Parijs binnen. Alhoewel het merendeel van de gevechten zich heeft voorgedaan op het grondgebied van Eigenbrakel (Braine-l’Alleud) en de omliggende gemeenten, is de slag de geschiedenis ingegaan onder de naam ‘Slag bij Waterloo’. Omdat Wellington de nacht voor de veldslag in het plaatsje Waterloo had overnacht, stond hij er op de veldslag daarnaar te vernoemen. In Duitsland spreekt men nog steeds van de slag bij La Belle Alliance omdat het Pruisische leger daar slag leverde.
De nederlaag bij Waterloo betekent het einde van Napoleon. Hij wordt opnieuw verbannen, dit keer naar het verre Sint Helena waar hij zes jaar later sterft. Wellington wordt in eigen land als held ontvangen en wordt in 1828 premier.
Op de plek waar de prins van Oranje gewond raakt, wordt in 1823-26 op een speciaal daartoe opge­worpen heuvel van 40 meter hoog het reusachtige Leeuwenmonument opgericht, een metalen leeuw op een stenen voetstuk. De trap naar de top telt 226 treden. Boven op de heuvel heb je een prima uitzicht over het voormalige slagveld. Vlakbij is ook een be­zoe­kerscentrum ingericht waar je dia’s kunt bekijken over de veldslag en de opstelling van de verschil­lende legers. Het Wellington museum is gevestigd in de voormalige herberg waarin Wellington zijn hoofd­kwartier had gevestigd. Ook het hoofdkwartier van Napoleon is nu een museum. Het Leeuwenmonument

Foto: Bezoekerscentrum Waterloo
De slag bij Waterloo wordt uitgevochten met tamelijk primitieve wapens. Het meest gebruikte geweer is een zogenaamd vuursteengeweer. Als een soldaat zijn geweer had afgeschoten duurde het minstens een halve minuut voordat hij opnieuw kon schieten. De kogels waren ronde loden knikkers van iets minder dan 2 cm doorsnede. Meestal kon men niet veel verder dan 100 meter schieten.


 1. Wat is de doorslag geweest volgens jou waardoor Napoleon de slag bij Waterloo verloor?

 2. Heb je zelf wel eens een slagveld of een oorlogsmuseum bezocht? Wat vond je er van?

 3. In Engelse verslagen van de veldslagen bij Quatre-Bras en Waterloo wordt nogal laagdunkend gedaan over de rol van de Nederlandse kroonprins. In verslagen van Nederlandse kant wordt juist benadrukt dat hij een bekwame veldheer is. Kun je daar een verklaring voor geven?

 4. De slag bij Waterloo vormde een keerpunt in de Europese geschiedenis. Ken je meer veldslagen die belangrijk waren voor het verloop van de geschiedenis?Nederland in 1815

In de winter van 1794/1795 trekt het Franse leger ons land binnen. De stadhouder (Willem V) vlucht naar Engeland en de Patriotten (de gegoede burgerij) nemen de macht over. Zo ontstaat de Bataafse Republiek. In feite wordt Nederland een Frans gewest. De adel verliest haar voorrechten, de gilden worden opgeheven. Het lager onderwijs wordt hervormd. Voortaan is de openbare school voor kinderen van elke godsdienstige gezindte toegankelijk, onderwijzers moeten een examen afleggen en de regering gaat toezicht uitoefenen op het onderwijs. In het hele land gelden voortaan dezelfde wetten en belastingen. Ook wordt een eenheidsmunt ingevoerd, evenals het metrieke stelsel. Voortaan kun je in het hele land met een en dezelfde munt betalen en wordt gemeten in liters en meters. Daarvoor had elke streek zijn eigen munt en maatstelsel. Iedereen is gelijk voor de wet, zonder onderscheid van stand of gods­dienst. Kerk en staat worden gescheiden, de bevoorrechte positie van de gerefor­meerde kerk wordt afgeschaft.


In 1806 benoemt Napoleon zijn broer Lodewijk Napo­leon tot koning. Het stadsbestuur van Amsterdam biedt hem het stadhuis aan om in te gaan wonen. Dat doet nog steeds dienst als koninklijk paleis. Vier jaar later wordt Nederland helemaal ingelijfd en wordt het een provincie van het Franse keizerrijk.

Op bevel van Parijs wordt begonnen met het aanleggen van registers van de burgerlijke stand. Iedereen moet een voor- en een achternaam kiezen. Bovendien wordt de dienstplicht ingevoerd. Nederlandse mannen moe­ten dienst nemen in het Franse leger maar kunnen een vervanger of remplaçant kopen die hun plaats inneemt.

Na de overwinning van de geallieerden in de slag bij Leipzig verlaten de Franse troepen ons land. Op 20 november wordt in naam van de prins van Oranje een voorlopige regering gevormd. Op 30 november 1813 landt de zoon van de laatste stadhouder in Sche­veningen. Twee dagen later aanvaardt hij de soe­vereiniteit. In 1814 wordt een grondwet opgesteld. Lodewijk Napo­leon
Er komt een parlement bestaande uit één kamer van 55 leden die gekozen worden door de provinciale Staten. Hun macht is vergeleken met die van de vorst maar erg klein. Bij het verdrag van Londen op 14 juni 1814 wordt België verenigd met de Noordelijke Nederlanden tot het Koninkrijk der Nederlanden. De verenigde Nederlanden moeten een schild vormen om Frankrijk aan de noordkant in toom te houden. Op 27 september 1815 wordt Prins Willem VI in Brussel gekroond tot Koning Willem I der Nederlanden. Bovendien krijgt hij het Groothertogdom Luxemburg. Na de vereniging met België worden de Staten-Generaal uitgebreid met een Eerste Kamer van 50 leden die door de koning benoemd worden.


 1. Wat verandert er in Nederland nadat het een provincie is geworden van het Franse keizerrijk?

 2. Hoeveel leden tellen de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) nu en hoe worden zij gekozen?

 3. Als Willem-Alexander zijn moeder als koning opvolgt zal hij waarschijnlijk Willem IV gaan heten. Zoek op welke vorsten en vorstinnen Nederland geregeerd hebben tussen Willem I en Willem IV en wanneer.

 4. Toen mensen een achternaam moesten kiezen, kozen ze vaak een naam die verwees naar hun beroep (Timmerman), hun geboorteplaats of woonplaats (Van Breda) of ze noemden zich naar de voornaam van hun vader (Jansen: de zoon van Jan, Pieters: de zoon van Pieter) of een ludieke naam (Naaktgeboren). Als je zelf een naam moest kiezen, hoe zou je je dan noemen en waarom?
(Pop)liederen

Het eerste werkblad is bedoeld als een ludieke manier om dit boeiende geschiedenis­onderwerp onder de aandacht van de leerlingen te brengen. Tegelijkertijd geven het tweede en derde lied aardig weer hoe er vanuit verschillende standpunten tegen hetzelfde onderwerp totaal anders aangekeken kan worden.

Voor die leerlingen die het Engels nog niet goed genoeg beheersen, zijn achteraan deze docentenhandleiding in een bijlage de Nederlandse vertalingen van de drie liederen opgenomen.
 1. Waterloo is synoniem geworden met het begrip definitieve nederlaag. Ergens zijn Waterloo vinden: ten onder gaan. Waterloo van ABBA: deze tekst gaat vooral over de ‘strijd’ tussen de sexen. ‘Zij’ verliest de strijd tegen ‘hem’.

 2. The Battle of Waterloo is een Engels lied: hierin worden de heldendaden van de Engelsen bezongen. Napoleon Bonyparte is een Iers lied: in dit liedje wordt de nederlaag van Napoleon juist betreurd (omdat de Ieren net als de Fransen tegen­standers van de Engelsen zijn).

 3. Slaet op den trommele (inname van Den Briel door de Watergeuzen), de Zilvervloot (80-jarige oorlog), Wounded Knee (slag bij Wounded Knee), In Flanders’ Fields (WOI), Lily Marlene, It’s a long way to Tipperary (WOII), Ballad of the green berets (Vietnam), Welterusten meneer de President (Vietnam).

 4. Voorbeelden zijn o.a. Waterlooplein (Amsterdam), Nieuwpoortstraat (slag bij Nieuwpoort), Van Speijkstraat (Tiendaagse veldtocht), Plein ’44 (WOII, o.a. Nijmegen), Grebbeberglaan (WOII, o.a. Utrecht), Van Heutszstraat (Atjeh), Karel Doormanstraat (WOII), Willem II (kazerne, voetbalclub), tal van straten die genoemd zijn naar Nederlandse zeehelden als Piet Hein, Michiel de Ruyter, Tromp.


Napoleon

Op dit werkblad staat Napoleon centraal. Wie was hij? Wat waren zijn daden? Voor de opdracht rond straatnamen, kunnen leerlingen in eigen omgeving kijken of straat­namenindexen van enkele grote steden raadplegen.
 1. Naarmate Napoleon de hoofdstad dichter nadert, wordt men bevreesd voor de inname en voorzichtiger in het taalgebruik, uit angst voor represailles.

 2. Dit slaat op de periode tussen de ontsnapping uit Elba en zijn nederlaag in Waterloo, ruim drie maanden.

 3. De boycot van Cuba door de VS, de boycot van Zuid-Afrika ten tijde van het apartheidsbewind, de sancties tegen Libië (na de aanslag op een Amerikaans vliegtuig boven Lockerbie), Irak (na de inval in Koeweit in 1991) en Joegoslavië.

 4. Zowel Napoleon als Hitler wilden heel Europa veroveren, beiden hebben vergeefs geprobeerd Engeland te veroveren, zowel Napoleons veldtocht naar Rusland als Hitlers invasie van Rusland mislukten en vormden het keerpunt in de oorlog.

De veldslag

Op dit werkblad staat de daadwerkelijke Slag bij Waterloo centraal. Ook is er aandacht voor wat er nu nog van die slag is terug te vinden.
 1. - 2. Net als bij opdracht 2 van werkblad 1 geldt dat de achtergrond (land van herkomst) bepalend is geweest voor de blik op de geschiedenis. Elk land (Engeland en Nederland) probeert zijn eigen rol het mooist voor te stellen.

 3. De slag bij Stalingrad vormde een keerpunt in de Tweede Wereldoorlog, zo ook de slag bij de Grebbeberg (nederlaag Nederlandse leger tegen Duitse invasiemacht in 1940) en de aanval op Pearl Harbour (de Japanse aanval zorgde ervoor dat de V.S. aan de Tweede Wereldoorlog deel gingen nemen).

Nederland in 1815

De Slag bij Waterloo had directe gevolgen voor de staat Nederland. De Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden werden door de Geallieerden samengevoegd om een sterke buffer tegen Frankrijk te vormen. In 1830 scheidde België zich echter weer van Nederland af.
 1. De Tweede Kamer heeft 150 leden, de Eerste Kamer 75. De leden van de Tweede Kamer worden eens in de vier jaar gekozen door alle Nederlandse mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder. De Eerste Kamer wordt gekozen door Provinciale Staten.

 2. Willem I: 1814-1840; Willem II: 1840-1849; Willem III: 1849-1890; Emma (regentes): 1890-1898; Wilhelmina: 1898-1948; Juliana: 1948-1980; Beatrix: 1980-heden.

 3. -

Meer informatie op internet:
http://www.waterloo1815.be/waterloo/nl/

Bezoekerscentrum Waterloo


http://www.trabel.com/waterloo/waterloo.htm

Toeristische informatie van Waterloo


http://www.n-a.co.uk/

Napoleonic Association


http://home.wanadoo.nl/ncv/

Napoleontische Cavalerie Vereniging


http://www.napoleon.org/

De ‘officiële’ Napoleon-site: veel serieuze én speelse informatie over NapoleonBijlage: vertalingen van de liederen van werkblad

Waterloo


Weet je

Napoleon gaf zich over bij Waterloo

O ja

En mijn lot is hetzelfdeHet geschiedenisboek in de kast

Herhaalt zichzelf voortdurend


Waterloo – ik ben verslagen, jij won de oorlog

Waterloo – ik beloof altijd van je te houden

Waterloo – ik kan niet ontsnappen zelfs als ik dat wilde

Waterloo – ik weet dat het mijn lot is om bij jou te zijn

Waterloo – eindelijk heb ik mijn Waterloo gevonden
Weet je

Ik heb geprobeerd om je tegen te houden maar jij was sterker

O ja

En nu lijkt het erop dat opgeven de enige kans is die ik hebEn hoe kan ik ooit weigeren

Ik heb het gevoel dat ik win als ik verlies


Refrein
Dus hoe kan ik ooit weigeren

Ik heb het gevoel dat ik win als ik verlies.
Napoleon Bonaparte


Jong en oud, luister naar de paar regels die ik ga zeggen

Ik ga verhalen van de daden van de grote Napoleon

Hij was de meest dappere Corsicaan die ooit Europa doorkruiste

Ik ben geneigd om hem te prijzen omdat hij zo’n nobel hart had

Want in elke veldslag streefde hij er vastberaden naar om de overwinning te behalen

Napoleon Bonaparte was een schrik voor de wereld


Op die fatale dag in juni in Waterloo treurde Napoleon

Toen hij de valstrik van Grouchy zag, sloeg de schrik hem om het hart

Want op die fatale dag moest hij zich terugtrekken of wegrennen

Als een stier die op de markt in Smithfield wordt verkocht – zo eindigde Napoleon Bonaparte.
De slag bij Waterloo


Op de achttiende juni van het jaar 1815

Streden de cavalerie en de soldaten te voet glorieus vooraan

De cavalerie en de soldaten te voet stormden onverschrokken naar voren toen op de hoorn geblazen werd

We lieten Frankrijk’s zonen dansen op de vlakten van Waterloo.


Onze cavalerie stormde naar voren met waarlijke moed in hun hart

Onze infanterie en artillerie speelden nobel hun rol

Terwijl de pistolen ratelden en de grote geweren brulden

Op de vlakten van Waterloo, waar de kanonnen donderend bulderden.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina