Specifieke LerarenOpleiding, Lemmensberg 3, 3000 LeuvenDovnload 24.75 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte24.75 Kb.Specifieke LerarenOpleiding, Lemmensberg 3, 3000 Leuven

LESVOORBEREIDING


NAAM STAGIAIR: Dorenda Notermans JAAR/ KLAS: 2MnM

Stageplaats: Achel Naam vakmentor: Ilse Vande Meulebroeke

Vak: AMV Jaar/graad/klas: L2

Onderwijsvorm: klassikaal Klas/groep/aantal: 10

voorna(a)m(en) (indien individueel/groepsgericht):

Lesonderwerp/acitiviteit: Herhaling 6/8, aanleren ritme Datum en uur: 02/03, 16.45-17.45
Beginsituatie

 • De leerlingen kennen de maat van 6/8 en beheersen de ritmiek:

 • De leerlingen hebben oefening b,c en f voorbereid van les 32
Situering van de les

De les situeert zich een week na de krokusvakantie.Metrum

De leerlingen kunnen de maten 2/4,3/4 en 4/4 uitvoeren en toepassen.Ritme

De leerlingen kunnen ritmische structuren in 2/4, 3/4 en 4/4 uitvoeren en toepassen en beheersen enkele basisritmieken van 6/8.Melodie

De leerlingen kunnen melodieën uitvoeren in Do groot, Sol groot, Fa groot, la klein, re klein en mi klein.Gehoorvorming

De leerlingen kunnen een melodisch dicctee in 2/4 en 3/4 en een ritmisch dictee in 2/4,3/4,4/4 en 6/8 noteren.Theorie

De leerlingen kunnen de reeds genoemde toonladders toepassen, beheersen de fasleutel en zijn vertrouwd met kruisen, mollen en het herstellingsteken.
Algemeen lesdoel

De leerlingen beheersen het nieuwe ritme en kunnen het toepassen in hun oefeningen.


Leerdoelen

 1. De leerlingen kunen de oefeningen uit de vorige les technisch correct én muzikaal uitvoeren.

 2. De leerlingen kunnen het nieuwe ritme correct naklappen.

 3. De leerlingen kunnen uit de reeds gekende ritmiek de nieuwe ritmegroepen afleiden.

 4. De leerlingen kunnen oefening 32a,b en e zelfstandig decoderen.

 5. De leerlingen kunnen oefening 32a, b en e technisch correct én muzikaal uitvoeren.

 6. De leerlingen kunnen de sterkte en zwakke tellen herkennen in een melodie in 6/8

 7. De leerlingen kunnen de ritmegroep auditief herkennen en correct opschrijven.
Schoolagenda van de leerling

Oefening a,b en e oefenen + oefening c invullen

Gebruikte bronnen / achtergrond bij het voorbereiden

‘Doe je mee AMV’ – Jos De Ryck, les 32-33 (p.127-133)Gebruikte onderwijsmedia in deze les

Piano, bord, handboek, klappen, stem, zingen, potlood, maatslag


Gebruikte leermedia in deze les

Zingen, handboek, stem, potlood, maatslag, bank, klappen


Lesfasen + timing


LESVERLOOP

Onderwijs- en leeractiviteiten, media, inhoud


cfr. leerdoel

(nummer)
Instap: Inzingen + Herhaling 6/8 (ca. 15 min.)


 • Leerlingen zingen toonladder van Do Groot met de reeds gekende ritmes. Leerkracht begeleid in een 6/8 maat.

 • Herhaling liedjes b, c en f. Zorgen dat voorspel snel genoeg is, zodat de leerlingen tweeledig kunnen meeslaan

 • Klassikale, per bank of individuele uitvoering.
1

Lesfase 1: Onbewuste Fase (3 min.)


 • Leerlingen klappen ritme dat genoteerd staat aan het bord. (= licht gewijzigde versie van A-oefening)

 • Leerkracht klapt gewijzigde versie met nieuwe ritmische cel.

 • Leerlingen klappen na.
2

Lesfase 3: Bewuste Fase (7 min.)

 • Leerlingen zoeken naar wijziging (waar? wat?). Hierbij klappen ze steeds de versie op het bord, gevolgd door de gewijzigde versie (eventueel individueel/ per bank)

 • Leerlingen vinden de wijziging, waarbij de leerkracht het ritme op het bord aanpast en het nieuwe ritme benoemt.

 • Leerlingen lezen het nieuwe ritmische fragment op ‘pam’ m.b.v. ‘bank-klap-klap’.
3

Lesfase 4: Aanleren oefening 32a, b (10 min.)

Oefening 33a

 • Hoe vaak kom je het nieuwe ritme tegen in oefening a? Leerlingen duiden ritme aan.

 • De leerlingen lezen het stukje met notennamen en ‘bank-klap-klap’.

 • De leerlingen vragen of ze de noten benoemen van maat 5-6 en wat ze daar opmerken.

 • De leerlingen zingen het liedje door met ‘bank-klap-klap’ als maatslag

 • De leerlingen zingen het liedje in canon.

Oefening 33b

 • Welke gelijkenis zie je tussen maat 1-2 en maat 3-4?

 • De leerlingen lezen het stukje met notennamen en ‘bank-klap-klap’

 • Der leerlingen zingen het stukje met pianobegeleiding en tweeledige maatslag.
4,5

Lesfase 5: Rimische oefening d (10 min.)

 • Leerkracht speelt de melodie en tikt de tellen mee.

 • Leerlingen klappen de tellen mee.

 • Leerlingen duiden de sterke en zwakke tellen aan, terwijl de leerkracht het nogmaals speelt.

 • De leerlingen plaatsen de maatstrepen.

 • De leerkracht controleert individueel.

 • Ze verbeteren de oefening klassikaal.

 • Ze lezen de oefening op notennamen met ‘bank-klap-klap’.6

Lesfase 6: Dictee + agenda (15 min.)

 • Leerkracht zegt het volledige dictee op ‘pam’.

 • Hoe vaak hoor je het nieuwe ritme? (4x)

 • Leerkracht zegt het dictee per twee maten.

 • Leerlingen zeggen na.

 • Leerlingen noteren het ritme.

 • Leerkracht zegt het dictee opnieuw (zonder nazeggen.)

 • Leerkracht controleert en verbetert individueel.

 • Juiste versie op bord schrijven.

 • Indien nodig verbeteren leerlingen hun eigen versie en zeggen het fragment op ‘pam’.

7


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina