Statement Verbond van Verzekeraars: protocollen voor aovDovnload 4.42 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte4.42 Kb.
Statement Verbond van Verzekeraars: protocollen voor aov
Het Verbond van Verzekeraars gaat samen met de leden protocollen opstellen waarin ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de rechten van verzekerden worden vastgelegd. Daarbij zal van maatschappijen gevraagd worden met name de procedurele afhandeling van klachten, keuringen en beslissingen omtrent uitkeringen aan te scherpen en voor de klant transparanter te maken. Daarmee zet de sector een nieuwe stap bij het verbeteren van de informatievoorziening en procedures rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Over de individuele casussen die in Kassa! aan de orde zijn gesteld kan het Verbond geen oordeel geven. In zijn algemeenheid stelt het Verbond vast dat er relatief weinig klachten zijn over de keuringen waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld. Bij de Ombudsman (Kifid) waren er in 2005 in totaal 36 klachten ingediend. In 2006 waren dat er 22 en het aantal vertoont sindsdien volgens het Kifid een verder dalende lijn.


Natuurlijk zullen nooit in alle gevallen de besluiten met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspercentage door de verzekerde als volledig objectief ervaren worden. Die problematiek zien we ook bij het overheidsinstituut UWV (uitvoeringsorgaan werknemers verzekeringen).
Overigens is de markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Zo zijn de keuzemogelijkheden voor klanten sterk toegenomen. Er is inmiddels een breed palet aan polissen, met uiteenlopende premies en polisvoorwaarden. Deze toegenomen keuzevrijheid is hand in hand gegaan met verbeterde informatievoorziening. Zo zijn onder meer productwijzers ingevoerd en is een consumentenwebsite geïntroduceerd: http://www.allesoververzekeren.nl/
Het Verbond acht het van groot belang dat klanten zich goed informeren en weloverwogen keuzes maken. Wie kiest voor een beperkte dekking en een bijpassend lage premie moet dat bewust doen, opdat men later niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina