Sony vaio of EuropeDovnload 62.42 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte62.42 Kb.

Sony VAIO of Europe
A division of Sony Europe (Belgium) NV, Da Vincilaan 7 - D1 B-1935 Zaventem, Belgium
VAT BE 0413.825.160 · RPR Brussels · Dexia bank 552-2849700-82

Sony Vaio Link contactnummers


Tel.: Binnen het eerste jaar na aankoop van uw product, bel 020 346 93 03.

Na het eerste jaar na aankoop van uw product, bel 0900 0400 278 (€0.50/min).

Fax: 020 346 95 05 customersupport.nl@vaio-link.com

VAIO LINK

To:

Mihai Cristea

From:

VAIO-Link Customer Service Team

Of:
Pages:Email:

cristea@science.uva.nl

Date:

21/08/16

( Urgent ( For Review ( Please Comment ( Please Reply ( Please Recycle

Ref. : Case Number 3551735

Reparatie expertise

Geachte,


Hieronder vindt u de prijs voor de reparatie van uw VAIO notebook met S/N 28200850-5000093 (Model VGN-SZ4VWN/X CEK):

Beschrijving

Status

Fan

Out of Warranty

Optical Disc Drive

Out of Warranty

Keyboard Unit

Out of Warranty

Hood Keyboard

Out of Warranty

Button WLAN

Out of WarrantyDe totale prijs bedraagt EUR 340.86 incl. BTW, EUR 285.00 Excl BTW


In deze prijs zijn arbeid, transport en onderdelen inbegrepen.

Zou u deze raming weigeren, bevestigen wij dat een basisbedrag zal aangerekend worden :

EUR 59.80 incl. BTW (EUR 50.00 excl. BTW)
Het basisbedrag bestaat uit:

Transport : EUR 0.00 incl. BTW (EUR 0 excl. BTW)

Arbeid : EUR 59.80 incl. BTW (EUR 50.00 excl. BTW)

Onze algemene voorwaarden voor dienstverlening buiten de garantie vindt u ook op onze website http://www.vaio-link.com

Betalingsmethoden.

Uw aanvraag kan via internationale kredietkaart (VISA / Mastercard) of (internationale) bankoverschrijving vereffend worden. Wij verkiezen betaling via kredietkaart, voor een vlotte behandeling van uw reparatiedossier.


Indien u verkiest uw kredietkaartgegevens persoonlijk aan ons door te geven omwille van veiligheids- of privacyredenen, aarzel dan niet om ons dan op het telefoonnummer hieronder te contacteren.


INTERNATIONAL VISA / MASTERCARD DETAILS

Kredietkaartnummer :

Vervaldatum:

Kaarthouder (privaat of bedrijf):

Zodra de transactie door onze bank is bevestigd, gaat men over tot de aangevraagde dienstverlening.


Indien u via bankoverschrijving wilt betalen, vindt u hieronder de nodige informatie.
Het is van groot belang dat u op het overschrijvingsformulier uw case ID nummer 3551735 als betalingsreferentie opgeeft. Dit nummer is uitermate belangrijk om uw betaling terug te vinden.

Wij herinneren u eraan dat het verwerken van uw bankoverschrijving tot twee weken kan duren.
BANK NAME SOCIETE GENERALE

ACCOUNT HOLDER Sony Europe (Belgium) NVDa Vincilaan 7 - D1

1935 Zaventem - Belgium
BANK CODE 688

ACCOUNT NUMBER 1003807

KEY 56
REFERENCE 3551735
BANK SWIFT CODE SGABBEB2

IBAN Code BE20688100380756

Facturatiegegevens.

Gelieve ons de volgende gegevens door te sturen voor facturatie :
FACTURATIEGEGEVENS (case ID 3551735)

BTW nummer : (noodzakelijk voor bedrijven) in het volgende formaat :

NL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B 11 12 ………………………………………………

Naam (privaat of bedrijf):

Adres:
Als u nog verdere vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de VAIO-Link helpdesk op een van de volgende telefoonnummers

Binnen het eerste jaar na aankoop van uw product, bel naar 020 346 93 03.

Na het eerste jaar na aankoop van uw product, bel naar 0900 0400 278 (€0.50/min).

Ons Call-Centre is geopend van maandag tot vrijdag, van 8:00 tot 18:00 uur.
Met vriendelijke groeten,

De Meyer GerladineSONY VAIO LINK SUPPORT TEAM

customersupport.nl@vaio-link.com

SUPPORT: http://www.vaio-link.com/
ALGEMENE DIENSTVOORWAARDEN, BUITEN GARANTIE

 1. ALGEMEEN

1.1 Voorwaarden van toepassing op – Deze voorwaarden en condities (“voorwaarden”) zijn van toepassing op de diagnose, de analyse, de herstelling, de vervanging van onderdelen, het onderhoud en andere diensten buiten de garantie ("diensten") die worden geleverd door Sony Information Technology Europe, a division of Sony Service Centre (Europe), N.V. en/of haar erkende servicecentra (gezamenlijk “Sony ITE”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke koper/eigenaar en/of potentiële koper (“klant”) van Sony ITE computerhardware en/of computerhulpproducten (“producten” of “product”) die dergelijke diensten vraagt of ontvangt. Als Sony ITE en de klant een afzonderlijk schriftelijk contract met betrekking tot de diensten hebben afgesloten, zijn deze voorwaarden bijkomend van toepassing voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de voorwaarden van de afzonderlijke overeenkomst.

1.2 Sony ITE diagnosevergoedingen – Sony ITE rekent (tenzij anders schriftelijk werd meegedeeld aan de klant) aan de klant een diagnosevergoeding aan, die de klant moet betalen en die de werkuren en diensten vergoedt voor het transport (naar en van het relevante servicecentrum), de controle, de test, de evaluatie en de diagnose van beweerde of effectieve productdefecten, en voor het opstellen van een offerte van de geschatte kosten voor diensten en onderdelen die vereist zijn om de productdefecten te verhelpen. Het specifieke bedrag van de diagnosevergoeding, dat schommelt tussen ca. 100 EUR en 150 EUR (kan tussentijds worden aangepast), wordt telefonisch en/of schriftelijk, inclusief e-mail, meegedeeld of vermeld op de Sony ITE website. De diagnosevergoeding wordt aangerekend en moet door de klant worden betaald, ongeacht of de klant uiteindelijk aan Sony ITE de opdracht geeft om de diensten aan het relevante product uit te voeren.

1.3 Offerte door Sony ITE – Sony ITE levert enkel diensten aan de klant als of (volgens de keuze van Sony ITE) in de mate dat Sony ITE een geldige, schriftelijke offerte aflevert en de klant de offerte van Sony ITE binnen de geldigheidsperiode van de offerte schriftelijk aanvaardt door de offerte op de aangegeven plaats te ondertekenen en terug te sturen naar Sony ITE, of op een andere wijze die Sony ITE geschikt acht. De offerte vermeldt de dienstprijs, een schatting van de vervanging of herstelling van onderdelen/componenten, en andere voorwaarden die specifiek gelden voor de dienstvereisten van de klant. Een offerte is slechts 7 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de offerte. Als de klant zich binnen die periode niet schriftelijk akkoord verklaart met de offerte, gaat Sony ITE ervan uit dat de klant de offerte heeft geweigerd. Sony ITE kan zelf bepalen of een offerte al dan niet wordt opgesteld. Alle offertes zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de vereiste componenten op het tijdstip van de aanvaarding van de offerte. Als na het starten van het werk duidelijk wordt dat bijkomend werk vereist is, behoudt Sony ITE zich het recht voor de diensten op te schorten en een aangepaste offerte op te stellen. Als de klant deze aangepaste offerte aanvaardt, vervangt ze de originele offerte. Als de klant niet wenst verder te gaan op basis van de aangepaste offerte, moet de klant betalen voor de diensten en onderdelen die Sony ITE heeft geleverd tot aan de datum van de aangepaste offerte.

1.4 Volledige voorwaarden – Behalve zoals vermeld in 1.1 hierboven, vormen deze voorwaarden en de voorwaarden van alle geldige offertes of bevestigingen door Sony ITE (samen een “contract”) met betrekking tot de diensten, de volledige voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten. Deze voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden, schriftelijk of mondeling, geïmpliceerd door handelsgewoonten of handelswijzen, hoe ze ook voorgesteld zijn, tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk door Sony ITE werden aanvaard, met inbegrip van voorwaarden in catalogusspecificaties of de algemene voorwaarden van de klant, aanvragen voor offertes, en bestellingen of bevestigingen en alle andere voorwaarden van de klant. De klant verklaart zich gebonden te weten door deze voorwaarden, ongeacht of dit expliciet vermeld is in een bestelling, bevestiging of anderszins. Elke afwijking van of wijziging aan deze voorwaarden vereist in elk geval de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring vanwege Sony ITE. Een wijziging of verklaring van afstand met betrekking tot een bepaling in één geval, houdt geen wijziging of verklaring van afstand voor elk ander geval in.

 1. VOORBEHOUD EN VEREISTEN

2.1 Recht om herstelling te weigeren – Zelfs als de klant de offerte voor diensten van Sony ITE heeft aanvaard, mag Sony ITE weigeren de herstelling of andere diensten voor producten te leveren als het serienummer van de fabrikant werd gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar werd gemaakt, of als de producten fysiek, mechanisch of elektronisch werden gewijzigd (ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp en/of de oorspronkelijke specificaties van de fabrikant of anderszins) of verkeerd werden gebruikt. De klant is verantwoordelijk voor de transportkosten en andere kosten die Sony ITE maakt om producten (waarvoor al dan niet diensten werden gepresteerd) terug te sturen naar de klant, inclusief de diagnosevergoeding waarnaar in paragraaf 1 wordt verwezen. Sony ITE heeft binnen het relevante contract geen verdere verplichting of aansprakelijkheid.

2.2 Diensten beperkt tot Sony-producten – De diensten worden enkel geleverd voor computerhardware en accessoire-hardwarecomponenten die werden gebouwd door Sony ITE of bedrijven van de Sony-groep; de diensten worden niet geleverd voor software die bij de producten is geleverd.

2.3 Klant dient extra’s te verwijderen – Voor de klant een product voor dienstverlening opstuurt naar Sony ITE, dient hij alle voorzieningen, onderdelen, opties en bevestigingen te verwijderen die niet gebouwd zijn door Sony ITE of een verwant bedrijf van de Sony-groep, of gedekt zijn door een garantie of waarborg vanwege Sony ITE of een verwante garantie. In geval van twijfel dient de klant contact op te nemen met Sony ITE voor meer gedetailleerde informatie over welke componenten of voorzieningen van een product moeten worden verwijderd voor het product voor service wordt teruggestuurd naar Sony ITE. Sony ITE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging van dergelijke voorzieningen, onderdelen, opties en aanhechtingen als ze niet werden verwijderd vóór de verzending naar Sony ITE.

2.4 Klant moet reservekopie maken – Voor een product voor dienstverlening naar Sony ITE wordt gestuurd, moet de klant een reservekopie maken van alle inhoud op de harde schijf van het product of andere lokale stations of gegevensopslagmedia, met inbegrip van alle opgeslagen gegevens of alle geïnstalleerde software. Sony ITE kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of verlies van programma’s, gegevens of andere informatie die opgeslagen is op gelijk welk medium of gelijk welk onderdeel van een product. Zonder de garantie- en aansprakelijkheidsuitzonderingen in deze voorwaarden te beperken, kan Sony ITE niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van bedrijfsverlies in geval van een systeemdefect.

 1. GEEN VERBETERINGEN OF WIJZIGINGEN BEHALVE DIE VERMELD IN DE OFFERTE

Sony ITE is niet verplicht verbeteringen of wijzigingen aan te brengen in producten die van invloed zouden zijn op de vorm of de functie, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld in de relevante offerte die door de klant werd aanvaard of bevestigd.

 1. WISSELSTUKKEN

De onderdelen en componenten die worden gebruikt voor de herstelling of om andere diensten aan producten te leveren, kunnen nieuw of gereviseerd zijn. Gereviseerde onderdelen voldoen aan dezelfde fabrieksspecificaties als nieuwe onderdelen en zijn functioneel gelijkwaardig. Alle vervangen (dus defecte) onderdelen en componenten van producten waarvoor Sony ITE diensten heeft geleverd, worden het eigendom van Sony ITE en de klant wordt hiervoor niet vergoed of op een andere manier gecrediteerd.

 1. GARANTIE

Sony ITE waarborgt dat de diensten degelijk worden uitgevoerd en dat het herstelde product gedurende 6 maand na de herstelling, vervanging of andere diensten (al naar gelang) goed en in overeenstemming met de relevante Sony ITE specificaties werkt. Deze garantie geldt niet voor a) periodiek onderhoud en herstelling of vervanging van onderdelen wegens normale slijtage, b) verbruiksartikelen die bij het product geleverd zijn, zoals batterijen of herlaadbare batterijen, c) fysieke schade aan LCD-schermen, d) schade aan of verlies van softwareprogramma's, gegevens of verwisselbare opslagmedia en e) elke schade die het gevolg is van aanpassingen, wijzigingen of afstellingen die aan het product werden aangebracht zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony ITE. Deze garantie dekt verder geen schade ten gevolge van: a) misbruik, inclusief het niet gebruiken van producten voor hun voorgeschreven doel in overeenstemming met de instructies van het relevante bedrijf van de Sony-groep met betrekking tot juist gebruik en onderhoud, b) installatie of gebruik van het product niet overeenkomstig de technische of veiligheidsnormen van een land van de Europese Economische Zone en Zwitserland waarin het product wordt gebruikt of geïnstalleerd, c) aansluiting op een verkeerde voedingsspanning, d) gebruik van het product in combinatie met accessoires, producten of hulp- of randapparatuur van derden die niet goedgekeurd of aanbevolen zijn door het relevante bedrijf van de Sony-groep, e) pogingen tot herstelling door anderen dan Sony ITE of door Sony ITE erkende derden, en f) ongevallen, bliksem, water, brand of andere oorzaken waarover Sony ITE redelijkerwijs geen controle heeft.

 1. AANSPRAKEN

6.1 Aanspraken indienen – Alle aanspraken met betrekking tot herstelfouten, herstelkwaliteit, verminderde productfunctionaliteit, facturen of die anderszins betrekking hebben op de diensten, moeten schriftelijk aan Sony ITE worden gemeld (op het adres en de contactgegevens die hierboven vermeld zijn). De aanspraken moeten worden ingediend binnen de 14 dagen na terugzending (na de dienstverlening door Sony ITE) van het product in kwestie naar de klant, of als de relevante wetgeving een langere verplichte periode voorschrijft, die langere door de wet voorgeschreven periode. De klant ziet af van alle klachten die niet op die manier worden gemeld.

6.2 Verhaal – De enige aansprakelijkheid van Sony ITE (tenzij anders voorgeschreven door de relevante wet) voor niet-compatibele garantiediensten of diensten die in tegenspraak met deze voorwaarden worden geleverd, bestaat erin (volgens de uitsluitende keuze van Sony ITE) de relevante diensten opnieuw uit te voeren of de niet-compatibele garantieonderdelen te vervangen of te herstellen (indien gedekt door de garantie in paragraaf 5 hierboven). Sony ITE voert niet-compatibele garantiediensten opnieuw uit of vervangt of herstelt niet-compatibele garantieonderdelen die niet binnen de voorgeschreven periode gemeld zijn, uitsluitend volgens de eigen keuze van Sony ITE.

6.3 Geen andere aansprakelijkheid – Paragraaf 5 vermeldt de volledige omvang van de beloften en garanties van Sony ITE met betrekking tot de diensten (inclusief elke aangetoonde aanspraak dat diensten niet goed werden uitgevoerd); alle andere expliciete of impliciete garanties zijn uitgesloten (tenzij anders voorgeschreven door de relevante wet). De enige verplichting en aansprakelijkheid van Sony ITE voor niet-compatibele garantiediensten (met inbegrip van niet-compatibele garantieonderdelen en -componenten) of diensten die in tegenspraak met deze voorwaarden werden uitgevoerd, zijn vermeld in paragraaf 6.2 hierboven. Sony ITE is niet verantwoordelijk voor en verwerpt (voor zover toegelaten door de relevante wet) alle andere directe of indirecte schade (met inbegrip van transport- en andere kosten en uitgaven), en is niet aansprakelijk voor verlies of schade door welke oorzaak ook ten gevolge van de diensten. Sony ITE kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor speciale, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van verlies van winst, mogelijkheden, inkomsten, of werkingsonderbrekingen (behalve als dergelijke beperking verboden of beperkt is door de relevante wet).

 1. SERVICEVERGOEDINGEN

7.1 Vergoedingen van Sony ITE – Tenzij schriftelijk anders vermeld door Sony ITE, zijn de op dat ogenblik geldige servicevergoedingen van Sony ITE, met inbegrip van onderdeel- en componentprijzen, van toepassing op de diensten, inclusief herstelling of vervanging van onderdelen, en de klant is verplicht deze vergoedingen te betalen. De vergoedingen en prijzen kunnen gelijk wanneer en zonder voorafgaande kennisgeving door Sony ITE worden gewijzigd; de vergoedingen en prijzen zijn van toepassing op diensten (of delen van diensten) die na een dergelijke wijziging werden geleverd (en toegewezen wisselstukken). Als Sony ITE de vergoedingen en prijzen wijzigt terwijl een contract loopt, zal Sony ITE de klant in kwestie telefonisch, via e-mail of anderszins op de hoogte brengen (van de vergoedings- of prijswijziging); de klant heeft dan het recht het contract op te zeggen (zonder verplichting voor de klant of Sony ITE, met uitzondering van de verplichting van de klant om dat gedeelte van de diensten (met inbegrip van de betaling voor wisselstukken) te betalen die geleverd zijn tot aan de dag van de opzeggingsmelding, en dat gedeelte blijft betaalbaar door de klant) door binnen de 7 dagen na de melding vanwege Sony van de gewijzigde vergoeding of prijs, deze annulering schriftelijk aan Sony ITE mee te delen.

7.2 Verkoopbelasting en andere kosten – De klant betaalt alle verkooptaksen, BTW, accijnzen of gelijkaardige taksen met betrekking tot de producten, bovenop de in de offerte vermelde vergoeding of prijs.

7.3 Transportkosten – De klant draagt de kosten voor het transport van producten naar en van de afhaallocatie van de klant, en andere componenten van de diagnosevergoeding die in paragraaf 1.2 vermeld is. De in deze paragraaf 7.3 vermelde zaken worden aan de klant gefactureerd. De klant betaalt deze kosten, ongeacht of de klant geweigerd heeft een offerte voor diensten op die producten te aanvaarden, en ongeacht of de diensten worden uitgevoerd op de producten.

7.4 Andere kosten – Alle bijkomende kosten of verplichtingen die Sony ITE oploopt wegens haar opschorting van de dienst (overeenkomstig paragraaf 8 of zoals anders toegelaten in deze voorwaarden) of wegens het ontbreken of de onjuistheid van instructies vanwege de klant of ten gevolge van onderbrekingen of vertragingen toe te schrijven aan de klant, worden opgeteld bij de vergoedingen en prijzen voor de diensten (ongeacht of ze vermeld zijn in de offerte die in paragraaf 1.3 hierboven is beschreven) en door de klant betaald.

 1. BETALING

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moeten alle betalingen van de klant aan Sony ITE gebeuren door middel van credit card of op een andere door Sony ITE opgegeven wijze, en in de munteenheid die vermeld is in de offerte of op de factuur. De betaling gebeurt uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum. Sony ITE kan ook verlangen dat de klant alle vergoedingen, met inbegrip van diagnose- en transportvergoedingen (beschreven in paragraaf 1.2 en 7) en dienstvergoedingen, volledig of (naar de keuze van Sony ITE) gedeeltelijk betaalt voor Sony ITE de diensten levert (voor zover toegelaten door de relevante wet). Om twijfel te vermijden is Sony ITE niet verplicht om (en zal dit ook niet doen) de betaling van dienst- en andere vergoedingsbetalingen te regelen met de verzekeraars van de klant die effectief of naar verluidt de garantie, diensten en/of andere aspecten met betrekking tot producten van de klant verzekeren. De klant blijft verplicht de dienst-, diagnose- en andere vergoedingen volledig te betalen aan Sony ITE, en hij moet er zelf voor zorgen (volgens zijn eigen keuze) dat hij die vergoedingen in voorkomend geval terugbetaald krijgt van zijn verzekeraars.

 1. LAATTIJDIGE BETALING

In geval van laattijdige of uitblijvende betaling heeft Sony ITE het recht een financiële vergoeding te eisen van 1,25% per maand met ingang van de vervaldag of de hoogste financiële toeslag die door te wet toegestaan is, waarbij het laagste van toepassing is.

In geval van laattijdige of uitblijvende betaling heeft Sony ITE ook het recht om alle diensten voor alle producten voor een klant te annuleren of op te schorten, en alle producten vast of in te houden die hersteld zijn of waarvoor diensten werden of moeten worden uitgevoerd, als de klant niet betaalt wanneer dit door een contract wordt voorgeschreven. 1. BEWAARVERGOEDINGEN / NIET-AFGEHAALDE PRODUCTEN

10.1 Bewaarvergoedingen – Sony heeft het recht bewaarvergoedingen aan te rekenen voor a) producten die door Sony ITE worden ingehouden wegens niet betaling van diensten of anderszins vanaf de datum waarop de betaling opeisbaar was, waar de betaling (inclusief alle financiële en andere kosten) 60 dagen na de vervaldag van de betaling nog niet is gebeurd, en b) producten die naar Sony ITE werden gestuurd met instructies dat de klant de producten afhaalt bij Sony ITE en als de producten 60 dagen nadat de klant in kennis werd gesteld van een offerte, nog niet zijn afgehaald.

10.2 Achtergelaten producten – Sony heeft het recht producten als achtergelaten te beschouwen als ze door Sony ITE gedurende meer dan 6 maand werden ingehouden (of een andere periode die voorgeschreven is door de relevante wet) na a) de vervaldag voor de betaling van de diensten, of b) als de klant het contract heeft geannuleerd; of als de klant aan Sony ITE geen toestemming heeft verleend om sommige of alle diensten uit te voeren, en als hij niet heeft betaald voor transport- of incidentele kosten voor de terugzending van de producten naar de klant. Uitsluitend volgens de keuze van Sony ITE worden achtergelaten producten verkocht of gebruikt en/of krijgt de opbrengst een bestemming.

 1. DIENSTPERIODE

De periodes waarbinnen Sony ITE diensten levert, zijn afhankelijk van het vereiste dienstniveau (gematigd, ernstig, zeer ernstig, enz.). Sony ITE aanvaardt echter (in de hoogste door de relevante wet toegestane mate) geen aansprakelijkheid voor het niet-voltooien van de diensten binnen gebruikelijke dienstperiodes, of dienstperiodes die vastgelegd, geschat of voorgesteld zijn door personeel van Sony ITE of anderszins, of voor andere vertragingen bij het terugzenden van producten naar de klant. Het terugsturen van producten na dergelijke tijdsperiodes of de laattijdige terugzending van producten vormen geen basis voor annulering van het contract door de klant en geen basis voor het verlagen van de betaalbare dienstvergoedingen of prijzen (in de mate waarin dit door de relevante wet is toegelaten).

 1. TRANSPORT

Sony ITE maakt gebruik van externe koerierbedrijven om producten op te halen en te transporteren naar en van het adres van de klant of relevante servicecentra. Als producten beschadigd of verloren raken tijdens het transport, is Sony ITE enkel aansprakelijk voor het vervangen van het product door een nieuw of in de fabriek gereviseerd gelijkaardig product van dezelfde of hogere specificatie, of voor het herstellen van de schade aan het product die zich heeft voorgedaan in geval van cosmetische of andere schade van gematigde waarde, in beide gevallen uitsluitend volgens de keuze van Sony ITE. Er wordt geen schadeloosstelling of schadevergoeding uitbetaald. Als diensten werden uitgevoerd of als een offerte werd opgesteld door Sony ITE met betrekking tot een product dat daarna tijdens het transport verloren of beschadigd raakt, is het recht op een vervangproduct afhankelijk van het feit of de dienst- en diagnosevergoeding in kwestie volledig door de klant is betaald.

 1. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Zonder schriftelijke toelating van Sony ITE mag de klant geen geheime of vertrouwelijke informatie (met inbegrip van tekeningen, specificaties en financiële informatie) die door Sony ITE aan de klant werd geleverd, kopiëren, reproduceren of bekendmaken aan derden.

 1. ANNULERING VAN HET CONTRACT DOOR DE KLANT

Sony ITE kan (maar is daartoe niet verplicht) annuleringen van contracten door klanten aanvaarden. Sony ITE zal in geen geval annuleringen aanvaarden tenzij deze annuleringen schriftelijk worden ontvangen en aanvaard en de klant a) de vergoedingen en prijzen van Sony ITE betaalt voor diensten die reeds in het kader van het contract werden uitgevoerd, met inbegrip van onderdelen en componenten die geïntegreerd zijn in het product van de klant; b) betaalt voor de onderdelen en componenten die nog niet geïntegreerd zijn in het product van de klant maar voor dat product voorbestemd zijn, en c) alle andere kosten die Sony ITE oploopt door de annulering door de klant.

 1. KENNISGEVINGEN

Alle kennisgevingen of andere communicaties die vereist of toegelaten zijn in het kader van deze voorwaarden, moeten schriftelijk gebeuren. Ze worden verstuurd door persoonlijke levering, vooraf betaalde luchtpost of fax. Kennisgevingen en communicaties worden beschouwd als zijnde ontvangen: 1) als ze door een koerier of andere persoonlijke leveringswijze worden verzonden, op de datum van de persoonlijke levering op de handelsplaats of domicilie van de geadresseerde, zoals laatst opgegeven door de geadresseerde; of 2) indien per post verzonden, 5 dagen na de datum van de aangetekende verzending (per luchtpost, met aanvraag van leveringsbewijs) naar de handelsplaats van de geadresseerde, zoals laatst opgegeven door de geadresseerde; of 3) indien per fax verzonden, gelijktijdig met de faxtransmissie naar het faxnummer dat het laatst werd opgegeven door de geadresseerde, met de ontvangst van het relevante transmissierapport.

 1. RECHTSGEBIED EN DIVERSEN

Deze voorwaarden vallen onder de Belgische wet. Als een bepaling door een rechtbank met de juiste juridische bevoegdheid in bepaalde omstandigheden ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijft die bepaling volledig van kracht en van toepassing in alle andere omstandigheden. Als een bepaling door een rechtbank met de juiste juridische bevoegdheid volledig ongeldig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven alle andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en van toepassing. De klant mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sony ITE sommige of al zijn rechten in het kader van een contract niet overdragen.


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina