Sport- en Beweegplan ZeeburgDovnload 78.58 Kb.
Pagina1/3
Datum19.08.2016
Grootte78.58 Kb.
  1   2   3
Sport- en Beweegplan Zeeburg

Voorwoord


Het sportplan is een product van de centrale stad, de stadsdelen en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Zeeburg heeft daarbij zowel bestuurlijk als ambtelijk een actieve rol gespeeld. Het resultaat is een plan waarbij sport in het centrum van het beleid gezet wordt en dat antwoorden geeft op problemen, maar zeer zeker ook kansen, die zich vandaag en morgen aandienen. In het stedelijke plan staat de analyse en het beleid dat vervolgens is vertaald naar 49 operationele doelstellingen. Met de stadsdelen is afgesproken dat ze op basis van het stedelijke plan een lokaal sport- en beweegplan opstellen. Zeeburg heeft dit heel praktisch opgepakt door de 49 centrale doelstellingen te vertalen naar lokale doelstellingen. Per doelstelling wordt kort en bondig aangegeven wat de huidige situatie is, waar accenten gelegd worden en wat de inspanning moet zijn om ambities uit te kunnen voeren.


In het lokale sport- en beweegplan voor Zeeburg treft u dus geen uitgebreide beleidsvisie omdat deze al in het stedelijke plan verwoord is. De indeling van het lokale en stedelijke plan zijn gelijk. De ordening is gebaseerd op de vijf beleidsvelden van de z.g. Amsterdamse sport-ster, hierdoor kunt u dus eenvoudig terugslaan naar het stedelijke (beleids)kader waarop een bepaalde doelstelling is gebaseerd.
Zeeburg heeft zes extra doelstellingen aan het lokale plan toegevoegd. Of beter gezegd geëxpliciteerd. Dit betreft activiteiten waarvan de raad heeft aangegeven dat ze bijzondere aandacht verdienen of uniek zijn voor de lokale situatie. Om het stuk zo helder mogelijk te maken zijn er foto’s toegevoegd van praktijksituaties met een kort onderschrift. Het stedelijke en lokale sportplan vormen één onlosmakelijk geheel en zijn daarom ook fysiek aan elkaar verbonden.
Het lokale Sport- en Beweegplan 2009-2012 voor Zeeburg zal verder in ieder geval moeten worden vertaald naar een jaarlijks werkplan voor de afdeling Sport & Recreatie. Daarbij vormen de 56 doelstellingen het uitgangspunt. In de komende jaren zal het werkplan steeds worden aangepast op basis van de behaalde resultaten. In zo’n werkplan zijn activiteiten (en eventueel prestatie indicatoren), urenbesteding (coördinatie en uitvoering) en kosten van accommodaties en materiaal opgenomen. Voor alle duidelijkheid: in dit lokale sportplan is een werkplan 2009 voor de afdeling Sport & Recreatie nog NIET opgenomen. Tot slot moet benadrukt worden dat ook andere beleidsterreinen (o.a. Welzijn, Jeugd, Onderwijs, R.O.) nauw bij de realisatie van bepaalde doelstellingen uit het sportplan voor Zeeburg betrokken zullen zijn.Inleiding

Lokale situatie


Actief sportbeleid

Stadsdeel Zeeburg heeft altijd een actief sportbeleid gevoerd. Met succes, want de sportparticipatie in Zeeburg ligt boven het stedelijke gemiddelde. Een goed voorbeeld hiervan is de realisatie van het tenniscomplex van de Tiebreakers. Er is in korte tijd een leuke, maatschappelijk actieve vereniging ontstaan, waar ruim duizend mensen tennissen. Een ander voorbeeld: de kennismakingsactiviteiten op de basisscholen in Zeeburg. Via dit programma maakten kinderen de afgelopen jaren kennis met sport. Vele kinderen zijn doorgestroomd naar de georganiseerde sport. Slechts twee voorbeelden van beleid dat werkt.


Hechte gemeenschap

De sportgemeenschap in Zeeburg is hecht. Het stadsdeel fungeert hierin als de spin in het web. De lijnen zijn kort en de maatschappelijke betrokkenheid in het stadsdeel is hoog. Zeker op IJburg zijn veel vrijwilligers actief die zich willen inzetten voor de sport. Met beperkte middelen en een gezonde dosis improvisatie krijgen ze succesvolle sportinitiatieven van de grond. Kijk naar de kersverse voetbalvereniging AFC IJburg, met inmiddels meer dan honderd jeugdleden die trainen in het Diemerpark.


Samenwerken met andere stadsdelen

Enkele populaire sporten kunnen echter niet of onvoldoende in georganiseerd verband in Zeeburg beoefend worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetbal, hockey en atletiek. Omgekeerd zijn er sportvoorzieningen en -verenigingen in Zeeburg die elders in de stad ontbreken. Bijvoorbeeld het openluchtzwembad en de voorzieningen voor watersport. Deze situatie heeft geleid tot een hechte samenwerking op het gebied van sport tussen Zeeburg en de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer en Centrum.


Sporten in de openbare ruimte

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer Amsterdammers ongeorganiseerd sporten. Veel mensen sporten niet bij een vereniging, maar in de openbare ruimte. Zo is hardlopen erg populair in het Oostelijk Havengebied. Om deze sporters tegemoet te komen, investeerde Zeeburg de afgelopen jaren in de (her)inrichtring van een sportieve openbare ruimte. De voetbalveldjes in het Oostelijk Havengebied, het Johan Cruyff Court op het Sumatraplatsoen en de speelkooi in de Celebesstraat in de Indische Buurt zijn hier slechts een paar voorbeelden van. Voor Zeeburg zijn er nog volop kansen om de openbare ruimte zo in te richten, dat het sportgedrag van mensen positief wordt beïnvloed.KnelpuntenGebrek aan sportvoorzieningen

Helaas zijn er enige knelpunten waarvoor niet altijd een passende oplossing is. Zo is er een 'mismatch' tussen de vraag naar en het aanbod van sportaccommodaties. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt dat Zeeburg een tekort heeft aan vrijwel alle soorten sportvoorzieningen. Het grootste knelpunt is het aantal beschikbare vierkante meters zwemwater. Volgens algemeen geldende normen heeft de stadssector Oost behoefte aan circa 1.750 m2* overdekt zwemwater. Op dit moment is er met het Sportfondsenbad Oost slechts circa 600 m2 beschikbaar. Het zwembad dat in de 2e fase van IJburg gepland is, wordt pas rond 2020 gerealiseerd. Tot die tijd groeien vele duizenden kinderen op in een zeer waterrijke omgeving, maar moeten ze buiten het stadsdeel leren zwemmen. Zeeburg zoekt samen met partners naar tijdelijke oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijk drijvend zwembad op IJburg. Ook voor sportvelden, en zaalsportvoorzieningen worden alle mogelijkheden om tijdelijke voorzieningen te realiseren aangegrepen.


* het benodigd areaal zwemwater wordt uitgedrukt in vierkante meters en niet in kubieke meters omdat de waterdiepte fluctueert.


Groepen die niet sporten stimuleren

Een ander knelpunt in Zeeburg, met name in de Indische Buurt, is dat bepaalde groepen bewoners niet of nauwelijks iets aan sport doen. Dit is zorgelijk, want een gebrek aan voldoende beweging kan leiden tot lichamelijke en psychische klachten. Toch is er in de Indische Buurt al tientallen jaren een actief verenigingsleven. Diverse sportprogramma's trekken wekelijks honderden deelnemers. Het stadsdeel spant zich in om de achtergebleven groepen op sportgebied te stimuleren, bijvoorbeeld de groep allochtone vrouwen en oudere allochtone mannen. Ook senioren die geen sportverleden hebben behoren tot deze doelgroep.


Talentontwikkeling jongeren

Veel jongeren in Zeeburg voelen zich aangetrokken tot vechtsport. Vooral het kickboksen is bij de jeugd populair. Een aantal jongeren heeft de nationale of internationale top bereikt en zijn rolmodel geworden voor andere jongeren in de buurt. Maar lang niet alle jongeren doen aan sport. Overgewicht bij jongeren komt helaas steeds vaker voor.

Het Sportplan 2009-2012 biedt een goede basis om succesvolle ontwikkelingen te stimuleren, verder uit te bouwen en knelpunten gericht aan te pakken. Vanzelfsprekend blijft Zeeburg in de komende periode op volle kracht in de sport investeren.  1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina