Stad lo-reninge bijeenroeping gemeenteraadDovnload 10.83 Kb.
Datum08.10.2016
Grootte10.83 Kb.

Lo-Reninge, 20.05.2009


STAD LO-RENINGEBIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad van de stad Lo-Reninge verzoekt de gemeenteraad in zitting te vergaderen op donderdag 28 mei 2009 om 19.30 uur in het stadhuis, Oude Eiermarkt nr. 9, 8647 Lo-Reninge om voor de eerste maal te beraadslagen over volgende agendapunten:Openbare zitting

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.


2. Kennisname rapport van de financieel beheerder nopens de kastoestand op 31.03.2009.3. Vaststelling prestatiebreuk van de gewestelijk ontvanger die de functie van financieel beheerder uitoefent.4. Gemeentepersoneel - goedkeuring aanpassingen aan de rechtspositieregeling.5. Gemeentepersoneel - vaststelling salarisschaal gemeentesecretaris met ingang van 01 januari 2009.6. Gemeentepersoneel - goedkeuring functiebeschrijving stadssecretaris.7. Gemeentepersoneel - kennisname functiebeschrijvingen.8. Gemeentepersoneel - vaststelling arbeidsreglement.9. Gemeentelijke vrijwilligers brandweerdienst - vacantverklaring van 2 betrekkingen van brandweerman te begeven bij wijze van aanwerving bij de post Reninge.10. Lokaal flankerend onderwijsbeleid - goedkeuring financieringsnota 2009 betreffende de ondersteuning van de Vrije Basisschool Lo-Reninge - Nieuwkapelle.11. I.V.V.O. - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 16 juni 2009.12. I.V.V.O. - vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 16 juni 2009.13. Figga - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26 juni 2009.14. Figga - vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26 juni 2009.15. Gaselwest - vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 26 juni 2009.16. Interpellaties.Besloten zitting

17. Gemeentelijke vrijwilligers brandweerdienst - aanwerving van 3 brandweermannen bij de post Reninge.De Secretaris, De Burgemeester,

D. ACKERMAN L. MORLION


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina