Stad lo-reninge bijeenroeping gemeenteraadDovnload 10.86 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte10.86 Kb.

Lo-Reninge, 02 juli 2013


STAD LO-RENINGEBIJEENROEPING GEMEENTERAAD

De voorzitter van de gemeenteraad van de stad Lo-Reninge verzoekt de gemeenteraad in zitting te vergaderen op woensdag 10 juli 2013 om 19.30 uur in het stadhuis, Markt 11, 8647 Lo-Reninge om voor de eerste maal te beraadslagen over volgende agendapunten:Openbare zitting

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.


2. O.C.M.W. Lo-Reninge - advies jaarrekening over het boekjaar 2012.3. Stadsbestuur Lo-Reninge - vaststelling jaarrekening over het boekjaar 2012.4. Ruimtelijke ordening - vaststelling plannenregister.5. Vlaamse Landmaatschappij, landinrichtingsproject de Westhoek, inrichtingsplan Polderwaterlopen deel 2, Beverdijk en omgeving - instemming met de taken die worden toegewezen aan de stad Lo-Reninge, wijziging.6. Opdracht van diensten voor het aangaan van leningen ter financiering van het bestuur - goedkeuring bestek en vaststelling van de wijze van gunnen.7. Gemeentelijke brandweerdienst, aankoopprogramma voor brandweermateriaal met staatsbijdrage - goedkeuring toewijzing van 2 ademhalingstoestellen.8. Woonmaatschappij IJzer & Zee - goedkeuring akte van overdracht van het openbaar domein in de Alfons Van Heelaan.9. Carette Jeroen en Seynaeve Hannelore - goedkeuring akte van verkoop van een perceel gelegen langs de Groenendijkstraat.10. Buitenschoolse kinderopvang ’t Kuipje - goedkeuring aanpassing samenwerkingsprotocol met de vzw Landelijke Kinderopvang met betrekking tot de uurloonkost voor de bijkomende inzet van een vrijwilliger in het 3de trimester 2013.11. Buitenschoolse kinderopvang ’t Kuipje - goedkeuring samenwerkingsovereenkomst met de vzw Landelijke Kinderopvang voor de periode 2014-2019.12. Vanpeteghem Geert en Govaert Hilde - goedkeuring gebruiksovereenkomst betreffende een perceel grond in de Broekstraat.13. VVM de Lijn - goedkeuring overeenkomst van derdebetaler per afgeleverd Buzzy Pazz-abonnement.14. Vlaamse Vervoermaatschappij, de Lijn - aanduiding van een vertegenwoordiger op de algemene vergaderingen.15. Forum lokale werkgelegenheid Diksmuide/Zorggebied - aanduiding van een afgevaardigde en een plaatsvervangend afgevaardigde.16. Interpellaties.Besloten zitting17. Gemeentelijke landbouwraad - hervaststelling erkenning.


De Secretaris, De voorzitter van de gemeenteraad,
D. ACKERMAN N. D’HALLUIN
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina