Standard Operating Procedures wg template sop structure as of 28. 05. 2010


Personal counseling after deploymentDovnload 0.59 Mb.
Pagina9/10
Datum18.08.2016
Grootte0.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Personal counseling after deployment

binnen een week Within one week


Zo snel mogelijk na terugkomst (maximaal na 1 week) wordt een persoonlijk evaluatieformulier toegezonden aan alle daadwerkelijk ingezet USAR-personeel. As soon as possible after the return of the WATERSAVE team (maximum after 1 week) a personal evaluation form will be sent to all the actually deployed WATERSAVE team members. Dit formulier bevat minimaal vragen over: This form includes questions about:

 • fysieke gesteldheid (letsel, ziekte ect..) physical condition (injury, illness etc .)

 • psychische gesteldheid (eventueel behoefte aan gesprek of ondersteuning) psychological condition (investigate the need for support or special help)

 • materiële zaken (schade, problemen werkgever, verzekeringen etc..) material aspects(damage of personal belongings, employer issues, insurance, etc..)

na een maand After one month


Bijeenkomst organiseren met ingezet USAR-personeel 1 maand na terugkeer.One month after deployment a meeting will be organized for actually deployed WATERSAVE team members. Tijdens deze bijeenkomst komen minimaal aan de orde: During this meeting the following aspects will be reviewed :

 • presentatie operationeel commandant over de inzet Presentation operational commander about the deployment

 • eind evaluatie over het verloop en de leermomenten final evaluation on the process of deployment and lessons identified

 • emotionele aspecten (deskundige hulp beschikbaar). emotional issues (expert assistance available).

vóór afronding evaluatie before completion evaluation


Nadat het evaluatierapport in concept gereed is wordt een bijeenkomst georganiseerd voor al het USAR-personeel waarbij minimaal aan de orde komt: After the evaluation is completed in draft a meeting for all actually deployed WATERSAVE team members organized and the following aspect will be presented:

 • presentatie van een van de operationeel commandanten over de inzet presentation of one of the operational commanders about the deployment

 • eind evaluatie over het verloop en de leermomenten. final evaluation on the process of deployment and lessons identified and -learned.

Het ingezet USAR-personeel wordt in de gelegenheid gesteld de concept-evaluatie van commentaar te voorzien. The deployed WATERSAVE team members will given the opportunity to review the draft of commentary.

Evaluatie Evaluation

'moeder dossier' evaluatie "Mother file" review


Na terugkeer van een inzet is een rapportage en evaluatie omtrent de inzet voorzien. After returning from a deployment the making of the reporting and evaluation will be provided. De rapportage dient als "moederdossier" geschikt te zijn voor verschillende doelgroepen. The report serves as a "mother file" appropriate for different audiences.

Vanuit het moederdossier kunnen diverse rapportages worden getrokken ten behoeve van de verschillende doelgroepen. From the mother file various reports can be drawn for different audiences.

Het moederdossier is in conceptversie drie weken na de terugkeer gereed. The mother file is in draft version ready within three weeks after returning.

Binnen zes weken na terugkeer wordt een evaluatierapport via BZ aangeboden aan OCHA. Within six weeks after returning an evaluation will be offered from the department of foreign affairs to the Office for the Coordinator of Humanitarian Affairs (OCHA).

Drie maanden na terugkeer wordt de rapportage afgerond, waarin alle correcties en latere aanvullingen alsmede de nazorg zijn opgenomen. Three months after returning the report will be completed, which include all subsequent corrections and additions as well as aftercare.

Veelal bestaat een hoofdstuk in het moederdossier uit de kerngegevens plus een bespreking. Often there is a chapter in the mother file of the key information plus a discussion.

Hieronder is een voorzet-inhoudsopgave opgenomen. Below is a cross-index included. Deze voorzet stuurt mede de vastlegging van gegevens tijdens de inzet. These co attachment sends the recording of data during deployment. Bij het opstellen van een daadwerkelijke evaluatie wordt de definitieve inhoudsopgave bepaald. In drawing up an effective evaluation, the final contents will be determined.

doelgroepen Groups


De volgende doelgroepen worden van (concept) evaluatierapporten voorzien: The following groups will be provides with (draft) version of a evaluation report:

 1. de Ministeries van BZK en BZ; via BZ naar OCHA; the Ministries of Interior and Foreign Affairs, through the Ministries of Foreign Affairs to the OCHA ;

 2. de participanten en partners participants and partners

 3. het personeel USAR.NL WATERSAVE team members

 4. de media. the media.

opdrachtgever en uitvoering Contracting and implementation


De landelijk commandant USAR.NL is opdrachtgever voor de evaluatie. The national commander WATERSAVE will be the principal for the evaluation.

De opdrachtgever bepaalt op welke wijze en door wie de evaluatie wordt uitgevoerd. The national commander determines how and by whom the evaluation is performed.

Als regel zal Bureau USAR.NL een belangrijke taak hebben in de evaluatie. During the project WATERSAVE projectteam has an important role in the evaluation. De evaluatie vergt medewerking van een ruim aantal medewerkers die zijn ingezet. The assessment requires cooperation of a large number of employees who are deployed.

De basis voor de evaluatie wordt gevormd door de vastleggingen tijdens de inzet. The basis for evaluation is the result of observations during deployment. Het toezicht op deze vastlegging is een verantwoordelijkheid voor informatie-officier, ondersteund door administratief medewerker. The monitoring of the process of observations is a responsibility of the overall project manager of the project Watersave. 1. Personele nazorg na inz

Annex………


Prerequisites and Recommended Training Standards
Team Leader´


General Training and Development

1

Develop an understanding of safe working practices and procedures required in water disaster environment

 • Completion of the Basic UN ‘Security in the Field’ Course

 • Develop an understanding of rescue-related safety and security procedures

2

Develop a working knowledge of UN-OCHA’s INSARAG and EU methodology

 • Code of ethics

 • Organizational structure

 • Operating procedures

 • Safety practices

 • Terminology

 • Communications protocols

3

Develop an awareness of all WASAR team equipment

Provide support to the WASAR counterparts for specific operations, techniques and application of tools and equipment

4

Develop an awareness of critical incident stress syndrome

 • Signs

 • Symptoms

 • Corrective measures

5

First aid training

 • Basic life support

6

Training sufficient to develop a working knowledge of GPS
Role Specific Training and Development
1

Module 1
2

Module 4
3

European Community Mechanism courses (CMI, OPM, SMC, MBC, HLC)
4

Undergo Management Training


 • Diplomatic planning and problem solving

 • Complete understanding of other disaster response organisations

 • Comprehensive knowledge of the signs and symptoms of stress

 • Comprehensive knowledge of hazards associated with disaster environments

 • Strategic Planning
5

Undergo Operations TrainingDeputy Team Leader´s (Safety Officer)

Role Specific Training and Development
1

Module 1
2

Module 4
3

European Community Mechanism courses (CMI, OPM, SMC, MBC, HLC)
4

Undergo Management Training


 • Diplomatic planning and problem solving

 • Complete understanding of other disaster response organisations

 • Comprehensive knowledge of the signs and symptoms of stress

 • Comprehensive knowledge of hazards associated with disaster environments

 • Strategic Planning
5

Undergo Operations Training

 • Working knowledge of available technologies

 • Comprehensive knowledge of WASAR operations, tactics and safety considerations

 • External Coordination capability to ensure team approach to WASAR operations is employed

 • Comprehensive knowledge of all team functions


Deputy Team Leader´s (Operations Officer)

Role Specific Training and Development
1

Module 1
2

Module 4
3

European Community Mechanism courses (CMI, OPM, SMC, MBC, HLC)
4

Undergo Management Training


 • Diplomatic planning and problem solving

 • Complete understanding of other disaster response organisations

 • Comprehensive knowledge of the signs and symptoms of stress

 • Comprehensive knowledge of hazards associated with disaster environments

 • Strategic Planning
5

Undergo Operations Training

 • Working knowledge of available technologies

 • Comprehensive knowledge of WASAR operations, tactics and safety considerations

 • External Coordination capability to ensure team approach to WASAR operations is employed

 • Comprehensive knowledge of all team functionsDeputy Team Leader´s (Plans Officer)

Role Specific Training and Development
1

Module 1
2

Module 4
3

European Community Mechanism courses (CMI, OPM, SMC, MBC, HLC)
4

Undergo Management Training


 • Diplomatic planning and problem solving

 • Complete understanding of other disaster response organisations

 • Comprehensive knowledge of the signs and symptoms of stress

 • Comprehensive knowledge of hazards associated with disaster environments

 • Strategic Planning
5

Undergo Operations Training

 • Working knowledge of available technologies

 • Comprehensive knowledge of WASAR operations, tactics and safety considerations

 • External Coordination capability to ensure team approach to WASAR operations is employed

 • Comprehensive knowledge of all team functions


Liaison Officer´s


Training and Development

Module 1
European Community Mechanism courses (CMI, OPM, SMC, MBC)


Medical Team Manager

Training and Development

1

Module 1
2

European Community Mechanism course (CMI)

Boat Logistic Officer

Training and Development

1

Module 1

Module 4


Logistics Technician

Training and Development

1

Module 1


Communications/IT Specialist

Training and Development

1

Module 1
2

European Community Mechanism course (CMI)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina