Songtitles: Een Sinister Schouwspel a sinister SceneDovnload 15.55 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte15.55 Kb.
‘Fluisterwoud’ means ‘whisperforest’
Songtitles:
Een Sinister Schouwspel A Sinister Scene

Tergernis Provocation

Den Duustere Wouden The Dark Woods

Hoer Van De Zeven Hemelen Whore of the Seven Heavens

Plaeghdraegher Plaguebearer

Woudangst Fear of the Woods

Knovelaer ???

Aardmannen Goblins

Langs Galg en Rad Along Gallows and Wheels
Note: some parts may look a bit weird, since some words are old dutch or dutch expressions that can’t really be translated in English, I gave a latterly translation in those cases. Also, I have no idea how to translate ‘knovelaer’, its an old dutch word to call a villain.
Lyrics:

Een Sinister Schouwspel A Sinister Scene


De rust is wedergekeerd The rest has returned
‘t slagveld scharlaken rood The battlefield scarlet red
En bezaaid met lijken And full of bodies
De vrouwen wenen The women cry
Ze zoeken hun mannen They search for their men
Maar door onze zwaarden But because of our swords
Zijn zij nu kraaienvoer They now are crow fodder
Een paar dagen later A few days later
Een vlakte van gras en been A field of grass and bones
De Kraaien zijn vertrokken The Crows have left
Maar waar zijn zij heen But where did they go

Tergernis


Vrede valt diep in 't graf Peace falls deep in the grave
Tezamen met engelenras Together with the race of angels
Door ons geworpen in 't Rijk der Vergetelheid Throw in the realm of oblivion by us
Om te roesten naast de doden To rust next to the dead
Ons zwaard vraagt om leed en strijd Our sword longs for suffering and battle
Vuur en krijgskreten heilen Fire and battlecries hail
'n Heiligdom verloren... A sanctuary lost…
En moedertje lief huilt haar ogen uit haar hoofd And dear mother cries her eyes out of her head

Ze wacht op de verlossing die god haar had beloofd She waits for deliverance like god promised her


Laat haar zien dat de horizon brandt Shows her how the horizon burns


Laat haar horen hoe de gevallenen vloeken Lets her hear how the fallen curse
Laat haar weten dat in dit land Let her know that in this land
De dieren zich gulzig met christenbloed voeden The beasts greedy feed themselves with christian blood

En wij varen wel And we do wel


In 't tergend zwart In the provocative black
Voor kommer en kwel For misery and torment
Met een kwaad hart With a evil heart
Doen 't tij keren Make the tide turn

Den Duustere Wouden The Dark Woods


De roep der uil The call of the owl
Galmt door het woud Sounds through the woods
Deken ravenzwart Blanket ravenblack
En bomen torenhoog And trees steeple-high

Druppels op het mos Drops on the moss


Afgebroken takken Broken off branches
Dekens van klimop Blankets of ivy
Eeuwen oude eiken Ancient oaks

't donkere kleed The dark garment


der rottende bladeren of rotten leaves
't Geschal der kraaien The crying of crows
in de huilende wind In the howling wind
Ik voel mij thuis I feel at home
in 't woud waar ik woon In the woods where I live
Ik voel mij thuis I feel at home
in 't woud waar ik woon In the woods where I live

Hoer Van De Zeven Hemelen Whore of the Seven Heavens


De as van de grote, beer maalt zich The axe of the Ursa Major grinds
Aan de staart hangend lokt zich de roep Hanging from the tail tempts a call
Sirius straalt in drievoud temidden Sirius shines tripple in the middle
En hellehonden dalen neer bij het bloed And hellhounds come down with the blood

In de cirkel kan maanlicht de zegel vinden In the circle moonlight can find the seal


Met het kind dat stierf in mijn handen With the child that dies in my hands
Sterren zo donker, grond kil en koud Stars so dark, ground grim and cold
Mijn ziel zal tot in de eeuwigheid branden My soul will burn eternally

Haakt ge uw kroon af Unhook thy crown


Hoer van de zeven hemelen Whore of the seven heavens
U treft geen bescherming meer You won’t have protection any longer
En erkalla zal dood doen wemelen And erkalla will make it swarm of death

Uit de diepte van de kosmos komt macht From the depths of the cosmos comes might


Een tweetal van hoeken vol vergeten kracht A pair of angles full of forgotten power


Een wijsheid door mensen verbolgen A wishdom hidden for men
Dat aards geweld hun draagt naar het graf That earthly violence will lead them to the grave
Plaeghdraegher Plaguebearer
Mantel vol gaten, donker en grauw Jacker full holes, dark and gray
Een loense grijns als van de volmaakte rabauw A false grin as from the perfect vagabond
Hij strompelt vooruit en steunt op zijn stok He stumbles forward and leans on his stick

De wormen sluimeren waar hij is geweest The worms slumber where he has been


De lijken smaken hen nog wel het meest He likes the taste of corpses most of all
Levensgeesten zijn als de dood voor hem, Souls of the living are afraid of him
Verzwinden bij het gekraak van zijn fluisterende stem Dissappear at the cracking of his whispering voice

De plaeghdraegher verkneukelt zich, dit was zijn laaste wens The plaguebearer delights, this was his last wish


Alweer een gehucht gezuiverd, van die walgelijke mens Another village cleansed, of those digusting men

Plaeghdraegher was hier en heeft hen aanschouwt Plaguebearer was here and has seen them
Stinkende etter rond kadavers ijskoud Stinking pus round cadavers icecold
De ratten vertrekken, ze volgen hun heer The rats leave, they follow their lord
In het volgende dorp halen ze meer In the next village they take more

Mantel vol gaten, donker en grauw Jacker full holes, dark and gray


Een loense grijns als van de volmaakte rabauw A false grin as from the perfect vagabond
Hij strompelt vooruit en steunt op zijn stok He stumbles forward and leans on his stick

De wormen sluimeren waar hij is geweest The worms slumber where he has been


De lijken smaken hen nog wel het meest He likes the taste of corpses most of all
Levensgeesen zijn als de dood voor hem, Souls of the living are afraid of him
Verzwinden bij het gekraak van zijn fluisterende stem Dissappear at the cracking of his whispering voice

De plaeghdraegher verkneukelt zich, dit was zijn laaste wens The plaguebearer delights, this was his last wish


Alweer een gehucht gezuiverd, van die walgelijke mens Another village cleansed, of those digusting menWoudangst Fear of the woods


Woudangst Fear of the woods
Moordlust Lust for murder
Sluimerend schepsel Slumbering creature
Zoekend Searching
Geen dwaas No fool
Durft Dears
Hier te komen To come here
Het Leven is Life is
Zo genomen Taken within a moment
Woudangst Fear of the woods
Moordlust Lust for murder
Sluimerend schepsel Slumbering creature
Zoekend Searching
De keel gesneden The throat cut
Het leven geroofd The life taken
Hij die het tartte He who defies it
Die niet in hem gelooft Who doesn’t believe in him

Knovelaer ???


Hoorns galmen door nachtelijk donker Horns sound through nightly dark
Vrede met 'n hamer in haar slaap gestoord Peace disturbed with a hammer in her sleep

Fakkels voeren krijgsgewoel tot verre Torches take battlestir till far


Door gans 't rauwe Neerlands oord Through whole the raw Netherlands

Klingen klinken machtig Clings sound mighty


Over 't veld en veen Over the field and the peat
Totdat de kerk vergaan is Untill the church is perished
En God huilt vroom alleen And God cries devout alone

't Lemmet al glinsterend in de boze hand The blade shines in the evil hand


Laarzen drukken beenderen ver in het zand Boots push boons far in the sand
Gloed schittert vonken van vlammende krijg Glow shines sparks from flaming battle
't Zwaard zorgt ervoor dat de vijand immer zwijgt The Sword makes sure the enemy is silenced forever

Klingen klinken prachtig Clings sound beautifull


Door het merg en been Through marrow and bone
Tot Gods volk vergaan is Untill Gods people is perished
Nacht valt over hen heen Night falls over them

Al dat gilt uit kelen zo angstig All screams from throats so frightened


Huivert huilend met 'n gelaat doodsbleek Shivers weeping with a face deathly pale
Kruist mijn lach, mijn slag, mijn schicht Crosses my laugh, my blow, my spear
Waar ik de vlam zet in 't onschuldig wicht Where I put the flame in the innocent girl

Klinken klingen machtig Clings sound mighty


Over 't veld en veen Over the field and the peat
Totdat de kerk vergaan is Untill the church is perished
En God huilt vroom alleen And God cries devout alone

Aardmannen Goblins


Zonlicht maakt steen Sunlight makes stone
Baarden in de nacht Beards in the night
Bergen openen Mountains open
Vuur vervormt Fire deforms
Wat hamers scheppen What hammers create
Tijdloze pracht Timeless beauty
Duizend aambeelden Thousend anvils
Klinken door donkere gangen Sound through dark tunnels
Kleine ogen Small eyes
Vervormde voeten Deformed feet
Vergeten ambacht Forgotten craft
Wapens voor de onsterfelijken Weapons for the immortal

Langs Galg en Rad Along Gallows and Wheels


Zwart oogt 't land op de vlakten rond Herzogenrath Black looks the land on the field round Herzogenrath

Waar ruiters door de nevel snelden Where riders rode through the mist


Naar de weelde van roof To the wealth of plunder
Door de gure kilte waar 't mes van stilte snijd Through the raw chill where the knife cuts the silence

En God ziet zelden And seldom God sees


Onze zielen schrijden Our souls stride
Langs galg en rad Along gallows and wheels
Als we de roedel leiden As we lead the horde
Over Satan's weide naar menig schat Over Satan’s meadow toward many treasure

Höthematöt övve alle heggen en zöng (no idea, isn’t Dutch)Gij knovelaer, snodaerd en rabauw Thou ???, villain and vagabond
Beneveld en dronken sinds de ochtenddauw Fuddled and drunk since the dawn
Ere rampokken met knoesten en knokkels Like robbers with knots and knuckles
Waar God's vrede sterft Where God’s peace dies
Klinkt gelach met donder al schokkend Sounds laughter with thunder shocking
Daar tekenen zich de horens There the horns are painted
En hoeven trappen genade diep in de grond And hoofs step mercy deep in the groundDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina