Specialisme openbare farmacieDovnload 31.13 Kb.
Datum21.08.2016
Grootte31.13 Kb.


SPECIALISME OPENBARE FARMACIE

Centrale Studie dag: Farmacotherapie IV

MEDICATIEBEOORDELING

Omvang: 1 dagdeel: 3,75 uur

Docenten:

Dr. Adrianne Faber

[of: Dr. Anne J. Leendertse]

Centrale studiedag Farmacotherapie IV Medicatiebeoordeling
Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis van een periodieke gestructureerde, kritische evaluatie van de medische, farmacotherapeutische en gebruiksinformatie.

Doel van de medicatiebeoordeling is een op elkaar afgestemde en zo effectief en veilig mogelijke farmacotherapeutische behandeling op basis van de wensen, behoeften en ervaringen van de patiënt.

Medicatiebeoordeling leer je niet uit een boek of aan de hand van checklists en kun je niet aan het apotheekinformatiesysteem overlaten. Medicatiebeoordeling leer je alleen door het veel te doen, samen met de huisarts, patiënt en eventuele andere betrokkenen mantelzorgers en/of verzorgenden.

De leerdoelen bij deze studiedag en de bijbehorende opdrachten en activiteiten zijn direct gerelateerd aan EPA 11 Uitvoeren van een medicatiebeoordeling (naamgeving EPA 11 is recent aangepast). De bijbehorende competenties die aan bod komen tijdens dit dagdeel zijn farmaceutisch handelen, samenwerking en organisatie.

In het programma is er een directe relatie met Farmacotherapie studiedag VIII Geriatrie, alsmede met Farmacotherapie activiteit 3, 4 en 5.
Leerdoelen:


 • de stappen van een medicatiebeoordeling kunnen omschrijven;

 • het bewust zijn van het verschil tussen medicatiebeoordeling en medicatiebewaking;

 • patiënten kunnen herkennen die in aanmerking komen voor een medicatiebeoordeling;

 • de onderdelen van de STRIP-methode kunnen benoemen en weten waar aanvullende informatie over de STRIP-methode terug te vinden is;

 • doelen van de farmacotherapeutische anamnese kunnen benoemen;

 • het bewust zijn van “patiëntgericht” denken;

 • het kennen van de eisen inzake “de activiteiten”, die met betrekking tot de medicatiebeoordeling gesteld worden binnen de opleiding tot openbaar apotheker specialist.


Voorbereiding:
Uitgangspunt voor deze studiedag is de Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen (2012) en de KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling (concept). U wordt dringend verzocht deze te bestuderen!


 • De Multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij Ouderen (2012) is beschikbaar via de website van de kwaliteitskoepel Medisch Specialisten: www.kwaliteitskoepel.nl en rechtstreeks via http://www.kwaliteitskoepel.nl/kwaliteitsbibliotheek/uitgebreid_zoeken/multidisciplinaire-richtlijn-polyfarmacie-bij-ouderen-2012.html
 • De KNMP-richtlijn Medicatiebeoordeling (concept) is beschikbaar via:

http://www.knmp.nl/organisatie-regelgeving/normen-en-richtlijnen/richtlijnen/richtlijn-medicatiebeoordeling
Programma:
Het dagdeel Medicatiebeoordeling wordt gegeven in de ochtend. Aansluitend ’s middags is het dagdeel Farmacotherapie V Diabetes gepland.
Het globale programma voor de ochtend ziet er als volgt uit:

9.00 – 9.20 uur Welkom en aansluitend presentatie over casus door ApIOS, conform schema

9.20 – 9.45 uur Uitleg programma, bespreken huiswerkopdracht

9.45 – 10.15 uur ‘Mindmap’ medicatiebeoordeling

10.15 – 10.45 uur STRIP-methode

10.45 – 11.00 uur Pauze

11.00 – 11.15 uur START en STOPP-criteria

11.15 – 12.15 uur Medicatiebeoordeling uitvoeren op eigen casuïstiek

12.15 – 12.45 uur “Activiteiten” en eisen portfolio, voorbereiding voor Farmacotherapie studiedag VIII Geriatrie

12.45 – 13.00 uur Evaluatie en afsluitingHuiswerkopdrachten:
Opdracht 1:

Maak een selectie van patiënten uit uw apotheek die voldoen aan de volgende criteria:


Categoriseer deze patiënten per huisartspraktijk en noteer • het aantal geselecteerde patiënten totaal

 • het aantal geselecteerde patiënten per huisartspraktijk

 • het percentage geselecteerde patiënten van uw apotheek.


Neem deze gegevens mee naar de cursusdag! (Uitvoering is verplicht onderdeel van deze studiedag.)

Opdracht 2:

Neem geanonimiseerde gegevens mee van twee patiënten uit uw eigen apotheek, die voldoen aan onderstaande criteria! (Uitvoering is verplicht onderdeel van deze studiedag.)


 1. Selecteer in overleg met de huisarts een patiënt die voldoet aan de volgende criteria:

 • gebruik van 5-8 geneesmiddelen chronisch EN

 • 65 jaar of ouder EN

 • in behandeling bij de huisarts en bij voorkeur maximaal 1 andere specialist EN

 • gebruik van 2 geneesmiddelen in het afgelopen jaar met ATC code A10B (orale antidiabetica) EN

 • met een verminderde nierfunctie (eGFR tussen de 10 en 50 ml/min)
 1. Selecteer in overleg met de huisarts een patiënt die voldoet aan de volgende criteria:

 • gebruik van 5-8 geneesmiddelen chronisch EN

 • 65 jaar of ouder EN

 • in behandeling bij de huisarts en bij voorkeur maximaal 1 andere specialist EN

 • gebruik van een geneesmiddel met ATC-code A10A (insuline) EN

 • gebruik van een geneesmiddel met ATC codeB01AC (trombocytenaggregatieremmer)

Verzamel van deze beide patiënten zoveel mogelijk van de volgende gegevens: • Medische voorgeschiedenis of probleemlijst (van de huisarts),

 • Actueel medicatieoverzicht,

 • Meetwaarden (bloeddruk, pols, gewicht),

 • Beschikbare laboratoriumwaarden van het afgelopen jaar (evt. via huisarts), waaronder in ieder geval nuchter glucose, HbA1c, eGFR, kaliumgehalte, nuchter lipidenspectrum, albumine/creatinine-ratio en/of albumineconcentratie in urine,

 • Allergieën, intoleranties en bijwerkingen van geneesmiddelen,

 • Geneesmiddelen die de afgelopen 18 maanden gestopt zijn, met de stopreden.


Anonimiseer (!) deze gegevens door de naam en adres van de patiënten onzichtbaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld met een dikke zwarte stift, type-x of stickers. Het geboortejaar en het geslacht is wel van belang voor de opdracht.


Relatie met Farmacotherapie ‘Activiteiten’: zie volgende 2 pagina’s.

Activiteiten gekoppeld aan deze studiedag


Farmacotherapie Activiteit

Titel

Omschrijving

Beoordeling door

E-portfolio

II

Presentatie over casus

Tijdens Centrale studiedag Farmacotherapie IV houden enkele Apios een presentatie over een casus, conform schema


Docent

Accordering door docent

III

10 Medicatiebeoordelingen

Elke ApIOS werkt 10 medicatiebeoordelingen uit als farmacotherapeutisch behandelplan (FBP)


 1. Twee collega-ApIOS


 1. Opleider
 1. Docent (kwantitatieve beoordeling)

 1. Via email: elke medicatiebeoordeling (FBP) wordt door twee collega-ApIOS van feedback voorzien
 1. Portfolio: Elke medicatiebeoordeling (FBP) wordt door de opleider met het formulier in het portfolio beoordeeld. Het FBP zelf en de feedback van twee collega-ApIOS worden bijgesloten
 1. Centraal Onderwijs: Uploaden 10 medicatieboordelingen (FBP) incl. feedback van twee collega-ApIOS en formulieren van de opleider
IV

Feedback op 2 x 10 medicatiebeoordelingen


Elke ApIOS voorziet 2x 10 medicatie-beoordelingen (uitgewerkt als FBP) van collega-ApIOS van feedbackDocent (kwantitatieve beoordeling)

Centraal onderwijs: uploaden van 2x10 medicatiebeoordelingen van collega-ApIOS voorzien van jouw feedback

V

2 Medicatiebeoordelingen

Elke ApIOS werkt één medicatiebeoordeling uit als Case Report, waarop feedback wordt gegeven door een docent/externe beoordelaar. De ApIOS verwerkt deze feedback en levert een herziene, definitieve versie bij de docent/ externe beoordelaar in. Indien de definitieve versie als onvoldoende wordt beoordeeld, dient de ApIOS een extra case report ter beoordeling in te leveren.


 1. Opleider 1. Docent/externe beoordelaar

 1. Portfolio: elke medicatiebeoordeling uitgewerkt als Case Report wordt via het portfolio aan de opleider gestuurd ter goedkeuring (NB! Er is geen beoordelingsformulier voor de opleider)
 1. Centraal Onderwijs: Uploaden Case Report (eerste versie, definitieve versie inclusief beoordeling en feedback van beoordelaar) na goedkeuring van opleider.

De externe beoordelaar gebruikt bij de beoordeling het formulier voor het beoordelen van een Case Report


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina