Standaard-cv Team Personeel en OrganisatieDovnload 204.14 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte204.14 Kb.

Standaard-cv


Team Personeel en Organisatie
Management Ondersteunende Diensten
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Boudewijnlaan 30 | 1000 Brussel


Tel +32 (0)2 553 01 07

Fax +32 (0)2 553 58 40
Waarvoor dient dit formulier?


Dit standaard-cv wordt door de MOD DAR-iV gebruikt bij de eerste beoordeling van de kandidaten voor een specifieke vacature en kan ook aan bod komen in de loop van de procedure..

Hoe moet je dit formulier invullen?


Beantwoord de vragen zo volledig en zo precies mogelijk, maar blijf beknopt en ter zake. Je vult het formulier bij voorkeur elektronisch in en verstuurt het als word-document.

Om een vlotte en correcte behandeling van jouw dossier toe te laten, verzoeken we je om dit formulier volledig en precies in te vullen en indien gevraagd de vereiste bewijsstukken toe te voegen.
Gegevens van de vacature1

Vul hieronder de gegevens van de vacature in.
functietitel

Marketingmanagerwervende entiteit

Toerisme Vlaanderenafdeling

Marketinggraad

Adjunct van de directeurniveau (A, B, C, D)

A1je hebt dit vacaturebericht gevonden via

 VDAB- WIS

 www.vlaanderen.be/vacatures

 www.jobpunt.be

 een publicatie in de krant:______________

 de onderwijsinstelling waar je school liep/loopt

 andere: ___________________________________________________Persoonlijke gegevens2

Vul hieronder je persoonlijke gegevens in.
aanspreektitelde heermevrouwvoornaam en achternaam

     

geboortedatum

Dag

 

 

maand

 

 

jaar

 

 

 

 


geboorteplaats

     Ik behoor tot een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein

 ja

 neen

burgerlijke staat

     rijksregisternummer

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

straat en nummer

     postnummer en gemeente

     telefoonnummer

     gsm-nummer

     e-mailadres dat in verband met deze vacature gebruikt mag worden

     rijbewijs BJaNee
Opleiding en vorming

3

Vul hieronder in chronologische volgorde de gegevens van je basisopleiding in (secundair en hoger onderwijs).
van - tot (jj - jj)
onderwijsinstelling
richting
diploma (ja/nee)
resultaat (percentage of graad)

1

     
     

     
     
     

2

     
     

     
     
     

3

     
     

     
     
     

4

     
     

     
     
     

5

     
     

     
     
     
4a

Wat was de titel van de afstudeerscriptie van de hoogste opleiding die je gevolgd hebt?


Je mag deze vraag overslaan als je alleen een diploma van secundair onderwijs behaald hebt.
     

4bIk heb één van mijn diploma’s behaald in een ander land dan België:
neen


ja
in een lidstaat van de Europese Unie of Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein

Welk diploma? Bachelor Maatschappelijk Werkniet in één van bovenstaande landen
Welk diploma?      Ik heb één van mijn diploma’s behaald in een andere taal dan het Nederlands:
neen


ja

Welk diploma?      

Indien je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of Nederland, vragen wij om samen met uw kandidatuur een gelijkwaardigheidsattest te bezorgen. Meer informatie kan je terugvinden op de site van NARIC: www.naric.be


5

Vul hieronder de gegevens in van andere opleidingen en cursussen die relevant zijn voor de functie.
naam
periode
organisator
nut voor de functie

1

     
     
     

     

2

     
     
     

     

3

     
     
     

     
Professionele ervaring

6

Vul hieronder in chronologische volgorde de gegevens in van de functies die je vervuld hebt.
begindatum (dd-mm-jj)
einddatum (dd-mm-jj)
bedrijf of organisatie
inhoud van de functie
reden van vertrek

1

     
     
     
     


     

2

     
     
     
     


     

3

     
     
     
     


     

4

     
     
     
     


     

5

     
     
     
     


     
7

Beschrijf hieronder de verantwoordelijkheden, taken en realisaties in je huidige of laatste functie of in de functie die het meest aansluit bij de vacature.

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Informaticakennis

8

Vul hieronder de gegevens per softwareprogramma in.


Vul eventueel aan met informatie over andere programma's die voor de vacature relevant zijn.programma
kennis
hoe verworven?
waarvoor gebruik je het?
Word
 basis

 goed

 zeer goed
     

     
Excel
 basis

 goed

 zeer goed
     

     
Access
 basis

 goed

 zeer goed
     

     


 basis

 goed

 zeer goed
     

     


 basis

 goed

 zeer goed
     

     


 basis

 goed

 zeer goed
     

     

Talenkennis

9

Kruis aan in welke mate je de onderstaande talen beheerst.
Nederlands
kennis

Relevant voor elke functie
spreekvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedleesvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedschrijfvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goed

Frans
kennis

Indien relevant voor de functie
spreekvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedleesvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedschrijfvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goed

Engels
kennis

Indien relevant voor de functie
spreekvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedleesvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedschrijfvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goed

Duits
kennis

Indien relevant voor de functie
spreekvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedleesvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedschrijfvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedAndere talen


kennis


Indien relevant voor de functie
spreekvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedleesvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goedschrijfvaardigheid
 basis

 goed

 zeer goed


Motivatie
10

Wat zijn je concrete verwachtingen?
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
11

Wat trekt je het meest aan in de functie?
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
12

Wat zijn voor jou de minder aantrekkelijke aspecten van de functie?
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
13

Wat zijn je troeven voor de functie?
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
14

Zijn er nog andere gegevens die je van belang acht om je kandidatuur te ondersteunen?

(bvb. relevante publicaties, …)
     
     
     
     
     
     
     
     Aan wie bezorg je dit formulier?

15

Bij voorkeur mail je dit formulier naar selectie@dar.vlaanderen.be.


Je kan het ook versturen per post naar:

Team Personeel en Organisatie
Management Ondersteunende Diensten
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid


Boudewijnlaan 30 lokaal 8A14 | 1000 Brussel


Om administratieve overlast te vermijden vragen we een keuze te maken tussen bovenstaande mogelijkheden en dit cv niet dubbel door te sturen.Privacywaarborg

16

Wij garanderen een discrete behandeling van je kandidatuur. Je hebt altijd het recht je sollicitatiegegevens in te zien en ze te laten corrigeren of verwijderen, deze aanpassingen kunnen geen invloed meer hebben op selectiestappen die reeds afgerond zijn.
Diversiteit

17

De Vlaamse overheid streeft ernaar een weerspiegeling te zijn van de samenleving. Wat jij kunt en weet en hoe je de dingen aanpakt, is voor ons belangrijker dan je afkomst, handicap, geslacht of leeftijd. De kracht van onze dienstverlening zit voor een deel ook in de diversiteit van onze teams. Om ons diversiteitbeleid nog beter te kunnen afstemmen op de samenleving, willen we graag weten wie er bij de Vlaamse overheid solliciteert. Daarom zouden we je willen vragen hieronder aan te duiden tot welke groep je behoort.

We danken je al op voorhand voor je medewerking!

 

Kruis aan wat van toepassing is: 

 ik ben van buitenlandse origine (ik of één van mijn ouders of twee van mijn grootouders hebben een nationaliteit van buiten de Europese unie)


 ik heb een arbeidshandicap

zo ja: welke arbeidshandicap/erkenning?:


 ik ben een herintreder (ik wil opnieuw werken na een periode van minstens 1 jaar niet professioneel werkzaam te zijn geweest bijvoorbeeld na een langdurige ziekte, na een verblijf in het buitenland, na loopbaanonderbreking,…)
 ik behoor niet tot één van bovenstaande groepen
 ik wens niet mee te werken aan het onderzoek

Personen met een arbeidshandicap

18

Als Vlaamse overheid vinden we het ook belangrijk dat elke persoon in de beste omstandigheden kan deelnemen aan de selectieproeven. Heb je een beperking?
Vermeld hieronder indien dit van toepassing is en hoe we je best kunnen bereiken om verdere afspraken te maken:

     
     
     De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina