Snoezelmuziek wat is dat?Dovnload 18.91 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte18.91 Kb.

Snoezelmuziek wat is dat?

Het woord bestaat uit twee delen:

Snoezel(en)en muziek.

Het gaat hier om muziek die in oorsprong gebruikt werd bij het Snoezelen!

Iedereen weet wat muziek is maar om te weten te komen wat nu precies onder snoezelmuziek wordt verstaan is het primair van belang te weten wat het begrip Snoezelen inhoudt!
Snoezelen is een aktiviteit die ontstaan is binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of, nog nauwkeuriger, voor mensen met een ernstige of zeer ernstige verstandelijke beperking!

Meermalen komt er een lichamelijke beperking bij!


De aktiviteit en de naam Snoezelen zijn in de loop van de jaren 70 van de vorige eeuw bedacht door een tweetal jongens die destijds vervangende dienstplicht deden en een leider van de afdeling recreatie van het instituut Haerendaal te Haaren, te weten: Niels Snoek, Rein Staps en Klaas Schenk.

Snoezelen is een samentrekking van twee woorden: snuffelen en doezelen

Evenals wij in ons instituut (De Hartenberg te Wekerom) liepen zij ook tegen het probleem op dat er heel weinig aktiviteiten te bedenken zijn waar mensen met een ernstige verstandelijke beperking, gezien hun vaak beperkte vermogens, plezier aan beleven.

Het getuigt van visie en creativiteit dat zij begonnen zijn na te denken over de mogelijkheden van deze mensen en zich juist niet hebben laten leiden door de onmogelijkheden!!!

Zij kwamen toen al snel uit op het gebruik van de zintuigen!

Zij boden allerlei activiteiten aan waarbij de zintuigen zo ”selectief” mogelijk en ”gedoseerd” werden aangesproken.


Omdat wij in ons instituut De Hartenberg, behorende bij de Vereniging ‘s-Heerenloo te Ede ons voor de dezelfde problemen geplaatst zagen tijdens onze zomerfeesten in 1978 hebben wij een zogenaamde activiteitentent ingericht!

Bijna alle mensen die ernstig verstandelijk beperkingen hebben leven in een “lichaams-gebonden”ervaringsfase!

Dat houdt in, dat de wereld voor hen bestaat uit dingen die al bewegend, tastend, proevend, ruikend, kijkend en luisterend worden ervaren en waar zij op eigen wijze een betekenis aan geven!

Als voorbeeld: Wij bieden een trampoline aan, maar met een doel, een trampoline is voor ons een toestel om op te springen, maar zij gaan er op liggen om te deinen!

Wat wij ook aanbieden het is aan hen om op eigen wijze daar mee om te gaan!

Eigen keuze en eigen tempo staan hoog in het snoezelvaandel!

Vandaar dat het voor de hand lag, om vanuit die voor ons vaak onzichtbare andere wereld activiteiten als zien, horen, voelen, ruiken en proeven op een basaal, primair niveau aan te bieden in diverse ruimtes.Voorbeelden:

  • Op een overheadprojector stond een glazen bak waarin ecoline werd gedruppeld, als gevolg waarvan er allerlei kleurschakeringen ontstonden op het projectiescherm!

  • Een rek waaraan allerlei geluid makende voorwerpen waren opgehangen die bij aanraking geluiden produceerden.

  • Een grote ventilator blies krantensnippers rond.

  • Bakken waarin allerlei soorten materialen lagen die betast konden worden

  • Flesjes gevuld met diverse geuren waaraan geroken kon worden.

  • Een kast met vakjes waarin zich eetbare zaken bevonden, zodanig samengesteld dat er een duidelijk onderscheid was in bitter, zout, zuur en zoet!


Het resultaat was verbluffend!

Ouders, familieleden, groepsleiders(sters) vertelden ons dat zij reacties hadden waargenomen bij de bezoekers die ze nog nooit eerder hadden waargenomen!

Door middel van vaak subtiele reacties zoals gezichtsmimiek, aanraking (lichaamstaal), probeerden ze aan te geven hoe zij zich voelden, iets beleefden!

Door dit succes aangemoedigd besloten wij met ons team verder te gaan!

In dit kader organiseerden wij themadagen waarop wij vele bezoekers uit binnenland, maar ook vrij snel uit de naburige landen mochten ontvangen!

Door het organiseren van deze dagen hebben we kunnen voorkomen dat het Snoezelen in Nederland een modeverschijnsel zou zijn gebleven!

Door het enthousiasme van vooral de ouders en de financiële medewerking van onze directie konden wij in 1984 onze permanente snoezelruimte in gebruik nemen.

Deze heeft model gestaan voor vele andere in binnen- en buitenland.

Inmiddels is deze een paar jaar geleden door een nieuwe vervangen.

In 1986 maakte Aart Zeeman in opdracht van de NCRV een tv-documentaire over het Snoezelen.

De documentaire maakte veel indruk in binnen-en buitenland vooral door de levens-geschiedenis van een ouderpaar dat vertelde welke invloed het Snoezelen op hun zoon had gehad!

Tegelijk met de documentaire werd het door een collega, Ad Verheul en mij geschreven boek “Snoezelen een andere wereld” tijdens die uitzending gepresenteerd.

Dit boek is inmiddels in zes talen uitgegeven.

Na de uitzending ontvingen wij de volgende dag 800 telefoontjes en een enorme stapel brieven!

Al heel snel toonden werkers in de zorg voor dementerende mensen, (toen nog merendeels bejaarden) en werkers in de psychiatrie grote belangstelling.

In de zorg voor demente bejaarden waren met name Gert Bloemendal en Ilse Achterberg de voortrekkers.

Het Snoezelen wordt nu voor veel meer doelgroepen gebruikt, grofweg onderscheiden we drie categorieen:

Snoezelen wordt gebruikt ontspanningsgericht, (ortho)pedagogisch of therapeutisch!

Enkele voorbeelden waarvoor Snoezelen gebruikt wordt:Stress, pijnbestrijding, comapatiënten, traumabestrijding, ADHD, agressiereductie, autisten, mensen met een hersenletsel, dementerenden, psychiatrische patiënten.

Dit is maar een greep uit de vele manieren waarop Snoezelen gebruikt kan worden!


Het Snoezelen is zo langzamerhand de gehele wereld over gegaan en wordt nu inmiddels zelfs op universiteiten zoals in Zweden en in Berlijn (Humboldt-universiteit) wetenschappelijk onderbouwd!

Inmiddels hebben we in Berlijn het derde Wereldsymposium achter de rug, dat was georganiseerd door de International Snoezelassociation (ISNA), opgezet door Prof.Dr.Krista Mertens (Dld.)en Ad Verheul(Ned.).

Bij de ISNA zijn inmidddels achttien landen aangesloten van Nederland tot landen als Japan!

Zo werd er ook een Wereldsymposium in Nederland georganiseerd door Ilse Achterberg, oprichtster van de website “WorldWideSnoezelen”.Snoezelmuziek

Terug nu naar de muziek die onlosmakelijk verbonden is met het Snoezelen!

Door het zo selectief mogelijk en gedoseerd aanbieden van prikkels in een sfeervolle ruimte wordt de hectische wereld van buiten die ruimte uitgesloten!

Omdat we zelf uit moesten vinden welke attributen nu aan konden sluiten op het begrip Snoezelen hebben wij vele snoezelmaterialen zelf moeten ontwerpen en bouwen.

Buiten alle andere attributen die zich binnen een snoezelruimte bevinden zijn in eerste instantie licht en geluid de grote sfeermakers!

Al in het begin van het Snoezelen waren de mogelijkheden van het werken met licht bekend, maar over welke muziek er gebruikt moest worden, daar werd nog naar gezocht!

Daar ik naast mijn hoofdfunctie als hoofd dagaktiviteiten ook als muziekpedagoog werkzaam was in ons instituut was het vooral mijn taak passende muziek te vinden of te maken voor gebruik in de snoezelruimtes!

Met betrekking tot het vinden het volgende:

Het heeft heel veel moeite gekost om passende muziek te vinden die sfeerverhogend werkt, rust bevordert en ontspanning teweeg brengt .

Na onze gehele platencollectie te hebben nagelopen slaagden mijn vrouw en ik er na veel moeite er in onze eerste één-uurs-cassetteband samen te stellen!

Het eerste muziekje afkomstig van de lp Sweet People is de gehele wereld overgegaan omdat het gebruikt werd bij de bovengenoemde documentaire!

Het is de beste band geworden die we ooit gemaakt hebben!

Al snel kwamen er cassettes en later cd’s uit met muziek die geschikt zou zijn en het predikaat snoezelmuziek mocht verdienen.

Veel muziek met name de New-Age muziek kwam wel in de richting maar het was nooit wat we in ons achterhoofd hadden!

Zelf heb ik ook wel eens geprobeerd in die richting iets te vervaardigen, maar het was datgene wat ik eigenlijk bedoelde totdat…………………

we op een gegeven ogenblik Theo Verhoeven ontmoetten en hem hoorden spelen.

Het viel ons op dat hij heel veel verschillende stijlen kon spelen!

Op een geven moment speelde hij ons iets voor waarbij we mijn vrouw en ik elkaar aankeken en voelden dat hier iemand zat te spelen die gezien het gevoel dat hij in zijn muziek legde wel eens diegene zou kunnen zijn die een grote wens van ons zou kunnen vervullen.

We hebben Theo uitgenodigd om eens in alle rust in onze snoezelruimte te komen spelen.

In onze zgn. witte kamer waar licht en geluid centraal staan is hij al improviserend aan het componeren geslagen!Zijn muziek begon steeds meer één te worden met de sfeer die de ruimte uitstraalde.!

Hij bleef maar spelen en ik moest even over een drempel heen stappen a.h.w om hem duidelijk te maken dat er ook nog een andere wereld dan muziek bestond.

Maar we wisten genoeg……dit is de man die voor ons snoezelmuziek gaat maken!

Hij heeft in die tijd voor ons meerdere stukken op een cd gezet en na enkele kleine hints van ons heeft hij zijn eerste Snoezel-cd gemaakt en die mag er zijn!Snoezelmuziek is géén muzac of muzikaal behang het heeft een duidelijke eigen functie!

In de eerste plaats is snoezelmuziek een middel om de sfeer in een ruimte te verhogen!

Als je een restaurant binnenstapt, dan is het eerste wat opvalt qua sfeer de muziek die gedraaid wordt, ook al wordt deze enkel maar als muzikaal behang gebruikt, want je komt er niet voor de muziek maar voor iets anders.

Toch stap je naar buiten wanneer de muziek zelf je tegenstaat, zo sfeerbepalend is muziek!

Gezien ook de doelgroep waarvoor snoezelmuziek bestemd is, moet deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Zo kunnen sterk ritmische patronen en/of grote melodie- en tempowisselingen storend werken!

Iedere musicus die zich met het spelen of het componeren ervan bezig houdt kent die “technische” voorwaarden, maar het allerbelangrijkste is of de speler/componist zijn gevoel er in heeft gelegd!

Na enkele minuten geluisterd te hebben naar de cd van Theo valt je al op hoeveel gevoel hij in zijn spel legt!

We waren er vanaf het begin al van overtuigd maar ook anderen hebben ons inmiddels verteld dat zij diezelfde ervaring hebben!

Ook bereiken ons verhalen waarin gezegd wordt dat van zijn muziek een helende werking uitgaat.

De beroemde dichter Schiller zei het al:”Het oor heeft een directe toegang tot de ziel!”

Hoe dan ook, als Theo Verhoeven ons allen als luisteraars, op welke wijze dan ook, kan bereiken dan is hij volgens ons in zijn muzikale missie geslaagd!
Wij wensen hem in zijn verdere muzikale loopbaan veel succes toe!

Mini en Jan Hulsegge


Apeldoornseweg 90

6733 SC WekeromTel. 0318-593 694De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina