Stappenplan Alcoholbeleid en sportverenigingen in de praktijk Colofon AuteurDovnload 185.7 Kb.
Pagina2/3
Datum22.07.2016
Grootte185.7 Kb.
1   2   3

Bijlagen
Stappenplan alcoholbeleid en sportverenigingen

in de praktijk

Bijlage 1 Wettelijke DHW-verplichtingen sportverenigingen

Bijlage 2 Voorbeeld huisregels

Bijlage 3 Keuzelijst Uitvoeringsafspraken

Bijlage 4 Voorbeeldconvenant

Bijlage 5 Achtergrondinformatie alcohol en sportverenigingen

Bijlage 6 Verantwoording voor totstandkoming stappenplan


Bijlage 1 Wettelijke DHW-verplichtingen sportverenigingen

Op basis van de Drank- en Horeca wet en de gemeentelijke verordening paracommercie zijn verenigingen verplicht om zich aan onderstaande richtlijnen te houden.
 • De vereniging heeft een alcoholbestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’.

 • De vereniging heeft een drank- en horecavergunning (op naam van vereniging).

 • Op de momenten dat in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.

 • Het bestuursreglement alcohol in sportkantines van de sportvereniging of een kopie hiervan is aanwezig in de sportkantine.

 • Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden. Per 1/1/2014: 18 jaar

 • Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.

 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden (in gemeentelijke verordening paracommercie vastgesteld) moeten zichtbaar in de kantine worden opgehangen.

 • De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.

 • Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.

 • Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.

 • Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen (stoffen die leiden tot minder sterke lichamelijke afhankelijkheid dan verdovende middelen).

 • Regulering prijsacties: afhankelijk van de gemeentelijke verordening.

 • Beperking happy hours: afhankelijk van de gemeentelijke verordening.

 • Leeftijdsgrenzen en schenktijden: afhankelijk van de gemeentelijke verordening.


Bijlage 2 Voorbeeld huisregels

 • Het is niet toegestaan in de kantine of elders op het terrein van de vereniging zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken;

 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te gebruiken dan in de kantine of op het terras;

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:

  • Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie;

 • Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd;

 • Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’;

 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;

 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens clubweekenden of – kampen voor de jeugd;

 • Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in de kantine niet toegestaan;

 • Het gebruik van alcoholvrije drank wordt gepromoot:

  • alcoholvrije drank wordt goedkoper aangeboden dan alcoholhoudende drank

  • prijzen van alcoholhoudende drank worden gelijk gemaakt aan de prijzen in de commerciële horeca;

 • Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd;

 • De vereniging hanteert een gele- en rode kaart systeem. Een gele kaart is een waarschuwing voor een jongere die alcohol in zijn bezit heeft, een rode kaart bij een tweede keer. Sanctie: …………….;

 • Beperkingen schenktijden:

  • Er wordt geen alcohol geschonken in de kantine bij een jeugdtoernooi of jeugdactiviteit

  • Er wordt geen alcohol geschonken aan B-jeugd;

 • Een ploegbeloning met een kratje bier wordt niet toegestaan.Bijlage 3 Keuzelijst Uitvoeringsafspraken

Wie van het bestuur?

Met wie?

Wanneer

uitvoering?

Bestuur


Bestuursleden kiezen een bestuurslid (alcohol-ambassadeur) als contactpersoon voor de leden en de gemeente als het om alcoholbeleid gaat


Het bestuur maakt het alcoholbeleid onder jonge en volwassen leden, jeugdleiders, trainers, coaches, barvrijwilligers en ouders:

 • bijeenkomsten, zie deze Keuzelijst. Ondersteuning van de Verslavingszorg of GGD is mogelijk.

 • standpunt over alcoholbeleid op de website

 • standpunt over alcoholbeleid in het kennismakingsboekje van de vereniging

 • artikel over alcohol in het clubblad 4x per jaar

 • artikel over alcohol op de website .... per jaar

 • op de ALV keert alcoholbeleid terug als agendapunt

 • tijdens de jaaropening keert alcoholbeleid terug als agendapunt

 • de huisregels hangen op opvallende plaatsen in de kantine


Het bestuur draagt het beleid uit via promotiematerialen in de kantine:

 • bordjes met schenktijden en leeftijdsgrenzen

 • posters en flyers

 • gadgets zoals frisviltjes, speciale spatels, bidons, petjes, T-shirts, waterflesjes met zelfontworpen logo

Promotiematerialen: via NOC*NSF, toolkit ‘Drinken is geen sport’- www.nocnsf.nl/alcoholensport, de Verslavingszorginstantie en/of de GGD.


Bestuursleden maken afspraken over het voorbeeld dat zij geven door:

 • zelf geen alcohol te drinken tijdens jeugdactiviteiten

 • zelf geen alcohol te drinken als zij achter de bar staan

 • zelf geen alcohol te trakteren tijdens jeugdactiviteiten

Bestuursleden maken afspraken over de handhaving en naleving van het alcoholbestuursreglement: • Volwassen leden spreken de barvrijwilligers aan als zij jongeren <16/18 jaar met alcohol zien

 • Volwassen leden spreken het bestuur/ de alcoholambassadeur aan als zij jongeren <16/18 jaar met alcohol zien

 • Het bestuur neemt contact met de ouders op als hun kind <16/18 jaar op de vereniging alcohol heeft gedronken

 • Een jongere die alcohol in zijn/haar bezit heeft krijgt een eerste waarschuwing (gele kaart)

 • Een jongere die voor de tweede keer alcohol in zijn/haar bezit heeft krijgt een rode kaart. Sanctie:.......


Barvrijwilligers


 • Het bestuur organiseert een (extra) IVA training voor alle (nieuwe) barvrijwilligers


 • Tijdens reguliere overleggen met barvrijwilligers wordt gesproken over verantwoord alcoholschenken. Barvrijwilligers oefenen o.a. om te reageren op ‘lastige’ klanten en knelpunten worden besproken


 • Als barvrijwilligers een mail ontvangen, staan daar bij herhaling de huisregels t.a.v. alcohol in


 • Het bestuur en de eindverantwoordelijke voor de kantine introduceren gezonde alternatieven (bv. alcoholvrije cocktails, www.happydrinks.nl)


Coaches, trainers en jeugdleiders


Coaches, trainers en jeugdleiders maken afspraken over het voorbeeld dat zij geven door:

 • geen alcohol te drinken tijdens jeugdactiviteiten

 • geen alcohol te trakteren tijdens jeugdactiviteiten

 • het goede voorbeeld te geven als zij op de vereniging zijn


 • Het bestuur organiseert een bijeenkomst voor coaches, trainers en jeugdleiders over het thema alcohol en het alcoholbeleid, inclusief uitvoeringsafspraken.


 • Aan het begin van het seizoen wordt een voorlichting(sbijeenkomst) voor coaches of trainers georganiseerd over jongeren en alcohol, voorbeeldgedrag, het uitdragen van een eenduidige boodschap


Leden van de vereniging


 • Leden krijgen de regels over alcohol en gedrag op een heldere manier aangeboden bijvoorbeeld in een informatieboekje bij toetreding tot de vereniging of tijdens een jaaropening


 • Het bestuur organiseert een bijeenkomst rondom het thema alcoholbeleid, voor alle leden


 • 0% team: een team spreekt gezamenlijk af om een aantal weken geen alcohol te drinken. Hier wordt publiciteit aan gegeven binnen en buiten de vereniging


 • Het bestuur introduceert ‘BOB-in de sportkantine’ en stimuleert dat volwassenen geen alcohol drinken als zij nog moeten rijden


Ouders


 • Het bestuur organiseert een bijeenkomst rondom het thema alcoholmatiging voor ouders, bijv. over het belang van een eenduidige boodschap en het verenigingsbeleid


 • In het kennismakingsboekje van de vereniging wordt een samenvatting van het verenigingsbeleid en een opmerking over het standpunt van de vereniging rondom alcoholgebruik geplaatst


Sportfeesten


 • De vereniging stuurt een aankondiging van een sportfeest naar een mailinglijst van omliggende winkels. Winkeliers zijn dan extra alert, dit kan de kans op indrinken verkleinen • De vereniging hanteert bij sportfeesten voor jeugd en volwassenleden een stempelsysteem: verschillende kleuren stempels voor verschillende leeftijdscategorieën, hiervoor laten bezoekers hun ID zien (gebruik goede inkt!)


 • De vereniging legt bij sportfeesten een gastenlijst aan, met vermelding van de leeftijd


 • De vereniging neemt bij sportfeesten steekproefsgewijs een blaastest af bij binnenkomst


 • De vereniging brengt/stuurt jongeren die al alcohol hebben gedronken bij aankomst van een sportfeest naar huis • De vereniging licht ouders van sportleden onder de 16 jaar in als er een feest is en wijzen op regels omtrent gedrag en alcohol, en verstrekt materiaal met risico’s over alcohol. Per 1/1/2014 18 jaar.


 • De vereniging werkt ook tijdens feesten met het gele- en rode kaartsysteem


Aanvullende uitvoeringsafspraken

1   2   3


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina