Sollicitatie voor deelname aan een zending naar het buitenlandDovnload 137.07 Kb.
Datum22.08.2016
Grootte137.07 Kb.


Sollicitatie voor deelname aan een zending naar het buitenlandAgentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en VolwassenenAfdeling Jeugd

Arenbergstraat 9 – 1000 BRUSSEL

Contactpersoon: Ann Vanderdonckt

Tel. 02 553 41 10 – Fax 02 553 41 17

E-mail: ann.vanderdonckt@cjsm.vlaanderen.be

Website: ASCW-J-INT-CA-110901

In te vullen door de


behandelende afdeling

ontvangstdatum
dossiernummer
Om welke zending gaat het?


Het gaat om een zending in het kader van een officieel samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en een ander land. De delegatie vertegenwoordigt met andere woorden de Vlaamse overheid in het buitenland.

Wie staat in voor de reis- en verblijfkosten?


De reis- en verblijfkosten worden door de respectieve overheden betaald. De Vlaamse overheid betaalt de reiskosten naar het buitenland, de buitenlandse overheid neemt de verblijf- en programmakosten voor haar rekening.

Wat wordt van de deelnemers verwacht?


  • De deelnemers nemen voor hun vertrek deel aan een infovergadering (van ongeveer 2 uur) op de afdeling Jeugd. De datum wordt hen zo snel mogelijk meegedeeld.

  • De deelnemers staan zelf in voor het vervoer en kosten naar en van de luchthaven van Zaventem of het station van vertrek.

  • De deelnemers maken een verslag van de zending en vermelden daarbij ook de ervaringen en kennis die ze hebben opgedaan.

  • Voldoende kennis van het Engels om actief aan de zending deel te kunnen nemen.

Aan wie bezorgt u deze sollicitatie?


U vult deze sollicitatie elektronisch in, drukt ze vervolgens af, ondertekent ze en stuurt ze t.a.v. Ann Vanderdonckt naar het adres bovenaan op dit formulier. De datum van de poststempel geldt als indiendatum.

U mag de sollicitatie ook via e-mail naar Ann Vanderdonckt versturen. In dat geval geldt de datum van het e mailbericht als indiendatum.

Wanneer moet u het sollicitatieformulier indienen?


De uiterste indiendatum is 26 april 2013.
In te vullen door de afdeling Jeugd
Gegevens van de zendingbestemming

Letland
thema

Verhogen van de participatie van alle jongeren in diverse beleidsvoorbereidende processen op nationaal niveau.
delegatie

Maximaal vijf personen: experten in het organiseren of ondersteunen van participatie-processen; jongeren die actief hebben deelgenomen of deelnemen aan een participatieproces.
inhoudelijke aspecten

Peer learning seminar met deelnemers uit Letland, Litouwen, Estland en Vlaanderen (twintig deelnemers), met een ervaren internationale facilitator.

- Sleutelvragen:

- Hoe kunnen we beter gebruik maken van bestaande participatieprocessen (zoals de gestructureerde dialoog) en wat zijn mogelijk nieuwe methoden?

- Hoe kunnen we meer jongeren of specifieke doelgroepen bereiken?

- Doelstellingen:

- ontwikkelen van een gedeeld beeld van wat participatie kan betekenen in de verschillende landen

- delen van voorbeelden en expertise

- ontwikkelen van mogelijke nieuwe participatiemethodieken.

startdatum

dag

1

3
0

5
2

0

1

3

einddatum

dag

1

6
0

5
2

0

1

3
In te vullen door de sollicitant
Gegevens van de vereniging, instantie of dienst
1

Vul hieronder de gegevens in van de vereniging, instantie of dienst die u vertegenwoordigt.

officiële naam

     
straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
telefoonnummer

     
e-mailadres

     Gegevens van de sollicitant
2

Vul hieronder uw gegevens in.

voor- en achternaam

     
straat en nummer

     
postnummer en gemeente

     
telefoon- of gsm-nummer

     
e-mailadres

     rijksregisternummer

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


geboorteplaats

     IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3

Verkiest u vegetarische maaltijden tijdens uw verblijf?


ja


nee

4

Vermeld hieronder over welke talenkennis u beschikt.
taal
basiskennis
goede kennis
uitstekende kennisEngels


janee


janee


janeeFrans


janee


janee


janeeSpaans


janee


janee


janeeDuits


janee


janee


janee     


janee


janee


janee     


janee


janee


janee


5

Hoe werd u op de hoogte gebracht van deze zending?mailing afdeling Jeugde-zine jeugdbeleid - website jeugdbeleid


mailing JINTwebsite JINT


website of brief verenigingandere

     Informatie over de ervaring en motivatie van de sollicitant
6

Hebt u al eerder deelgenomen aan een zending in het kader van een cultureel akkoord?


ja. Ga naar vraag 7.


nee. Ga naar vraag 8.

7

Specificeer hieronder om welke zending het ging.


Ga vervolgens naar vraag 9.
jaar

     
land

     
thema

     
8

Hebt u enige andere internationale ervaring in de jeugdsector?ja. Specificeer welke internationale ervaring u hebt.
     

nee

9

Op welk niveau situeert uw kennis over het jeugd(werk)beleid zich overwegend?

Omschrijf in welke mate je op de hoogte bent van het jeugd(werk)beleid in uw vereniging, uw gemeente of provincie, Vlaanderen en Europa.
     
10

Omschrijf kort waarom u aan deze zending wilt deelnemen en welke ervaring u hebt met het thema van de zending.

     
11

Wat verwacht u te leren door uw deelname aan deze zending?

     
12

Omschrijf concreet hoe u de opgedane ervaringen en inzichten wil terugkoppelen naar uw collega’s, vereniging of eigen project.

     
13

Bent u bereid om, in het kader van een ontvangst, een buitenlandse delegatie te ontvangen en te laten kennismaken met de werking van uw vereniging, instantie of dienst?ja. Welke mogelijkheden kan u de delegatie bieden?
Het kan gaan om een dagbezoek aan een lokale afdeling, een voorstelling van de organisatie, een activiteit, enzovoort.
     

nee
Ondertekening

14

Vul de onderstaande verklaring in.Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid ingevuld zijn.

Ik bevestig dat ik de Vlaamse overheid op de hoogte zal brengen van elke wijziging die betrekking heeft op deze sollicitatie.
datum

dag

 

 

maand

 

 

jaar

 

 

 

 


handtekening

     
voor- en achternaam

     
functie in de vereniging

     


Hoe gaat het verder met uw sollicitatie?

15

De afdeling Jeugd beoordeelt alle ingediende sollicitaties en maakt een selectie van kandidaat-deelnemers. Daarna vraagt de afdeling Jeugd een definitieve bevestiging aan de geselecteerde kandidaten. Vervolgens start de afdeling Jeugd met de organisatorische voorbereidingen voor de reis. Tot slot nodigt de afdeling Jeugd u uit op een infovergadering over de zending.Privacywaarborg

16

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw dossier en kunnen later ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen en zo nodig te laten verbeteren.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina