Stageopdracht gemeente Delft Stage bij afdeling Economie/Advies Ruimte Gewenste opleidingDovnload 9.16 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte9.16 Kb.
Stageopdracht gemeente Delft

Stage bij afdeling Economie/Advies Ruimte
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gewenste opleiding: Europese Studies, Internationale Betrekkingen, Bestuurskunde, International Communication Management, Taal- en Cultuurwetenschappen
Niveau: HBO/Universiteit
Aantal uren per week: 24-32 uur per week
Periode: 1 februari – 31 december 2013 (4 – 6 maanden)
Vergoeding: € 450 per maand

Achtergrond/Inhoud: Delft heeft het initiatief genomen om samen met Europese universiteitssteden, met een sterke focus op technologie, een netwerk te vormen. Een Europees netwerk waarin zowel steden als universiteiten samen (als zogenaamde tandems) optrekken om zo Europese kennissteden/regio’s meer zichtbaarheid te geven. De samenwerking is gericht op uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen waarbij de relatie tussen stad en universiteit centraal staat. Het doel is om de samenwerking tussen stad en universiteit op een hoger niveau te brengen.
De aanwezigheid van een universiteit binnen de gemeentegrenzen brengt tal van kansen en ontwikkelingen voor de lokale en regionale economie en samenleving met zich mee. Nieuwe kennis, ideeën, producten, diensten. Het zijn trekpleisters voor jong talent en broedplaatsen voor nieuwe innovatieve toepassingen en bedrijvigheid. Ook de universiteit is zich steeds meer bewust van het belang van de directe leefomgeving voor het aantrekken van studenten, wetenschappers en het benutten onderzoeks- en valorisatiekansen.
Naar aanleiding van een eerste verkenning in 2011 is Delft erin geslaagd om Europese steden met (technische of technisch sterke) universiteiten bijeen te brengen. In januari 2012 is het netwerk officieel opgericht tijdens een bijeenkomst in Gent. Ter verdieping en aanvulling op het netwerk is een projectvoorstel uitgewerkt in het kader van het URBACT programma.
URBACT is het Europese financieringsprogramma dat zich richt op stedelijke vraagstukken. Met Europe 2020 als belangrijk vertrekpunt word prioriteit gegeven aan projectvoorstellen die focussen op (een van) de volgende doelstellingen:
- Steden als drijvende kracht van werkgelegenheid, ondernemerschap, kennis en innovatie;

- Steden als duurzame, sociaal inclusieve en aantrekkelijke leefomgeving.


In de vorm van stedennetwerken wordt gedurende de looptijd van het project (2,5 jaar) via wederzijdse werkbezoeken (peer review methodologie), thematische bijeenkomsten en politieke meetings omtrent het centrale thema kennis en ervaring gedeeld.
In april j.l. is bekend geworden dat het Delftse voorstel goedgekeurd is. De vervolgaanvraag voor de volgende fase (Implementation Phase, 1 febr. 2013 –

1 mei 2015) is nu in behandeling.


Naast Delft doen aan het project mee: Aachen (Duitsland), Aveiro (Portugal), Gent (België), Lecce (Italië). Linköping (Zweden), Lublin (Polen), Magdeburg (Duitsland), Tampere (Finland) en Varna (Bulgarije).
Er is een sterke verwevenheid tussen het netwerk en het project; steden kunnen elkaars internationale bijeenkomsten bijwonen.

Andere deelnemende steden aan het netwerk (en dus niet aan het project): Aalborg (Denemarken), Brno (Tsjechië), Lausanne (Zwitserland), Lviv (Oekraïne), Norrköping (Zweden), Trondheim (Noorwegen) en Zaragoza (Spanje).
Jouw profiel: - inhoudelijke kennis over Europa

- organisatietalent
- uitstekende actieve talenkennis (Engels, Frans)

- communicatief
- leergierig

- inlevingsvermogen

- resultaatgericht
- teamworker
Wat leer je: - Europees samenwerken met steden en kennisinstellingen
- plannen en organiseren van activiteiten (op Europees en lokaal

niveau)


- werken in een ambtelijk-bestuurlijke organisatie
Welke competenties kun je ontwikkelen: - organiseren

- plannen

- (internationaal)samenwerken

- structureren


- vreemde talen (m.n. Engels) verder ontwikkelen

Wie doet de praktijkbegeleiding:

Patrick van Geel: 06-22466817 / pvgeel@delft.nlElise Verheij: 06-52739159 / everheij@delft.nl
Wij werken bij de afdeling Economie/Advies Ruimte, een team van 15 personen dat zich bezighoudt met Economie, Delft Kennisstad, Stadsmarketing, Europa, China en internationale betrekkingen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina