Soc nederlandse adel message 3872Dovnload 10.73 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte10.73 Kb.
soc_nederlandse_adel message 3872
Wouter van Berkel Re: Grootwouter
Hello Dave,

I have got no definite answer to your


question. Maybe Wouter was a tall man
(groot = tall),or perhaps there is an
other more logical alternative not yet
known.

Wouter van Berkel, alias Groet Wouter,


was married to Margareta Bac, sister
of several brothers and sisters like
Arnold alias Berthout Bac of West-
Tilborch. As Arnold is at least from
1301 and as he appears (to me) as one
of the younger brothers, it would seem
that Margareta and Wouter of Berkel
were married in the twenties of the 13
th century. Wouter was last mentioned
alive on 6-12-1364. His wive in 1362
along with two of their children.

Their children were: Jan alias Bye (x Margaretha), Arnold Bac (x


Katharina Jan Spierinc), Berthout Bac (x N.N.), Engelberna (x Jan
Glaviman, Jacob.

The Middle Ages were an interesting period with its own customs.


Names of grandparents, uncles and aunts were passed on to grand-
children and godchildren. Not only the first names of the persons
but also with their aliasses. So the names of Arnold Bac (etc)
and Jan Bye sons of Wouter van Berkel are an example of the naming
customs of that time. Alas we are not familiar with the names of
the parents of Wouter and Margareta so we do not know which of their
children were named after the grandparents, uncles/aunts of further
ancestors. At least not at the current state of my knowledge.

Go to


http://rhc.tilburg.nl/studiezaal/naderetoegangen/midbrab/

and you get the following page:


OORKONDEN UIT MIDDEN-BRABANT VOOR 1418


Verzameld en bewerkt door Wim de Bakker.

---------------------------------------------------------------------
De bestudering van de geschiedenis van de streek vraagt om alle
beschikbare bronnen. Daar horen ook de charters die in diverse
andere archieven bewaard zijn gebleven en informatie geven over het
werkgebied van het Regionaal Historisch Centrum Tilburg.

Wim de Bakker heeft tijdens zijn vele onderzoeken een lijst met


dergelijke charters samengesteld en aan het RHC Tilbug ter
beschikking gesteld. Via deze website kunnen ook anderen die over
dergelijke informatie beschikken deze aan ons aanbieden zodat de
lijst alsmaar completer wordt. Op deze manier kan ook de oudste
geschiedenis van onze streken nog beter bestudeerd worden.

Vanwege de omvang is de lijst in diverse perioden opgedeeld. U kunt


via het menu hiernaast naar de betreffende periode gaan.

Ter completering is er ook een literatuurlijst met titels van boeken


opgenomen die als vindplaats van de oorkonden zijn gebruikt of
achtergronden geven bij de interpretatie ervan.

periode:


709 - 1299
1300 - 1324
1325 - 1349
1350 - 1374
1375 - 1399

This website page enables you to browse trough the "oorkonden" of


the Abby of Tongerlo from which most of our knowledge of the
families Bac, van Berkel and several others, originates.

With regards,


Hans Vogels

--- In soc_nederlandse_adel@yahoogroups.com, "Saskia Steinhorst"


wrote:
> Hi Dave.
>
> Just in case you don't understand Dutch ;o)
>
> Groet Wouter descended from the Bac family, and owned properties
in
> Berkel and Enchot.
>
> See link http://www.rat.de/kuijsten/genealogie/kuijsten/ktekst.htm
>
> There were many members of the Bac family in Brabant during
Medieval
> times, especially to the South of, and in Tilburg. It was a wide
> spread knightly family, and usually it is impossible to determine
> family relations (see genealogical section nr. 364.492).
> One of the branches which appeared out of the mists of the Middle
> Ages was the family of Grote Wouter, who lived before current
> registers were used (even the older loan registers only mention
the
> eldest sons).
> There is no information about the origin of Wouter or about his
> wife, the first registers do mention his children. It is certain
> that Wouter must have been born prior to 1350 and died before
> November 17 1381. His five children all died before 1394.
> There is no information that he named himself Bac, however some of
> his children did. Grote Wouter is also known as Wouter of Berckel
> (groet Wouters de Berckel) after the locality near Tilburg where
he
> owned land.
> (The Chronicals of the Backx family, by Th. Boeree)
>
>
> --- In soc_nederlandse_adel@yahoogroups.com, "Henk Coolen"
> wrote:
> > I hope you understand Dutch
> >
> > Groet Wouter stamde uit het geslacht Bac en had bezittingen te
> Berkel en Enschot.
> > Zie verder
> http://www.rat.de/kuijsten/genealogie/kuijsten/ktekst.htm
> >
> > De leden van het geslacht Bac waren in de Middeleeuwen talrijk
in
> Brabant, met name in Tilburg en zuidelijk daarvan. Het was een
zeer
> verspreid riddersgeslacht, veelal is het onmogelijk hun
> familierelatie vast te stellen (zie ook kwst. nr. 364.492). Een
van
> de takken die uit de mist van de Middeleeuwen opdoken, was de tak
> van Grote Wouter, die leefde vóór de bestaande registers in
> gebruik
> werden genomen (in de nog oudere leenregisters werden alleen
oudste
> zonen vermeld). Over zijn herkomst en over zijn vrouw zijn geen
> gegevens, in de eerste registers werden zijn kinderen wel vermeld.
> Zeker is dat Wouter geboren moet zijn vóór 1350 en overleden is
> vóór
> 17-11-1381. Zijn vijfkinderen overleden allen vóór 1394. Voor
> zover
> bekend heeft hij zich geen Bac genoemd, enige van zijn kinderen
> deden dit wel. De grote Wouter wordt ook Wouter van Berckel
genoemd
> (groet Wouters de Berckel), naar de plaats bij Tilburg waar hij
> bezittingen had ("De kroniek van het geslacht Backx ", door Th.
> Boeree)
> > ----- Original Message -----
> > From: daveapol
> > To: soc_nederlandse_adel@yahoogroups.com
> > Sent: Thursday, July 15, 2004 4:22 AM
> > Subject: [soc_nederlandse_adel] Grootwouter
> >
> >
> > One of my ancesters was Wouter called Groot Wouter, from
Berkel
> or
> > Westilburg, who lived in the early 14th century. Does anyone
> have
> > any information about him? I am especially curious haw he
came
> by
> > that name.
> >
> > Dave Pol
> >
> >
> >
> > To Post a message, send it to: soc_nederlandse_adel@e...
> > To Unsubscribe, send a blank message to: soc_nederlandse_adel-
> unsubscribe@e...
> >
> > U wordt verzocht attachments te plaatsen in de 'files'-sectie,
> alwaar u een hele verzameling files met interessante genealogische
> data aantreft.
> >
> >
> > Yahoo! Groups Sponsor
> > ADVERTISEMENT
> >
> >
> >
> >
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina