Slokdarm en diafragmaDovnload 321.44 Kb.
Pagina3/3
Datum20.08.2016
Grootte321.44 Kb.
1   2   3

 1. loslating bronchussutuur

 2. levensbedreigend  hoge mort

 • verlengd luchtlek

 • empyeem

 • ARDS


  Multimodale R/

  Combinatie HK + chemo/RT voor of na


  IL N+ neo-adjuvante (inductie) chemo

  Stad2/3  na complete resectie: chemo

  Uitgebreide tumoren  chemo +/- RT VOOR HK
  Resultaten na HK R/

  5j na HK 40%

  T1N0 70à80%

  T3N0 40à50%

  N2 <10% (na HK of RT)

   chemo: P/ factor: downstaging mediastinale klieren


  PLEURAAL MESOTHELIOOM

  Definitie

  Tumor longvlies  • buikvlies

  • pericard

  • tunica vaginalis


  Benigne mesothelioom

  = gelokaliseerd mesothelioma

  = goedaardige pleurale fibromen  Maligne mesothelioom

  = diffuus mesothelioom  • inhalatie asbestvezels

   • amfibolen

    • crocidoliet

    • amosiet

  • inf Simian virus 40

  • genetische factoren

  • 50-70j: 20à30j na blootstelling

  • Klachten

   • Dyspnee

   • Thor pijn

   • Vermagering

   • Vermoeidheid

   • Hoesten


  D/

   medico-legaal

   unilat pleurauitstorting z duidelijke oorz + asbestexpositie
  Weefseltechn


  1. blinde naaldbiopsie (Abrams) – CT geleide punctie

  2. meische thoracoscopie

  3. VATS

  4. thoracotomie met open biopsie


  Path

   ruim weefselfragm voor acurate D/

  Hist tye’s


  1. epitheliaal

  2. sarcomateus

  3. mixed

  4. desmoplastisch


  Beeldvorming

  1. Rx/CT

  2. MRI  mediast/diafr invasie?

  3. PET/PET-CT  multimodale R/


  Stadiëring

   TNM
  R/

   msl gn kandidaat HK meer


  • ondersteunende maatregelen levenskwaliteit

   • VATS + talcage

  • Chemo

   • Fitte, inoperabele ptn: cisplatin + pemetrexed


  Multimodale R/ voor potentieel resecabele ptn

  1. inductie chemo: cisplatin-pemetrexed

  2. resectie

   1. extra-pleurale pneumonectomie: techn moeil: hoge morb & mort

    1. beide pleurabladen

    2. IL long

    3. Hemi-diafragma

    4. Pericard (goretex patch)

  3. radicale bestraling op geopereerde hemithorax


  Resultaten

  Infauste P/ 4à12mnd

  Beste chemo 15mnd

  Multimod 2j 68% 5j 48%  LONGMETASECTOMIE

  Definitie

  = verwijderen M in long van primaire tumor elders


  Syst R/

  1. chemo

  2. immunotherapie

  3. hormonotherapie

   vaak: stap in multimodale R/ voor of na chemo


  Terminologie

  • synchroon – metachroon

  • solitair - multipele

  • uni – bilat

  • simultaan – sequentieel

   • optreden

   • wegnemen

  • perifeer – centraa


  Klinische presentatie

   aS/


   S/

  10à15% - Centraal  1. hoest

  2. dyspnee

  3. hemoptoe

  occasioneel

  1. koorts

  2. thoracaal ongemak

  3. pijn

  4. paraneoplastische syndromen

  5. pneumothorax

  6. hemothorax


  Beeld

   Rx th


  • als groot genoeg

  • glad, afgeronde en goed afgelijne, perifere nodule

  • centraal

   • hilaire massa

   • atelectase

   • infiltratie

  CT th: meer sens minder spec

  Andere kleine nodule  1. granulomata

  2. sobpleuraal gelokaliseerde banale lymfeknopen

   PETscan

   als epitheliale oorsprong  • prim tumor

  • lk aantasting

  • <1cm / weinig FDG opname : minder waardevol


  Biol merkers

  1. CEA

   1. colontumor

  2. beta-HCG

   1. kiemceltumor

  3. alfa-foetoproteïne

   1. kiemceltumor

  4. CA19

   1. pancreastumor

  5. oestrogeen R of progesterone R

   1. borstca  R/


  dD

  1. longtumor

  2. M oorspronkelijke tumor

   perop: resectiespecimen; vriescoupe

   immonohistochem OZ  1. goedaardige longnoduli

   1. hamartoma

   2. fibroma

   3. granuloma

  calcif – meerdere letsels
  vooraf syst R/  preop biopsie

  • multipele M

  • groot centraal letsel verkleinen vooraf

  1. transthoracale punctie

  2. thoracoscopische wig (perifeer gelegen nodulus)

  3. bronchoscopie (centraal gelegen)

  4. mediastinoscipie (mediastinaal)

  5. echo-endoscopie (EBUS, EUS) (mediast, metast lk)


  selectiecrit

   soliede tumoren  1. GI

  2. resp

  3. Urogen

  4. gynaecolo

  5. bot & KB

  6. spier & pees

  7. subcutis

  8. synovia en zenuwen

  9. huid

  10. embryonaal weefsel

   crit

  1. volledige controle prim tumor

  2. volledige resectie alle M: tech & longfct mog

  3. gn extrathor M (uitz lever bij colon)

  4. gn betere, alternatieve systemische therapie

   1. kiemcel  chemo

   2. borst  hormoon

  5. voldoende fit voor HK

   1. WHO

   2. Karnofski


  P/ factoren

  Overlevingskansen  1. volledigheid resectie

  2. # M

  3. ziektevrij interval

  4. tumor verdubbelingstijd

  5. histologie primaire tumor

  6. lymfeknoopaantasting


  Techn metastasectomie

  Type resectie

  = tumorectomie  1. wigexcisie

  2. precisie excisie

  3. segmentectomie

   1. ook lk

  4. lobectomie

   1. ook lk

  5. pneumectomie

   1. centrale tumor

  6. gecombineerde ingrepen (lever – longen)


  Toegangsweg

  1. thoracoscopische wigexcisie

  2. (spiersparende) thoracotomie

  3. thoracotomie sequentieel/simultaan bilat

  4. sternotomie


  Apparatuur

  1. precisie excisie

   1. elektrische bistouri

   2. laser

  2. wigexcisio

   1. automatische staplingsapparatuur

  3. anatomische resecties

   1. std

  4. RFA

   1. Irresecabel

   2. Nt fit genoege pt

  5. geïsoleerde longperfusie voor lokaal chemo


  Verwikkelingen

  1. luchtlek

   1. adequate aerostase  sealants

  2. nabloeding

  3. empyeem: pleurale inf

  4. pneumonie

  5. ARDS

  6. lokale tumorimplantatie


  Resultaten

   grote kans herval

   volledigheid resectie of gunstige biol gedrag tumor?
  MEDIASTINUM

  Anatomie

  Frontaal vlak achter trachea  scheiding voor – achter

  Dwars vlak dr angulus sterni  scheiding boven – onder
  Drie segmenten


  1. middelste (onderste) compartiment

   1. tracheabifurcatie

   2. longhili

   3. lk

  2. anterosup compartiment: voorste deel boven & onder

  3. posterior compartiment: achterste deel boven & onder


  Kliniek

  RIP  silencieus: adaptatievermogen


  Klinische manifestaties

   snel groeiend proces: degeneratie

   uiting verwikkeling: compressie - invasie


  1. thoracale pijn

  2. prikkelhoest

  3. dyspnoe

  4. resp inf

  5. dysfagie

  6. VCS-syndroom

  7. Cl Bernard Horner

  8. n recurrens verlamming

  9. RM compressie dr neurogene tumoren in paravertebrale goot

   alg S/

  1. MG thymoma

  2. hyperparathyroïdie ectopisch parathyroïd adenoma

  3. gynaecomastie mediastinaal chorioca

  inf of ruptuur cysten

  • dermoïdcyste

  • bronchogene cyste

  1. algemene (koorst)

  2. lokale (ophoesten I)


  D/

  1. std Rx

   1. = 1e OZ

  2. CT th

   1. Lokalisatie

   2. V

   3. Contours

   4. Uitbereiding

   5. Densiteit

   6. Homogeniteit

   7. Klievingsvlakken

   8.  aard letsel

  3. MRI

   1. BVn (mog z CM)

  4. HK (grote) biopsie – resectiestuk: APO = def D/

   1. Cerv mediastinoscopie

   2. Parasternale mediastinoscopie

   3. Parasternale mediastinotomie

   4. Kleine ant thoracotomie

   5. Thoracoscopie

   vermoeden nood therapeutische resectie: OZn tegenaangewezen
  Pathologie

  1. tumoren SD

  2. trachea

  3. hoofdbronchi

  4. tumoren / afwijkingen WZ


  1.Nt-tumorale letsels

  1. BVn

   1. Anomalieën – aneurysmata grote BVn

  2. SD

   1. Dilataties

    1. Megaoesophagus

    2. divertikel

   2. Hiatus Hernia

  3. diafragma

   1. hernia Morgagni

   2. hoogstand

   3. miskende diafragmaruptuur

  4. lk

   1. TBC

   2. Sarcoïdose

   3. silicose

  5. mediastinaal BW

   1. mediastinale fibrose


  2.neoplasmata die in feite systemisch zijn

  1. lymfoma’s

   1. Hodgkin

   2. Non-Hodgkin


  3.Tumoren en cysten vh mediastinum

    1. voorkeurslokalisatie

     1. welbep compartiment

    2. z voorkeurslokalisatie: uit mesenchymale structuren

     1. fibroma

     2. lipoma

     3. haemangioma


  Tumoren bovenste mediastinum

  Thymoma

   thymusepitheel: epitheliaal thymoma

  Ev + lymfocytaire elementen (moeten nl zijn)

   surfacemarkers  • volw msl >40j

  • msl toevallige vondst

  • 1/3 S/ dr compressie of invasie onderliggende struct

  • 1/3 geassocieerde stoornissen

   • Neuro-musc syndr: MG

   • Haematologische syndr

   • Immunolog def

  • Verschil inv/nt-inv  klinisch

  • Macrosc indruk ingroei  microsc bevestigen

  Bergh


  graadI goed ‘ingekapseld’ benigne

  graadII pericapsulaire groei in mediastinaal vet

  graadIII invasieve groei in omgevende weefsels of/& in intrathoracale M
  R/

   HK


  II  volledig: ook thymusstelen en omliggend vet (ev + RT)

  III  zoveel mog thymusweefsel verwijderd   • nn 

   • BVn 

   • Longweefsel 

   grote morbiditeit (ev mort)

   enkel RT

   preop RT: als directe resectie nt mog

  Thor M  chemo


  Andere tumoren thymus:

  1. echte ca

   1. spinocell ca

   2. oatcell ca

   3. gemengd

  2. carcinoïd thymus

  3. thymolipoma

   1. afgekapseld – goedaardig – samengesteld uit vet

   2. lipoom: nt goed afgekapseld – nt in thymus – gn thymusweefsel


  Kiemceltumoren

   cfr gonaden


  Teratomen

  • 3kiemcellagen

  • “dermoïdcyste”

  • Msl als cyste met verkalkingen wand

  • Matuur of immatuur weefsel

  • Degenereert in 20%

   • Degeneratie 1der elementen

   • Combinatie met 1 vd kwaadaardige kiemceltumoren

  • R/ = excisie


  Germinomen

  • M seminoma

  • V dysgerminoma

  • Tumoren kiemcellen zelf:

   • Radiosensibel

   • Chemosens


  Chorioca

  • zeer kwaad

  • beantwoorden haast nt aan elke therapievorm


  Yolk sac tumor

  • zeer kwaad

  • beantwoorden haast nt aan elke therapievorm


  Embryonaal celca

  • zeer kwaad

  • beantwoorden haast nt aan elke therapievorm


  Intrathoracale goiter

   duikende krop

   thyroïdectomie

   ectopische goiter met eigen intrathoracale vasc pedikels


  Parathyroïd adenoma

  Na resectie cerv bijschildklieren nog verhoogde calcemie  adenoom


  Cystische lymphangioma

   afwezigheid verbinding tss thoracale en cerv lymfewegen met ven systeem


  Tumoren middenste mediastinum

  1. lymfoma

  2. mesotheelcysten

  3. bronchogene cysten


  Lymfoma

   in de 3compartimenten mog  • mediastin lk

  • hilaire lk

  • thymus zelf

   Hodgkin & non-Hodgkin

   (primair of) disseminatie


  R/

  • gn HK

  • agressieve RT en chemo  adequate biopsie (klier in haar geheel)

  dD: thymoma: preop thijvel: sternotomie met resectie z biopsie
  Mesotheelcysten

  = uniloculaire mesodermische malformaties  • zeer dunne wand

  • mesotheliale bekleding

  • I = springwater

   • = klaar – doorschijnend - waterachtig

  • Pericardiale cysten

   • Als verbonden met pericard

  • Mesotheelcysten

   • Andere mediastinale lokalisaties

  • Mog zeer groot

  R/: nt nodig als aS/ & D/ zeker
  Bronchogene cysten

  • congen

  • abnl aftakking tracheo-bronchiale boom tijdens intra-uteriene ontwikkeling

  • intra of extra pulm

   • intra: blijven verbonden met bronchiale wand tijdens embryogenese

   ingebed in longparenchym

   • extra: ° uit abnl knoppen  verlies contact met LW  achter in medi

   toename in grootte dr secretie v cystisch epitheel

   I = wit-grijs (soms bruin) mucineus materiaal

   bronchiale struct: pseudogestratificieerd ciliair epitheel


  • uitz ruptureren in LW  luchtvocht niv

  • rad:

   • scherpe rand

   • vorm variatie met AH

  • 5groepen Maier

  1. paratracheale

  2. subcarinale

  3. hilaire

  4. para-oesophageale

  5. andere lokalisaties: pericard-diafragma


  Tumoren vh achterste mediastinum en vd costovertebrale goot

  Oesophageale cysten

  = ontwikkelingsanomalie spijsverteringskanaal  • tongbasis tot aars

  • ° uit persisterende vacuolen in wand oerdarm

   • Nl: samenvloeien ter vorming darm

   • Geïsoleerd: holte in SD  nr buiten SD

  • Uniloculair

  • Rond

  • Mucineus mat

  • Intiem contact SD

  • dD bronchogene cysten


  Neurogene tumoren

  • periferen nn

  • autonome ganglia

  • paraganglia

   msl goed
  Tumoren vd perifere zenuwen

   schwannoma = neurilemmoma = neurinoma  • meest freq neurogene tumor mediastinum

  • afgekapseld

  • op zenuw gefixeerd

  • mog groei drheen foramen intervertebrale  RM lesies

  • uitz: maligne degeneratie

   neurofibroma  • proliferatie schwanncellen

   • perineurale fibroblasten

   • neurieten

  • goed afgelijnd, nt ingekapseld

  • meer fusiforme massa

   solitaire goedaardige

   multipele neurofibromatose van Von Recklinghausen  grote kans degeneratie


  Elders in mediastinum
  Tumoren vd sympatische ganglia’s

  Ganglioneuroma goed

  Neuroblastoma kwaad

  Ganglioneuroblastoma kwaad


  Paraganglioma’s

  • ° uit paraganglia (autonoom neuro-endocrien ZS)

  • Goed afgekapseld

  • Sterk gevasc

  • Uiterst zelden ontaarden

  • Gn predilectieplaats

   chemodectoma

  • PS paraganglia in intiem contact met grote BVn = chemoRn

   • Fluctuaties in PaO2   • pH

   pheochromocytoma

  • sympathische ganglia – para-aortisch (cfr bijniermerg)


  Beleid v mediastinale tumoren

  1. is de mediastinale tumor een vasc structuur?

   1. CT IV CM

   2. MRI (gn CM nodig)

  2. Moet de massa gebiopsieerd of gereseceerd w?

   1. Enkel biopsie  cheom/RT

    1. Lymfoma

    2. M

    3. kiemceltumoren

   2. rechtstreeks resectie

    1. iets anders vermoed

  3. Welke toegangsweg?

   1. Biopsie

    1. naaldbiopsie

    2. cerv mediastinoscopie

    3. ant mediastinotomie

    4. beperkte anterolat (submammaire) thoracotomie

   2. resectie

    1. sternotomie

     1. voor boven

    2. posterolat thoracotomie

     1. tumor ant compartiment nagenoeg volledig in een hemithorax

     2. middenste

     3. achterste


 • 1   2   3


  De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
  stuur bericht

      Hoofdpagina