Stadswerf Oostenburg ToelichtingDovnload 0.72 Mb.
Pagina1/13
Datum22.07.2016
Grootte0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Concept BESTEMMINGSPLAN STADSWERF OOSTENBURG

Maart 2014


Stadswerf Oostenburg

Toelichting
IMRO-idn:

NL.IMRO.0363.A1404BPSTD-CO03

Toelichting


 • Hoofdstuk 1 Inleiding

  • 1.1 Aanleiding

  • 1.2 Ligging en begrenzing

  • 1.3 Bevoegdheden

  • 1.4 Geldend planologisch kader

  • 1.5 Doelstelling

  • 1.6 Crisis- en herstelwet

  • 1.7 Leeswijzer

 • Hoofdstuk 2 Bestaande situatie

  • 2.1 Beschrijving van het plangebied

 • Hoofdstuk 3 Het ruimtelijk kader

  • 3.1 Stedenbouwkundig raamwerk

  • 3.2 Uitwerking per deelgebied

  • 3.3 Verkeer en parkeren

  • 3.4 Programma

 • Hoofdstuk 4 Beleidskader

  • 4.1 Europees beleid

  • 4.2 Rijksbeleid

  • 4.3 Provinciaal beleid

  • 4.4 Regionaal beleid

  • 4.5 Gemeentelijk beleid

  • 4.6 Beleid Stadsdeel Centrum

 • Hoofdstuk 5 M.e.r. / (mer-beoordeling)splicht

 • Hoofdstuk 6 Milieuzonering

 • Hoofdstuk 7 Verkeer en parkeren

 • Hoofdstuk 8 Geluid

 • Hoofdstuk 9 Luchtkwaliteit

  • 9.1 Algemeen

  • 9.2 Beleid en regelgeving

  • 9.3 Resultaten onderzoeken

  • 9.4 Conclusie

 • Hoofdstuk 10 Bodem

  • 10.1 Algemeen

  • 10.2 Beleid en regelgeving

  • 10.3 Resultaten onderzoeken

  • 10.4 Conclusie

 • Hoofdstuk 11 Cultuurhistorie en archeologie

  • 11.1 Algemeen

  • 11.2 Beleid en regelgeving

  • 11.3 Archeologie

  • 11.4 Cultuurhistorie

  • 11.5 Conclusie

 • Hoofdstuk 12 Hoogbouwaspecten

  • 12.1 Hoogbouw, beleid en instrument

  • 12.2 Conclusie

 • Hoofdstuk 13 Duurzaamheid

 • Hoofdstuk 14 Externe veiligheid

  • 14.1 Algemeen

  • 14.2 Beleid en regelgeving

  • 14.3 Resultaten onderzoeken

  • 14.4 Verantwoording

  • 14.5 Conclusie

 • Hoofdstuk 15 Luchthavenindelingsbesluit

 • Hoofdstuk 16 Natuur en Landschap

  • 16.1 Algemeen

  • 16.2 Beleid en regelgeving

  • 16.3 Resultaten onderzoeken

  • 16.4 Resultaten onderzoeken

  • 16.5 Conclusie

 • Hoofdstuk 17 Water

  • 17.1 Algemeen

  • 17.2 Beleid en regelgeving

  • 17.3 Watertoets

  • 17.4 Conclusie

 • Hoofdstuk 18 Juridische planbeschrijving

 • Hoofdstuk 19 Kostenverhaal en economische uitvoerbaarheid

 • Hoofdstuk 20 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

  • 20.1 Overleg met betrokken overheden (art. 3.1.1. Bro)

  • 20.2 Maatschappelijk overleg

  • 20.3 Participatie

Bijlagen bij toelichting


 • Bijlage 1 Vormvrije MER beoordeling

 • Bijlage 2 Onderzoek geur, Cauberg Huygen 20112006-08

 • Bijlage 3 Verkeer PM

 • Bijlage 4 Akoestisch onderzoek

 • Bijlage 5 Lucht PM

 • Bijlage 6 Bureau onderzoek archeologie

 • Bijlage 7 Beleidskaart archeologie

 • Bijlage 8 HER

 • Bijlage 9 Externe veiligheid PM

 • Bijlage 10 Brandweer PM

 • Bijlage 11 Natuurtoets Oostenlijke Eilanden, 2008

 • Bijlage 12 Onderzoek natuurwaarden Oostenburg, februari 2014

 • Bijlage 13 Verslag participatiebijeenkomst 23 januari 2014
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina