Special purpose entities: duidt verslaggeving op jaarrekeningbeleid?Dovnload 228.86 Kb.
Pagina1/11
Datum18.08.2016
Grootte228.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Special purpose entities: duidt verslaggeving op jaarrekeningbeleid?

Datum 9 januari 2010

Auteur Bart Möhlmann, stud. nr. 302929

File


Inhoud Blz.


Voorwoord 4

1 Inleiding 5

1.1 Introductie 5

1.2 Achtergrond 5

1.3 Doelstelling 6

2 Jaarrekenigbeleid 7

2.1 Inleiding 7

2.2 Definitie Jaarrekeningbeleid 7

2.3 Positive Accounting Theory 7

2.3.1 Nexus of contracts 8

2.3.2 Efficiëntie vs opportunisme 8

2.4 Agency theory 9

2.4.1 Aligning interests 9

2.5 Hypotheses van PAT 10

2.5.1 The bonus plan hypothesis 10

2.5.2 The debt covenant hypothesis 10

2.5.3 The political costs hypothesis 11

2.5.4 Overige motieven 11

2.6 Kerngegevens 12

2.7 Conclusie 13

3 Earnings Management & Balansbeleid 14

3.1 Inleiding 14

3.2 Definitie Earnings Management 14

3.3 Definitie Balansbeleid 15

3.4 Strategieën 16

3.4.1 Earnings management 16

3.4.2 Balansbeleid 17

3.5 Instrumenten 18

3.5.1 Stelselkeuzen en stelselwijzigingen 19

3.5.2 Schattingen en schattingswijzigingen 19

3.5.3 Door jaarrekening geïnspireerde feitelijke transacties 19

3.6 Conclusie 20

4 Special Purpose Entities 21

4.1 Inleiding 21

4.2 Definitie Special Purpose Entity 21

4.2.1 Karakteristieken special purpose entity 22

4.2.2 Motieven oprichting SPE’s 23

4.3 Securitisatie 23

4.3.1 Toepassing securitisatie in de praktijk 24

4.4 SPE’s en jaarrekeningbeleid 24

4.4.1 Balansbeleid via SPE’s 25

4.5 Regelgeving 27

4.5.1 Consolidatieregelgeving – IAS 27 27

4.5.2 Aanvullende regelgeving SPE’s – SIC 12 28

4.5.3 Derecognition criteria 29

4.5.4 Verwachting 29

4.6 Conclusie 29

5 Onderzoek & Bevindingen 31

5.1 Inleiding 31

5.1.1 Onderzoeksplan 31

5.2 Onderzoeksmethode 32

5.3 Bevindingen 33

5.3.1 ABN AMRO Holding N.V. (€667 miljard, 2007: €1.025 mrd) 33

5.3.2 Fortis (€92 miljard, 2007: €871 mrd) 34

5.3.3 ING Group (€1.332 miljard, 2007: €1.313 mrd) 36

5.3.4 NIBC Bank NV (€29 miljard, 2007: €32 mrd) 37

5.3.5 Rabobank Group (€612 miljard, 2007: €570 mrd) 38

5.3.6 SNS REAAL (€124 miljard, 2007: 103 mrd) 40

5.4 Conclusie & Aanbeveling 41

5.4.1 Aanbeveling 41

6 Conclusie 43

Referenties 45

Appendix A. Bonus scheme (Scott 2006) 47

Appendix B. Distinction between Fraud and Earnings Management (Dechow and Skinner, 2000) 48

Appendix C. Managerial accrual decisions as a function of earnings and bonus plan (Healy 1985) 49

50


Appendix D. 51

Appendix E. Mogelijkheden tot beïnvloeding van het beeld in de jaarrekening (Hoogendoor 2004) 52

Appendix F. Structuur special purpose entity (Feng et al 2006) 53

Appendix G. Derecognition scheme (IAS 39) 54

54

54
Voorwoord


Geachte lezer,


Dit voorwoord is het laatste stukje dat ik schrijf in deze scriptie. Het is een lang en soms moeilijk proces geweest voordat ik hieraan mocht beginnen, dus met vreugde constateer ik dat mijn scriptie hierna is afgerond. Graag maak ik gebruik van deze gelegenheid om een aantal mensen te bedanken die mij over de literaire hobbels hebben geholpen tijdens de afgelopen periode.
Mijn dank gaat uit naar mijn scriptiegroepje voor de feedback op de geschreven stukken, naar Ernst & Young Rotterdam voor de gelegenheid bij hen de scriptie te schrijven en in het bijzonder naar meneer Bouwer voor zijn hulp en zijn geduld.
Geachte lezer, met blijdschap en enige trots presenteer ik u mijn scriptie.
Hoogachtend,

Bart Möhlmann


1Inleiding
1.1Introductie


In oktober 2001 werd een van de grootste accountingschandalen ooit onthuld. De neergang van Amerikaanse energiemaatschappij Enron zou op dat moment het grootste faillissement in de Amerikaanse historie zijn. Met Enron viel ook Arthur Anderson, toen een van de grootste vijf accountantskantoren ter wereld. Ten grondslag aan het faillissement lagen malafide accountingpraktijken die resulteerden in gemanipuleerde en niet-transparante jaarverslagen. Door voornamelijk het gebruik van afzonderlijke entiteiten in de vorm van special purpose entities bleek het bestuur van Enron in staat te zijn winst sturen, schulden van de balans te laten verdwijnen en het eigen vermogen kunstmatig te verhogen. De wet- en regelgeving bleek op dat moment met betrekking tot special purpose entities (ernstig) tekort te schieten. Ter voorkoming van zulke schandalen in de toekomst zijn oude wetten en regels zijn aangepast en zijn nieuwe standaarden in het leven geroepen.

1.2Achtergrond


Uit de introductie blijkt het belang van de jaarrekening. Zeker naarmate een onderneming groter wordt, speelt de jaarrekening een grotere rol bij het nemen van beslissingen door verschillende gebruikers. Met de belangrijke rol van de jaarrekening ontstaat tegelijkertijd de gelegenheid economische beslissingen te beïnvloeden van de gebruikers van de jaarrekening. Dit maakt het essentieel dat de jaarrekening een juist beeld van de economische realiteit weergeeft. Echter, problemen ontstaan doordat in de huidige bonuscultuur bestuurders (die de jaarrekening samenstellen en beïnvloeden) beloond worden op basis van de jaarrekeningcijfers. Hier wordt onder andere de special purpose entity voor gebruikt wat (uit het verleden) een effectief middel blijkt te zijn. Hoewel het een over het algemeen onbekend verschijnsel is, is de SPE voor met name de bankensector een voornaam instrument bij uitoefening van de bedrijfsvoering. Zoals Na’im (2006) bevestigt gaan er nog steeds miljarden om in transacties met SPE’s, ondanks de aanpassing in de regelgeving begin 2000.

Begin 21e eeuw zijn multinationals als Enron en WorldCom failliet gegaan als gevolg van accountingschandalen waarbij SPE’s een grote rol hebben gespeeld. Als gevolg hiervan hebben standaardsetters de regels verscherpt om toekomstige malaise te voorkomen. Nu, bijna 10 jaar na dato zal onderzocht worden of het nog steeds mogelijk is de jaarrekening te manipuleren via de inzet van SPE’s. Is de regelgeving voldoende aangepast om sturing van de accountingcijfers te voorkomen? Is de jaarrekening 10 jaar later wel transparant met betrekking tot SPE’s?


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina