Stadhuis Dienst Sociale Zaken Markt 21 9800 Deinze Tel. 09/381. 95. 04Dovnload 17.05 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte17.05 Kb.


Stadhuis Dienst Sociale Zaken


Markt 21 9800 Deinze

Tel. : 09/381.95.04


e-mail: sar@deinze.be

weblog: http://blog.seniorennet.be/sardeinze/

Verslag van de algemene vergadering van donderdag 27 mei 2010 om 14u00 in de Rekkelinge


Verontschuldigd: Smet Vera, Onderbeke Maria, Bastiaen Gustaaf, d’haenens Maria, Amelynck Maurice, Van Steenkiste Gilbert, Haelvoet Daniël, Ronny De Smet, Valère Mortier, De Spiegelaere Conny (OCMW-voorzitster)


 1. Welkom
  De voorzitter opent de vergadering. Dhr. Walther De Weirdt stelt zich voor als nieuw lid (plaatsvervanger van dhr. Willy Lowie die op 6 februari 2010 overleden is)
 1. Ouderenmis(be)handeling
  Mevrouw Ans Geers van het meldpunt Ouderenmis(be)handeling komt wat meer uitleg geven rond het thema ouderenmishandeling. Zij legt ons uit wat het is, in welke vormen het voorkomt en wat je er kunt tegen doen als je er mee in aanraking komt. Zij zelf is verantwoordelijke voor onze regio. Het meldpunt ouderenmis(be)handeling kan je bereiken via het nummer: 078/15.15.70
 1. Goedkeuren verslag vorige vergadering

Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd 1. Kasverslag

Vorige saldo was 1847 euro.

Ondertussen zijn er enkele betalingen gebeurd: deelname en verplaatsingen naar het Ouderenparlement in Antwerpen op 26 april, deelname aan een opleiding door 2 bestuursleden bij de provincie, aankoop bloemstuk 100-jarige, aankoop taart bezoek SAR Bilzen op 25 mei.


Er werd een toelage van 744 gestort voor de werking van de SAR.
De huidige kastoestand: 2469 euro.
De vraag werd gesteld wat er met dit geld gedaan wordt. Voorlopig dient het als buffer voor het seniorenfeest.


 1. Verslag Ouderenparlement
  Op maandag 26 april ll. ging opnieuw het twee jaarlijkse ouderenparlement door.
  Mevrouw Marie-Fernande Yde heeft een kort verslag van de bijeenkomst.
  Op de vorige vergadering van de SAR werden we ingedeeld in werkgroepen om enkele stellingen (bv. Ouderen als consumenten) te bespreken. Aan de hand van deze stellingen werd er op het Ouderenparlement in 4 groepen gedebatteerd. Elk van deze 4 groepen mocht een vraag formuleren uit hun stelling, die dan in de namiddag aan bod kwam in een debat met o.a. professor A. Hermans en een afgevaardigde van minister Van Deurzen. Deze afgevaardigde onderstreepte het belang van een seniorenconsulent in ieder gemeente en voldoende middelen om de seniorenadviesraden te begeleiden, vormen en ondersteunen..
 1. Verslag bezoek seniorenadviesraad Bilzen
  Op dinsdag 25 mei kreeg het dagelijks bestuur van de SAR van Deinze een delegatie van de seniorenadviesraad van Bilzen op bezoek. Dit gebeurde op hun initiatief. Ze hadden Deinze gekozen omdat het een stad is van dezelfde grote en inwonersaantal als Bilzen. Ook zij hebben 16 verschillende ouderenverenigingen die lid zijn van de SAR.
  Deze ontmoeting was vooral een eerste kennismaking. Het was een zeer boeiende ontmoeting. Er werd besloten om een tegenbezoek te brengen in oktober. Er zou dan wel gewerkt worden rond een bepaald thema wat beide SAR’s aanbelangt. Het onderwerp van dit thema wordt later in een evaluatievergadering bepaald.
 1. Werkgroep folder
  Op de vorige AV werd een werkgroep opgericht met de bedoeling een folder van de SAR te ontwerpen. Mevrouw Marie-Fernande Yde, mevrouw Chris Van Heule en dhr. Arsèle Rowaert waren kandidaat om hier aan mee te werken. Vertrekkende van de folder van de SAR van Merelbeke werd een eerste ontwerp gemaakt. Bij een volgende bijeenkomst zal deze folder rekening houdende met eventuele opmerkingen op punt gesteld worden en voorgesteld worden aan het schepencollege met de vraag om deze te mogen verspreiden. Op welke manier en aan wie hij zal verspreid worden, wordt later in de werkgroep nog bekeken.
 1. Verslag verkeerscommissie
 • Voetpad tussen het rond punt (Petegem Kerk) en de Leiebrug (Tweebruggenlaan): er ligt daar een voetpad dat eindigt in het gras. Schepen Bart Van Thuyne heeft deze zaak reeds aangekaart op het schepencollege. Er is dit jaar geen geld voorzien. Het wordt meegenomen in de begroting van volgend jaar. De kans is groot dat er een positief advies volgt van het schepencollege

 • Dhr. Laurent Van Haesebroeck legt uit dat de verkeerscommissie uit verschillende agenda’s bestaat: een agenda met vragen van inwoners (vb. vraag parkeerplaats in hun buurt, spiegel,…), een agenda van de begeleidingscommissie (verkeerssituaties vb. fietspaden, verkeersrichting Tolpoortstraat, parkeerplaatsen in het algemeen…) en een agenda stadsvernieuwing (vb. hoe zal de doorstroming op de markt gebeuren,…). 1. Verslag Drugpunt
  Mevrouw Chris Van Heule woonde op 26 april een zeer interessante infosessie over internetverslaving bij. Er worden in de toekomst nog sessies over verschillende onderwerpen die te maken hebben met verslaving gepland. 2. Verslag STAPH

Mevrouw Marie-Fernande Yde geeft kort verslag van de laatst vergadering van de stedelijke adviesraad voor personen met een handicap

 • Er is opnieuw een instaphprijs. Dit is een prijs voor handelszaken die hun zaak toegankelijk maken voor personen met een handicap. Dit jaar worden de kledingszaken aangeschreven. Een tweede prijs wordt toegekend aan een andere zelfstandige die zich in de algemene categorie kan kandidaat stellen.

 • De aanvraag voor een aangepaste parkeerplaats ter hoogte van de Post komt er voorlopig nog niet.

 • De voetpadenproblematiek werd besproken.

 • De toiletten in de Brielpoort zijn niet goed aangepast.

 • Het voetpad ter hoogte van het St. Hendrikscollege loopt schuin. Er wordt gevraagd om voor de slechtzienden en blinden ribbeltegels te plaatsen.

 • De toiletten van Brielpunt zijn niet toegankelijk genoeg

 • Ook de STAPH heeft een nieuw logo
 1. Varia

 • Voedselbank: 120 gezinnen (300 personen) maken regelmatig gebruik van de voedselbedeling van de voedselbank. 7 vrijwilligers verdelen hier 1000 tot 1500 kg voedsel per maand. Er is ook 1-maal per maand een bedeling van diepvriesgerief voorzien.

 • Mevrouw Rita Rogge is afgevaardigde in het beheersorgaan van de bibliotheek van Deinze. Daar werd beslist dat schrijver Peter Van De Kerckhove, auteur van ‘meneer den doktoor’ tijdens de ouderenweek naar Deinze komt.

 • De voorzitter van de SAR, dhr. Aurèle De Meyer, kondigt aan dat hij op het einde van het jaar ontslag neemt. Hij wordt 83 en de taak als voorzitter is hem te zwaar geworden.De volgende algemene vergadering vindt plaats op donderdag 7 oktober om 14u00 in de Rekkelinge.
In bijlage, op verzoek: de statuten van de SAR + de meest recente lijst met plaatsvervangers voor de SAR-vergaderingen.
Opgelet! Wanneer je zelf niet aanwezig kunt zijn op een vergadering kan je je laten vervangen, maar dat kan enkel door de persoon die als plaatsvervanger aangeduid is. Wijzigingen van plaatsvervangers dienen schriftelijk gemeld te worden.Namens de seniorenraad Deinze,
De secretaris, De voorzitter,
Rita Rogge Aurèle De MeyerDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina