Speciale opmerkingen pd09Dovnload 27.98 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte27.98 Kb.

Speciale opmerkingen PD09

Dit document bevat speciale opmerkingen over de solutions van elk produkt. Het kan onderverdeeld worden in 3 delen: algemene opmerkingen, speciale VBS solutions en speciale instrukties.
Algemene opmerkingenSpecificatie van portingset en ostpstandard van Vanenburg, gebruikt om de solutions te maken:

Portingset: 6.1c.05.02

Versie object ostpstandard: solution 110654, version January 19th 2001
Instrukties om de Weekly Collection Dumps 49 t/m 52 van Baan Company te installeren.

Er is 1 opmerking voor overlap ov09. Het is noodzakelijk om 2 VRK’s aan te maken voor het pakket tc. Een voor de basislaag en een voor de update laag. Gebruik hiervoor dezelfde naamgeving als voor de andere pakketten. Bijvoorbeeld tcB40K_c4_ov09 en tcB40U_c4_ov09.


Belangrijke opmerking: Alleen de standaard solutions van Weekly Collection Dumps 01 t/m 04 2001 zijn gecontroleerd en indien nodig doorgebouwd.

Speciale VBS solutions


Met PD09 zijn er 2 speciale VBS solutions gemaakt. Een voor de euro initialisatie en een voor het weergeven van produktinformatie. Deze zullen hieronder worden uitgelegd.

1. Euro initialisatie solution, solution 111336

De euro software voor de branche modellen BGI4, SMA4 en add-on EQP2 is aanwezig in solution 111336. Deze solution bevat een nieuwe sessie voor elk product:

BGI4: ‘Inlezen Euro initialisatievelden t.b.v. BGI4’ tccrivbgim000

SMA4: ‘Inlezen Euro initialisatievelden t.b.v. SMA4’ tccrivsmam000

EQP2: ‘Inlezen Euro initialisatievelden t.b.v. EQP2’ tccriveqpm000

En het bevat ook libraries die gebruikt worden in standaardsessie ‘EI-velden muteren’ tccri7109m000.

Deze nieuwe sessie zal tabel ‘EI-velden’ (tccri709) vullen met records voor het omzetten van produkt specifieke velden voor het desbetreffende produkt en het huidige bedrijf. In het geval van overlappen kunnen de sessies van de betrokken basisprodukten achtereen volgens in willekeurige volgorden worden gerund.


Speciale actie: Voer de sessie ‘Runtime Data Dictionary aanmaken’ (ttadv5210m000) uit voor de betrokken sessies, afhankelijk van het produkt. De sessies zijn niet aanwezig in de menustruktuur en moeten worden opgestart met optie ‘p’ in ASCII of door ‘Programma uitvoeren’ in GUI.
Indien de euro software is aangepast voor 1 of meerdere produkten, dan wordt de solutiontekst van solution 111336 aangepast met een kleine omschrijving. Voor het verkrijgen van de meest recente euro software voor een bepaald produkt, kan de tekst van solution 111336 worden nagekeken.
De euro-software betreffende branchemodel GWW2 is niet in PD09 opgenomen. Deze software kunt u, totdat deze via het web beschikbaar is, verkrijgen via uw accountmanager.
2. Weergave Vanenburg Product information, solution 111661

Er is een nieuwe sessie gemaakt voor alle produkten, inclusief de overlappen. Sessie ‘Vanenburg Produktinformatie weergeven’ tccomv900m000. De sessie geeft informatie weer over de laatste periodieke dump die is geinstalleerd en over het produkt dat actief is. Deze sessie zal voor elke volgende periodieke dump worden geupdate.


De solution mag niet worden geinstalleerd op individuele basis!
Speciale actie: Voer de sessie ‘Runtime Data Dictionary aanmaken’ (ttadv5210m000) uit voor sessie tccomv900m000. Deze sessie is niet aanwezig in de menustruktuur en moet worden opgestart met optie ‘p’ in ASCII of door ‘Programma uitvoeren’ in GUI.


Speciale instrukties

Alleen de VBS solutions (produkt specifieke en doorgebouwde solutions) zijn in acht genomen.


De volgende types kunnen aanwezig zijn:

  1. Aanzienlijke functionele wijziging = functioneel

  2. Database verandering = data base

  3. Correktie programma = corr. prog.

  4. Overige instrukties = overige


In geval van database wijzigingen en domeinwijzigingen, sessie ‘Aanmaken Runtime DD’ (ttadv5210m000) moet worden uitgevoerd..
Indien er geen specifieke opmerkingen zijn voor een bepaald produkt, dan is dit produkt niet aanwezig op deze lijst.
In de speciale instrukties wordt er gesproken over het loggen van een case bij Support. Dit kan worden gedaan door de klant zelf, of door de TC-medewerker van Vanenburg. Indien de Periodiek Dump is geinstalleerd door de klant, dan kan de klant een case loggen bij Support. Indien de Periodieke Dump is geinstalleerd door TC, dan zal TC contact opnemen met Support hierover.


Solution nr.

Type

Informatie


BGI4

111247

data base

Het domein van veld ‘hoeveelheid’ in sessie ‘Budgetten uit werkbegroting voor inkoop muteren’ tpptcb158m000 (tpptc958.quan) is gewijzigd naar een domein met 4 decimalen (hetzelfde als is gebruikt voor het veld ‘Norm’ in sessie ‘Structuurbegroting (taken) muteren). In het script wordt een afronding volgens dit domein uitgevoerd.

Het domein van tabelveld tpptc958.quan is gewijzigd, een ‘Conversie naar Runtime DD’ (ttadv5215m000) moet worden gedaan na de installatie van deze solution.

Payroll 10111389

functioneel

Deze solution maakt het mogelijk om uren door te boeken op 2 verschillende werkgevers binnen 1 Project bedrijf. Hierbij worden de uren van 1 van deze werkgevers doorgeboekt naar Payroll.

Deze solution bevat alleen componenten voor Project (tp).111350

functioneel

Deze solution maakt het mogelijk om uren door te boeken op 2 verschillende werkgevers binnen 1 Project bedrijf. Hierbij worden de uren van 1 van deze werkgevers doorgeboekt naar Payroll.

Deze solution bevat alleen componenten voor Payroll (tl).106917 until 106918

overige

Payroll Jaarwerk 2000/2001 update.

De solutions 106917 t/m 106918 zijn solutions die solutions 106911 t/m 106916 updaten. Deze mogen alleen door klanten van Baan Payroll P10 worden gebruikt. Deze solutions hebben geen afhankelijkheden naar pakketten anders dan tl.EQP2


109346


Corr prog

Geldig voor bedrijven waarbij in tabel ‘Materieelvoorraad’ teesc130 en ‘Huurmutaties materieel per tariefcode’ teesc137, records aanwezig zijn met status ‘Op locatie’ waarbij de velden ‘Einddatum’ (teesc130.endt / teesc137.endt) en/of het veld ‘Datum stoppen huurberekening’ (teesc130.dore / teesc137.dore) gevuld zijn. Indien het niet duidelijk is om het correctieprogramma te draaien, dan kan een case worden gelogd bij Support.

De records moeten gecorrigeerd worden. Een correctieprogramma ‘Corrigeer 'Einddatum'/'Datum stoppen huurberekening’’ tecor1437m000 is gemaakt dat gebruikt kan worden om dit probleem te corrigeren.

Binnen de sessie kan een range van teesc130 en teesc137 records worden geselecteerd gebaseerd op het materiaal type/nummer en lokatie.

De klant kan het programma in GUI starten met ‘Programma uitvoeren’ tecor1437m000. Eerst kan een rapport worden geprint met wat het programma gaat omzetten in teesc130. Door het veld ‘Correction’ op ‘Ja’ te zetten, worden de genoemde teesc130 / teesc137 records omgezet. Voor de veiligheid kan er een backup worden gemaakt van de tabel teesc130 en teesc137.


111305


Corr prog

Geldig voor bedrijven waarbij in tabel tpppc211, tpppc251, tpppc271 en tpppc291 het veld ‘Leverend bedrijf’ niet gevuld is. Ontstaan door een bad fix in teipr0220m000 (Process to Project). Indien het niet duidelijk is om het correctieprogramma te draaien, dan kan een case worden gelogd bij Support.

Een correctieprogramma ‘Correctie leverend bedrijf in Project’ tecor0223m000 is gemaakt dat gebruikt kan worden om dit probleem te corrigeren.

Dit programma corrigeert naast de eerder genoemde tabellen ook de tabellen tpppc215, tpppc235, tpppc255, tpppc275 en tpppc295 die foutief gevuld zijn indien de incorrecte records van tabellen tpppc211, tpppc251, tpppc271 en tpppc291 al zijn verwerkt in Project.

In een multi-company situatie dient de sessie in alle betrokken bedrijven gedraaid te worden.

De klant kan het programma in GUI starten met ‘Programma uitvoeren’ tecor0223m000. Eerst kan er een rapport worden geprint met wat het correctieprogramma gaat doen. Dan kan de eigenlijke correctie gedaan worden met een speciale optie. Voor de veiligheid kunnen er backups worden gemaakt van de tabellen tpppc211, tpppc251, tpppc271, tpppc291, tpppc215, tpppc235, tpppc255, tpppc275 en tpppc295.


111370

Corr prog


Geldig voor bedrijven waarbij in tabel ‘Materieelpartijen’ teemd115 records aanwezig zijn waarbij de velden ‘Levensduur (in jaren) VW’ teemd115.lfre, ‘Levensduur (in jaren) Hwfiscaal’ teemd115.lthf en ‘Levensduur HW’ teemd115.lthv ‘0’ zijn en waarvan de afschrijvingsmethode ‘Lineair’ is. Indien het niet duidelijk is om het correctieprogramma te draaien, dan kan een case worden gelogd bij Support.

Een correctieprogramma ‘Correctie levensduur teemd115’ tecor0224m000 is gemaakt. Deze zal indien een van de levensduur waarden nul is, terwijl de waarde in het corresponderende record in teefx090 niet nul is, de waarde in teemd115 corrigeren met de waarde uit teefx090.De klant kan het programma in GUI starten met ‘Programma uitvoeren’ tecor0224m000. Eerst kan er een rapport worden geprint met wat het correctieprogramma gaat doen. Dan kan de eigenlijke correctie gedaan worden met een speciale optie. Voor de veiligheid kan er een backup worden gemaakt van de tabel teemd115.

111788

Database


Index 5 of table teesc001 has been adapted


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina