Statisch regimeDovnload 4.55 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte4.55 Kb.


Opgave 1. Bovenstaand schema is een elektronisch regelsysteem waarbij het de bedoeling van de ontwerper is dat het toerental N van de DC motor in statisch regime (Vx een voldoende lange tijd konstant) exact gelijk is aan Vx / H = 100.Vx. De opamps 01 en 02 zijn als ideaal te beschouwen en de bron Vx en de tachometer uitgang kunnen als ideale spanningsbronnen worden aanzien.

a. Zet dat schema om in het bekende blokdiagramma van een regelsysteem door de overdrachtsfunkties Vo(p) = F(Vx(p), Vz(p)) en de overdrachtsfunktie VM(p)/Vo(p) op te stellen. Geef het blokschema, geef alle transferfunkties ?

b. Bewijs aan de hand van uw resultaat onder a. dat, als Vx(p) een stapfie is van 1 Volt, de statische regimewaarde inderdaad exact gelijk is aan 1/H = 100.

c1. Teken een Bode diagramma van het systeem waarbij de abscis in Hz is uitgedrukt en maak daar uit op of het systeem stabiel genoeg is. Schalen aangeven a.u.b.

c2. Mocht dat niet het geval zijn breng dan een verbetering aan aan het schema van opamp 02 en toon aan wat dat aan het Bode diagramma wijzigt.

c3. Leid uit het Bode diagramma de responsietijd af van bet regelsysteem.
Opgave 2. Gegeven bovenstaande schakeling waarin 01 en 02 ideale operationele versterkers zijn.Gegeven is verder dat: VDD = 16 Volt, R1 = 7 kOhm , R2 = 1 kOhm, R3 = 4 kOhm, R4 = 1 kOhm, C = O.1F , R = 5 kOhm. De beginspanning over de capaciteit C Vc(t=O) = -2.5 Volt.

Opgave: Teken het tijdsverloop van de spanningen in de punten A, B, E en F en verklaar het verloop ervan (schalen duidelijk aangeven a.u.b).De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina