Sra vragenlijst voor Praktijkbegeleiders inzake toetsing CompetentieprofielDovnload 29.42 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte29.42 Kb.SRA Vragenlijst voor Praktijkbegeleiders inzake toetsing Competentieprofiel


Naam + voorletters :……………………………………………………………
Kantoor + vestigingsplaats :……………………………………………………………
Functie :……………………………………………………………

1.

Bent u geregistreerd als accountant?


□ Ja, RA

□ Ja, AA


□ Ja, zowel RA als AA

□ Nee


□ Anders, namelijk ……………………………………………………………………………
2.

Wanneer bent u ingeschreven in het NBA register?


…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
3.

Hoe lang bent u werkzaam als openbaar accountant in de Accountantspraktijk?


………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
4.

De accountantskamer van de Rechtbank kan aan accountants de volgende sancties opleggen: waarschuwing, berisping, geldboete, tijdelijke doorhaling voor ten hoogste een jaar en doorhaling. Bent u in dit kader van onbesproken gedrag?


□ Ja

□ Nee
Toelichting:…………………………...............................................................................


…………………………………………………………………………………………………
5.

Wat is uw recente werkervaring als openbaar accountant in de Accountantspraktijk?

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
6.

Wat is uw recente werkervaring met controleopdrachten op jaarrekeningen (zowel verplichte als vrijwillige)? Indien niet aanwezig, hoe gaat u/het kantoor de trainee hierin begeleiden?


………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

7.

Heeft u kennis genomen van het Competentieprofiel?


□ Ja

□ Nee
Toelichting:…………………………...............................................................................


…………………………………………………………………………………………………
8.

Hoeveel SRA-trainees begeleidt u momenteel?


………………………………………………………………………………………………..
9.

Bent u voornemens om SRA-trainees te blijven begeleiden de komende jaren?


………………………………………………………………………………………………..
10.

De kerntaken van de praktijkbegeleider zijn:


  1. Bewaakt het leerproces van trainees

  2. Begeleidt en coacht trainees

  3. Beoordeelt (beroeps)producten van trainees

Beschikt u over voldoende tijd, competenties en mogelijkheden om aan genoemde kerntaken te voldoen?


□ Ja

□ Nee
Toelichting:………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………..
11.

De praktijkbegeleider is verantwoordelijk voor het faciliteren, stimuleren, bewaken en beoordelen van de ontwikkeling van trainees.
Beschikt u over voldoende tijd, competenties en mogelijkheden om aan deze verantwoordelijkheden te voldoen?
□ Ja

□ Nee
Toelichting:………………………………………………………………………………….


……………………………………………………………………………………………….
12.

Het Competentieprofiel schetst een praktijkbegeleider op het hoogst haalbare niveau. Het profiel is in die zin een “groeimodel” en biedt dan ook een basis voor verdere professionalisering. Op welk(e) gebied(en) ligt er voor u een uitdaging of wilt (moet) u zich nog verder ontwikkelen?


………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

Hieronder kunt u uw motivatie weergeven. De volgende onderwerpen dienen daar onder andere in terug te komen:
  • De (werk) relatie met de trainee(s)

  • Hoe wilt u de begeleiding de komende jaren invullen? Welke afspraken zijn daarover gemaakt?

  • Hoe wordt omgegaan met de taakoverdracht (denk aan; trainee doet werkzaamheden onder begeleiding van een collega)

  • Eventuele ervaringen met de begeleiding van andere (eerdere) trainees

  • Wat is uw voornaamste beweegreden om praktijkbegeleider te willen zijn?

Motivatie:


…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Plaats en Datum: Handtekening:


.........…………… .........……………

.........…………… .........……………
Competentieprofiel voor Praktijkbegeleiders voor de Praktijkopleiding RA en AA


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina