St. Muziek Collectief ShelturDovnload 11.78 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte11.78 Kb.
Huisregels

St. Muziek Collectief Sheltur

1. De oefenruimte is op de volgende dagen en tijdstippen ter beschikking van de ingeschreven groepen:

maandag - vrijdag: 17.00-20.30 20.30-24.00

zaterdag - zondag: 12.30-16.00 16.00-19.30 19.30-23.00

Gezien het beheersysteem kan en mag er onderling niet geruild worden.
2. Nieuwe groepen betalen een inschrijfgeld van € 12,50 plus een borg van € 75,- voor het gebruik van de sleutels met alarmbadge.

De borg wordt terugbetaald wanneer de groep het collectief heeft verlaten, er geen betalingsachterstanden meer zijn en de sleutelbos met alarmbadge is geretourneerd.


3. Alle groepen tekenen een gebruikersovereenkomst van minimaal 2 maanden. Na deze twee maanden wordt de gebruikersovereenkomst steeds automatisch verlengd met een maand.

Elke groep betaalt een contributie van €45 per maand.

Bij aangaan van de overeenkomst betaalt de groep minimaal 2 maanden contributie vooruit. Daarna steeds voor de 1ste van de betreffende maand per automatische overschrijving.

Indien men het collectief verlaat dient dit een maand van te voren kenbaar te worden gemaakt op het volgende nummer;

0049 2456 509843 of op info@sheltur.nl.

Indien dit niet gebeurt wordt de normale contributie doorberekend.


4. Indien men geen bankrekening heeft dient men er zorg voor te dragen dat de contributie uiterlijk in de eerste week van de maand op de rekening van het collectief staat.
5. Elke groep wijst een bandlid aan die als sleutelhouder optreedt en met het collectief op persoonlijke titel een sleutelovereenkomst aangaat. Deze sleutelhouder is hoofdelijk aansprakelijk voor de aan hem uitgereikte sleutelbos met alarmbadge. De betreffende alarmbadge geeft alleen toegang tot de oefenruimte in het overeengekomen tijdsblok en werkt derhalve buiten die tijd niet.
6. De sleutelhouder is tevens contactpersoon.

De contactpersoon draagt zorg voor:

- Een volledig bijgewerkte ledenlijst van de band

(incl. naam, adres, telefoonnr., gsm en email)

- Opgave van wijzigingen in het ledenlijst bestand.


7. De gehele band is verantwoordelijk voor:

- Het goede gebruik van de aanwezige apparatuur.

- Het invullen van de checklist.

- Het uitzetten van de apparatuur.


  • Het uitmaken van de lampen.

- Het aan- en uitzetten van het alarm en het afsluiten van de deuren.

- Het gedrag van aanwezige bezoekers.

- De financiële gevolgen welke voortvloeien uit wangedrag.

- Het opgeruimd en netjes achterlaten van de oefenruimte.


8. In de oefenruimte mag en kan wegens brandgevaar en ventilatie problemen NIET GEROOKT worden. Wordt men hierop betrapt volgt uitsluiting uit het collectief. Het hele gebouw is voorzien van een brandalarminstallatie. Mocht dit alarm afgaan als gevolg van het roken in het gebouw, worden de daardoor ontstane kosten verhaald op de veroorzaker hiervan.
9. In de collectiefruimtes is het niet toegestaan dranksoorten mee te nemen die ook in de automaat aanwezig zijn.
10. Iedere groep verplicht zich met het aangaan van het contract om per jaar een optreden te verzorgen voor het collectief, tegen een door het collectief vast te stellen vergoeding.

Iedere band moet de wil hebben om op te treden en dient progressie te boeken.


11. Bij overtreding van deze regels kan uitsluiting uit het collectief volgen.
12. Groepen of leden die wegens wangedrag of wanbetaling uit het collectief worden verwijderd, worden nooit meer toegelaten tot het collectief en zullen bij andere collectieven in de omgeving als zodanig aangemerkt worden.
13. Bij eventuele problemen, welke niet zijn opgenomen in deze huisregels, beslist het bestuur.
Stichting Muziekcollectief Sheltur

Lokatie: Prins Hendriklaan 382, 6443 AE Brunssum.

Postadres: Titus Brandsmastraat 60, 6441 LC Brunssum.

Tel: 0049 2456509843

E-mail: info@sheltur.nl
Bankrelatie:

ABN/AMRO Brunssum

Rekeningnr.: 46 36 76 572

T.n.v.: Stichting Muziekcollectief Sheltur, Brunssum
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina