Standpunt abvv-metaal inzake het opleggen van co2 normen aan de automobielindustrieDovnload 13.14 Kb.
Datum19.08.2016
Grootte13.14 Kb.
25-2-2008

STANDPUNT ABVV-METAAL INZAKE HET OPLEGGEN VAN CO2 NORMEN AAN DE AUTOMOBIELINDUSTRIE


Dames en heren misschien zal dit standpunt bij U overkomen als uit zijn context gerukt en als U dat denkt dan neem ik U dat zeker niet kwalijk.

Inderdaad het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is een verantwoordelijkheid van ons allen, niet alleen de automobielindustrie, niet alleen van de energieproducenten. Ook individueel hebben wij een enorme verantwoordelijkheid, kijk maar eens naar ons rijgedrag, onze frequent gebruik van de wagen voor slechts korte afstanden enz. Dit standpunt doet dus geen afbreuk aan onze globale verantwoordelijkheid om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.


Wij stellen vast dat:

 • Het wegverkeer de tweede grootste bron van broeikasgassen in de Europese Unie is, het zorgt voor 1/5de van al de totale emissies van CO2;
 • Ondanks een aantal globale verbeteringen, de totale uitstoot tussen 1990 en 2004 is gedaald met 5%, bemerken we in het wegverkeer nog altijd een groei van de CO2-uitstoot van 26% over dezelfde periode;
 • Het voluntaristisch beleid van de Europese commissie om tot vermindering van de CO2-uitstoot te komen, gefaald heeft. Het akkoord met de automobielconstructeurs in 1998 heeft niet opgeleverd wat vooropgesteld werd namelijk dit jaar zouden we aan 140 g/km moeten komen en daar zitten we met 160 g /km gemiddeld nog niet aan;
 • Wij zijn geen tegenstanders van voluntaristische akkoorden op voorwaarde natuurlijk dat ze om en nabij de streefdoelen halen, vandaar zijn wij het eens met de Europese commissie om nu maar eens de streefdoelen scherp te stellen via een dwingende Europese verordening.

Wij onderschrijven het driepijlerbeleid in dit kader van de Europese commissie m.n. dwingende vermindering van de uitstoot, een bewustmaking van de consument door labels inzake CO2-uitstoot en brandstofverbruik op te leggen en tenslotte het promoten van fiscale maatregelen die zowel uitstoot als verbruik de aanschaf van een wagen trachten te beïnvloeden.


Ook de stok achter de deur in de vorm van progressieve boetes zal de druk op de automobielindustrie om de normen te halen vergroten.
In 2012 moet via motortechnologie de uitstoot van de personenwagens gereduceerd worden tot 130 g/km en een andere 10 g/km reductie moet van begeleidende maatregelen komen zoals optimale banden en spanning, het gebruik van meer biobrandstoffen, verbetering van de airconditioning systemen:


  • Wij zijn het dus eens met het principe en de manier van aanpak, maar wensen toch een kanttekening te maken bij de timing. Tussen nu en 2012 hebben we nog 4 jaar om gemiddeld 30 g/km minder uitstoot te realiseren. Het ontwerpen of zelfs het aanpassen van de technologie van een wagen in al zijn facetten gebeurt niet in 4 jaar. Ik denk dat de automobielindustrie om het huidig gemiddelde van 160 g/km te halen echt weinig baanbrekends heeft moeten ondernemen in de zin van innovatie en research. En wanneer men de lat nu plots op 4 jaar tijd moet halen is dit technologisch onmogelijk. Echte innovatieve maatregelen die echte vooruitgang maken met de vermindering van de uitstoot zullen volgens ons amper van de tekenplank rollen in 2012. Het is niet zozeer mijn bedoeling om het hier op te nemen voor het werkgeversstandpunt. Zij weten al langer dan vandaag dat ze de normen naar beneden moesten halen. Als er nu haast bij is dan hebben ze dit alleen te danken aan zichzelf. Dit punt baart ons grote zorgen met betrekking tot de situatie van de toeleveranciers. Zij zullen andermaal onder druk gezet worden om het nodige uit hun hoed te toveren, ten kost van de arbeidsomstandigheden en de tewerkstelling van hun werknemers. Ik vrees dat de snelle invoering van de 130-norm zware negatieve gevolgen gaat hebben voor de tewerkstelling bij de toeleveranciers.
  • Het zou goed zijn moest de Europese commissie nu al dwingende maatregelen op langere termijn kunnen opleggen zodat de industrie de nodige tijd krijgt om zich daaraan aan te passen.
  • Tenzij BMW of Mercedes zouden fusioneren met Renault en PSA zullen de Duitse constructeurs toch wel bijzondere problemen hebben om de gemiddelde norm te halen;
  • Wat mij dan weer sterk verwonderd in tegenstelling met de timing van het vorige, is dat het labellen van de CO2 uitstoot en het brandstofverbruik pas wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2010, als er nu iets is dat snel en met weinig kosten kan ingevoerd worden dan is het dat toch. Ik heb ook de indruk dat men blijkbaar voorzichtig is als het over de fiscale stimuli gaat die de aanschaf van CO2 positieve wagens zouden moeten bevorderen in de verschillende lidstaten.

In tweede orde wens ik nog een aantal bijkomende commentaren te leveren op de voorgestelde maatregelen inzake CO2 uitstoot:
 1. De commissie heeft ook een impactstudie gemaakt van haar maatregel, en wanneer we het luik tewerkstelling bekijken (social and employment impacts) dan merken wij dat de commissie er zich nogal gemakkelijk vanaf maakt. Er zullen “winnaars” en “verliezers” zijn in de sector. Zij zijn er gerust in, door de innovatie inzake nieuwe technologische procédés zal voor een grotere tewerkstelling zorgen bij de toeleveranciers. Dit zijn iets te simplistische uitspraken. Als we zien welke inspanningen noodzakelijk zijn om de Belgische automobielindustrie en haar toeleveranciers te verankeren dan is dit een te eenvoudig recept. Ik vind dat de Europese commissie een serieuze studie moet maken over wat de impact van haar maatregelen zou kunnen zijn op de tewerkstelling zowel nationaal als regionaal en in het bijzonder bij de toeleveranciers en of deze groei zich zal situeren in de EU of buiten de EU. Meer nog, ik meen zelfs dat het niet bij een studie mag blijven, er moet een permanente monitoring komen van de impact;
 1. Ik heb bij het doornemen van de omkaderingsmaatregelen nergens een structurele betrokkenheid van de metaalvakbonden gevonden. Ik vind het noodzakelijk dat de metaalbonden betrokken worden bij de uitvoering van deze geïntegreerde aanpak tot reductie van de CO2-uitstoot;
 1. De Europese commissie voorziet ook de mogelijkheid om zich als constructeurs te groeperen, zodat de gemiddeld norm kan gehaald worden. Gezien de moordende concurrentie tussen merken ja zelfs tussen modellen van hetzelfde merk stel ik mij grote vragen bij deze mogelijkheid. Ziet U een fusie voor 5 jaar mogelijk tussen Mercedes en Renault?

Frans BiebautABVV-MetaalDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina