Specifieke LerarenOpleiding, Lemmensberg 3, 3000 LeuvenDovnload 25.74 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte25.74 Kb.Specifieke LerarenOpleiding, Lemmensberg 3, 3000 Leuven

LESVOORBEREIDING


NAAM STAGIAIR: Dorenda Notermans JAAR/ KLAS: 2MnM

Stageplaats: Achel Naam vakmentor: Ilse Vande Meulebroeke

Vak: AMV Jaar/graad/klas: L2

Onderwijsvorm: klassikaal Klas/groep/aantal: 10

voorna(a)m(en) (indien individueel/groepsgericht):

Lesonderwerp/acitiviteit: De syncope Datum en uur: 09/03, 16.45-17.45
Beginsituatie

 • De leerlingen hebben oefening 31a en oefening 31c ritmisch voorbereid.

 • De leerlingen beheersen de ritmiek:
Situering van de les

De les situeert zich twee weken na de krokusvakantie.Metrum

De leerlingen kunnen de maten 2/4,3/4 en 4/4 uitvoeren en toepassen.Ritme

De leerlingen kunnen ritmische structuren in 2/4, 3/4 en 4/4 uitvoeren en toepassen en beheersen enkele basisritmieken van 6/8.Melodie

De leerlingen kunnen melodieën uitvoeren in Do groot, Sol groot, Fa groot, la klein, re klein en mi klein.Gehoorvorming

De leerlingen kunnen een melodisch dicctee in 2/4 en 3/4 en een ritmisch dictee in 2/4,3/4,4/4 en 6/8 noteren.Theorie

De leerlingen kunnen de reeds genoemde toonladders toepassen, beheersen de fasleutel en zijn vertrouwd met kruisen, mollen en het herstellingsteken.
Algemeen lesdoel

De leerlingen beheersen het nieuwe ritme en kunnen het toepassen in hun oefeningen.


Leerdoelen

 1. De leerlingen kunen de oefeningen uit de vorige les technisch correct én muzikaal uitvoeren.

 2. De leerlingen kunnen het nieuwe ritme correct naklappen.

 3. De leerlingen kunnen uit de reeds gekende ritmiek de nieuwe ritmegroepen afleiden.

 4. De leerlingen kunnen klapoefening e zelfstandig decoderen.

 5. Der leerlingen kunnen klapoefening e technisch correct uitvoeren.

 6. De leerlingen kunnen oefening 32a zelfstandig decoderen.

 7. De leerlingen kunnen oefening 32a technisch correct én muzikaal uitvoeren.

 8. De leerlingen kunnen de ritmegroep auditief herkennen en correct opschrijven.
Schoolagenda van de leerling

Oefening a zingen met tekst, b maatstrepen aanduiden, c zingen en klapoefening e oefenen.

Gebruikte bronnen / achtergrond bij het voorbereiden

‘Doe je mee AMV’ deel 2 – Jos De Ryck, les 32 (130-133)Gebruikte onderwijsmedia in deze les

Piano, bord, handboek, klappen, stem, zingen, potlood, maatslag


Gebruikte leermedia in deze les

Zingen, handboek, stem, potlood, maatslag, bank, klappen


Lesfasen + timing


LESVERLOOP

Onderwijs- en leeractiviteiten, media, inhoud


cfr. leerdoel

(nummer)
Instap: Inzingen + Herhaling les 31a en c + aanleren oefening c (zingen) (13min.)


 • Inzingen in la klein, leerlingen kiezen ieder ritme in 4/4.

 • De leerlingen zingen les 31a op tekst (klassikaal/individueel)

 • De leerlingen voeren de dynamische tekens en muzikale aanduidingen op een correcte manier uit.

 • De leerlingen lezen oefening c klassikaal/individueel.

 • Welke sprong zie je in m 7 en m 11? (een kwart)

 • In welke toonaard begint het stukje en in welke eindigt het?

 • Welke aanduiding staat er in de laatste twee maten? (legato) => zingen

 • De leerlingen zingen les 31c klassikaal door.
1

Lesfase 1: Onbewuste Fase (3 min.)


 • Leerlingen klappen ritme dat genoteerd staat aan het bord. (= licht gewijzigde versie van A-oefening)

 • Leerkracht klapt gewijzigde versie met nieuwe ritmische cel.

 • Leerlingen klappen na.
2

Lesfase 3: Bewuste Fase (7 min.)

 • Leerlingen zoeken naar wijziging (waar? wat?). Hierbij klappen ze steeds de versie op het bord, gevolgd door de gewijzigde versie (eventueel individueel/ per bank)

 • Leerlingen vinden de wijziging, waarbij de leerkracht het ritme op het bord aanpast en het nieuwe ritme benoemt.

 • De leerlingen duiden aan waar de sterke en zwakke tijden zich bevinden.

 • De leerlingen klappen het nieuwe ritme en tellen luidop mee.

 • Leerlingen lezen het nieuwe ritmische fragment op ‘syn-co-pe’ en ‘pam’, terwijl de leerkracht het metrum tikt.
3

Lesfase 4: Aanleren klapoefening e (10 min.)

 • Hoe vaak kom je de syncope tegen in deze oefeningen? (6x)

 • De leerlingen duiden alle syncopes aan.

 • De leerlingen lezen de oefening inwendig m.b.v. de metronoom.

 • De leerlingen klappen klassikaal/per rij/individueel de oefening.4,5

Lesfase 5: Aanleren oefening 32a + c (15min.)

Oefening 32a

 • Hoe vaak kom je de syncope tegen in dit liedje?

 • De leerlingen duiden de syncopes aan.

 • De leerlingen lezen ritmisch het stukje door en gebruiken het woordje ‘syn-co-pe’ voor het lezen van de syncopes.

 • Wat zien we in maat 2 (gronddrieklank van Do Groot).

 • Hoe noemen we de sprong van maat 6 naar maat 7? een reine kwart.

 • De leerlingen zingen de reine kwart.

 • De leerlingen zingen het stukje door op notennamen en eventueel met ‘syn-co-pe’.

 • De leerlingen lezen de tekst ritmisch door en zingen het liedje met tekst.

Oefening 32c

 • Welke gelijkenis zien jullie tussen m 1-4, m 5-8 en de laatste 4 maten? (Hetzelfde ritme)

 • De leerlingen lezen deze maten ritmisch door.

 • De leerlingen zingen de eerste regel.

 • De leerlingen lezen de resterende vier maten.

 • De leerlingen zingen het stukje met notennamen.6,7

Lesfase 6: Ritmisch Dictee (12min.)

 • Leerkracht zegt het volledige dictee op ‘pam’.

 • Hoe vaak hoor je de syncope? (2x)

 • Leerkracht zegt het dictee per twee maten.

 • Leerlingen zeggen na.

 • Leerlingen noteren het ritme.

 • Leerkracht zegt het dictee opnieuw (zonder nazeggen.)

 • Leerkracht controleert en verbetert individueel.

 • Juiste versie op bord schrijven.

 • Indien nodig verbeteren leerlingen hun eigen versie en zeggen het fragment op ‘pam’.

8

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina