Stappenplan Theorie- en rekenboek Kerntaak 5 Optimaliseer verkoop en assortiment Personeelsplanning (EV)Dovnload 99.85 Kb.
Datum23.07.2016
Grootte99.85 Kb.

Stappenplan Theorie- en rekenboek Kerntaak 5 - Optimaliseer verkoop en assortiment

Personeelsplanning (EV)

Kengetallen

Voor het examen kerntaakoverstijgend moet je als Eerste Verkoper ook leren rekenen met productiviteitskengetallen, omzet per m, omzet per fte en omzet per gewerkt uur.

Bij de kwantitatieve personeelsplanning wil je weten hoeveel mensen je nodig hebt. Die hoeveelheid hangt onder meer af van de omzet die je in de komende tijd verwacht. Daarbij moet je ook weten hoeveel de gemiddelde omzet van één werknemer is.

Om goede berekeningen te kunnen maken, ga je uit van de kengetallen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Het HBD publiceert elk jaar de gemiddelde omzet per werknemer uit de diverse detailhandelsbranches. Het HBD-kengetal geeft bijvoorbeeld aan dat in het afgelopen jaar de gemiddelde omzet per werknemer in de schoenenbranche € 115.000 was. Met dit kengetal kan een winkel in die branche inschatten hoeveel medewerkers er nodig zijn om een bepaalde omzet in de toekomst te halen.

Met deze tabel reken je het aantal benodigde medewerkers uit.

De filiaalchef van een schoenenwinkel verwacht volgend jaar een omzet te kunnen draaien van € 540.000. Maar hoeveel uren zijn per week nodig om die omzet te kunnen realiseren?

Arbeidsproductiviteit

Voor een leidinggevende is het belangrijk om te weten wat de opbrengst van het werk is. Dit noemen we de arbeidsproductiviteit. Hij kan daartoe berekenen:

 • hoeveel er per uur omgezet wordt;

 • de omzet per euro loon;

 • hoeveel orderregels er zijn per arbeidskracht;

 • de omzet per werknemer.
Formules voor het berekenen van de arbeidsproductiviteit
Voorbeeldberekening

Bij Speedsun, een zonnecentrum, werken 10 medewerkers: 3 fulltimers (40 uur) en 7 parttimers, waarvan er 2 80% (32 uur) en 3 50% (20 uur) werken. In juli was de omzet € 40.500, alle 10 medewerkers werkten en de loonkosten waren € 12.000.

Om de arbeidsproductiviteit te kunnen berekenen, reken je eerst de parttimers om naar fulltime:

2 x 0,8 = 1,6 en 3 x 0,5 = 1,5

Totaal fulltimers: 3 + 1,6 + 1,5 = 6,1

De uitkomsten van deze berekeningen noemen we kengetallen. Kengetallen maken gegevens concreet en meetbaar. De leidinggevende kan de kengetallen van de ene maand vergelijken met die van een andere maand. Zo kan hij zien of de gestelde doelen bereikt zijn per maand.

Het kengetal is een gegeven dat op zichzelf geen betekenis heeft. Deze krijgt het pas als je verschillende kengetallen met elkaar vergelijkt. Als je het kengetal ‘Omzet fruit € 3 mln.’ leest, dan weet je nog niet veel. Je moet dan bijvoorbeeld ook weten hoe groot de onderneming is, voor hoeveel er aan fruit wordt ingekocht en wat de omzetdoelen zijn. Als er gewoonlijk voor zo'n 2,8 mln. aan fruit in de onderneming wordt omgezet, dan weet je door het vergelijken van deze kengetallen dat de omzet gestegen is.


Casus Druktepatroon en inzet van uren

Germaine vertelt:
‘In de maanden februari en maart hebben we voor het kassadraaien niet veel uren nodig. In mei wordt het wat drukker want dan komt voor veel mensen het vakantiegeld binnen… mensen hebben dan weer een (extra) bedrag te besteden.
In november en december wordt het drukker door sinterklaas en kerst.

Bekijk het kassabezettingsplan van de Grote Elektronicazaak van week 51.

In de eerste kolom zie je alle kassamedewerkers die bij de Grote Elektronicazaak werken. Achter de namen zie je het soort contract dat ze hebben. Germaine heeft een contract van 32 uur, Allert heeft een contract van 3/12. Dit betekent dat Allert minimaal 3 uur per week werkt en maximaal 12 uur. Hij kan dus in drukke perioden opgeroepen worden.
Je ziet dat in deze maand veel oproepkrachten aan het werk zijn.

a.

Geef de reden dat er veel oproepkrachten (parttimers) ingeroosterd staan.


b.

Hoeveel kassa’s zijn er in week 51 op vrijdagavond geopend?


c.

Hoeveel kassa’s zijn er deze hele week geopend? Sla de zondag over.


d. Maak nu een voorbereiding voor een kassabezettingsplan voor de laatste week van mei.

In week 51 waren er totaal ...... kassa’s open.In week 7 zijn er per dagdeel gemiddeld twee kassa’s minder nodig. Elke week telt 17 dagdelen.

Hoeveel kassa’s (en dus kassadiensten) plan je in week 7 minder in?


Kijk naar het verschil in kassabezetting in week 51 en week 7.

Wat betekent dit voor de inzet van oproepkrachten?

Leg uit waarom je voor het maken van de planning van eind mei, de voorbeeld-planning aanhoudt van week 51 of van week 7.

Casus Werkplanning 1

Bestudeer de onderstaande gegevens om de werkplanning te kunnen maken.

Van maandag t/m vrijdag: • van 8.30 tot 10.00 uur zijn twee caissières ingedeeld;

 • van 10.00 tot 16.00 uur werken vier caissières;

 • van 16.00 tot 17.30 uur moeten er vijf caissières werken;

 • van 17.30 tot 20.00 uur werken er drie caissières;

 • tot 20.15 uur moeten twee caissières het werk afmaken.

Op zaterdag is de indeling:

 • van 8.00 tot 20.15 uur vijf caissières.

Let op de arbeidsvoorwaarden:

 • iemand die 8 uur werkt, heeft recht op 1 uur pauze;

 • als je 6.45 uur (of meer) per dag werkt, heb je recht op 45 minuten pauze;

 • als je van 16.00 tot 20.00 uur werkt, heb je recht op 30 minuten pauze;

 • als je van 17.30 tot 20.15 uur werkt, heb je recht op 15 minuten pauze.

Werktijden van de caissières:
H. Andel werkt 40 uur per week en is op zaterdag vrij. Zij begint om 8.30 uur.
P. Berends werkt 40 uur per week en is op vrijdag vrij. Zij begint door de week om 8.30 en op zaterdag om 8.00 uur.
A. Dijkstra werkt 5x 6.45 uur van maandag t/m vrijdag. Zij begint elke ochtend om 10.00 uur.
K. Keesman werkt 5x 6.45 uur van maandag t/m vrijdag. Zij begint elke ochtend om 10.00 uur.
P. Landman werkt 5x 3.5 uur van maandag t/m vrijdag.
E. vd Meer werkt 4x 2.5 uur + 3 uur. Dinsdag vrij! Maandag-vrijdag: begint ze om 17.30 en op zaterdag om 17.00 uur.
P.Otter werkt 3x 2.5 + 3 uur. Maandag en woensdag vrij! Dinsdag-vrijdag begint ze om 17.30 en op zaterdag om 17.00 uur.
L. Pereboom werkt 3x 2.5 uur op maandag, dinsdag en woensdag. Ze begint altijd om 17.30 uur.
H. Potter werkt op zaterdag 3 uur en begint om 17.00 uur.
T. Roelfsema werkt 16 uur op vrijdag en zaterdag. Vrijdag begint ze om 8.30 uur en zaterdag om 08.00 uur.
P. Schipper werkt 8 uur op zaterdag en begint om 08.00 uur.
B. Wildeveld werkt 8 uur op zaterdag en begint om 08.00 uur.
S. Visser werkt 3 uur op zaterdag en begint om 17.00 uur.
J. Zandstra werkt 3 uur op zaterdag en begint om 17.00 uur.
P. van Zetten werkt 8 uur op zaterdag en begint om 08.00 uur.
Medewerker

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Totaal


B

E

Uren
B

E

Uren
B

E

Uren
B

E

Uren
B

E

Uren
B

E

Uren


H. Andel

8900

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...P. BerendsA. DijkstraK. KeesmanP. LandmanE. v.d. MeerP. OtterL. PereboomH. PotterT. RoelfsemaP. SchipperB. WildeveldS. VisserJ. ZandstraP. van ZettenTotaal
B = Begin E = Einde

Maak het jezelf gemakkelijker door Excel te gebruiken.

a. Ga de caissières indelen in de werkplanning.
Houd rekening met hun werktijden en de arbeidsvoorwaarden!

Met de onderstaande gegevens moet je een werkplanning maken voor de caissières.b. Na het maken van je werkplanning krijg je het bericht dat Linda Pereboom erg ziek is en er bijgevolg volgende week niet kan zijn.

Hoe pas je de planning aan zonder de bezetting tekort te doen?


c. Vervolgens hoor je mededeling dat Petra Otten donderdag naar een begrafenis moet.

Hoe los je dit op?

Casus Werkplanning 2

Je chef loopt langs de afdeling slagerij en jij wordt meteen gevraagd ook voor deze afdeling een werkplanning te maken!

Bestudeer de onderstaande gegevens om de tweede werkplanning te kunnen maken. Let op de arbeidsvoorwaarden: • In de slagerij moet altijd een bezetting zijn van drie mensen.

 • Het personeel heeft één uur pauze per dag.

 • Na 17.00 uur is het rustiger, dan zijn twee personeelsleden genoeg.

 • De werktijden zijn van 08.00 uur - 21.00 uur.

 • Zaterdag is de winkel open tot 17.00 uur.

Werktijden van de werknemers:
B. van den Akker werkt 40 uur en heeft zaterdag vrij.
K. Groot werkt 40 uur en heeft zaterdag vrij.
H. van der laan werkt 32 uur en heeft maandag en zaterdag vrij.
G. Hofstede werkt 16 uur.
F. Korver werkt 21 uur.
J. Jansen werkt 21 uur.
H. Kamminga is oproepkracht.

a. Maak de werkplanning voor de slagerij. Houdt rekening met hun werktijden en de arbeidsvoorwaarden!

Maak het jezelf gemakkelijker door Excel te gebruiken.

Met de onderstaande gegevens moet je een werkplanning maken voor de caissières.


Medewerker

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Totaal


B

E

Uren
B

E

Uren
B

E

Uren
B

E

Uren
B

E

Uren
B

E

Uren


B. van den Akker

...

...

...

0

...

...

...

0

...

...

...

0

...

...

...

0

...

...

...

0

...

...

...

0K. GrootH. van der LaanG. HofstedeF. KorverJ. JansenTotaal
B = Begin E = Einde

© 2014 | Noordhoff Uitgevers bvDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina