Stedelijke Jeugddienst Gen. Maczekplein 7Dovnload 18.84 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte18.84 Kb.
Stedelijke Jeugddienst

Gen. Maczekplein 7

8700 Tielt

051/40.84.78

051/40.72.14


10/02/2010
J/STD/2010.01
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 6 februari 2010


Aanwezig: Pim Timmermans (Jeugddienst), Steven Debie (Jeugddienst), Jolien Dewitte (JR-voorzitter), Tom Vermeersch (JRK), Jens Coopmans (JR), Yannick Demey (JR), Rik D’haene (jeugddienst), Andy Bouckhuyt (KSA Tielt), Nick Colman (onafhankelijk), Irene (Chiro Tielt), Jana (Chiro Tielt), Tom (Chiro Tielt), Fabian (jeugdatelier de Kloef), Stefanie Watteyne (KLJ Aarsele), Elise Carpentier (Scouts), Ann-Charlotte Langeraet (Scouts), Siel Tallieu (Kleine Torenvalk), Arne Geiregat (Chiro Kanegem), Nele Vandenbroecke (Chiro Kanegem), Nick Colman (Onafhankelijke), Marjoke Lancriet (KSA Aarsele).
Verontschuldigd: Christophe Capoen (Schepen van jeugd), Didier Masure (De Kloef), Steven Vincent (JR), Verbeure Annelies (JRK), Ruben Wittevrongel (JRK), Henk Mauws (N-VA jongeren/Wasoetie), Lincy Tyncke (Chiro Kanegem).
1. Vorig verslag

Er waren geen opmerkingen bij het vorig verslag. Steven merkt op de het advies voor een zebrapad aan het OC Aarsele nog niet opgemaakt werd, dat wordt binnenkort gedaan. Er wordt voorgesteld om aan het advies een vraag om een bord voor 30km/u toe te voegen, wat wordt goedgekeurd.


2. 100-dagen 2010

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 6dejaars en de voorverkooppunten.

De stoet sluit af op de markt.

Shifts: nog maar heel weinig verenigingen dienden hun shiftverdeling in, graag zo snel mogelijk.

De eerste 200 verkleedde laatstejaars krijgen een glas champagne aangeboden.
3. Evaluatie dj Battle
4. Advies Budget

Jolien en Yannick zijn donderdagavond naar het Stadhuis getrokken om er uitleg te krijgen over het budget 2010. Daar kregen ze onder andere te horen dat wegens de economische crisis geen spectaculaire nieuwigheden te wachten staan, maar tevens kregen ze ook het goede nieuws dat op gebied van jeugd bijna alles wat gevraagd werd toch in het budget staat.

Steven overloopt het budget wat meer in detail.
Er wordt beslist een positief advies te geven met de melding dat men heel tevreden is met de zaken die in het budget opgenomen werden. Er zou wel een klein zinnetje opgenomen worden in het advies dat de jeugdraad hoopt dat de branddetectie in het OC Aarsele volgend jaar alsnog opgenomen wordt.
(na de algemene vergadering bleek dat de branddetectie in het OC Aarsele toch in het budget opgenomen werd, dus werd beslist dat zinnetje uit het advies te laten - steven)
5. opvolging speelbos

Voor het speelbos werd dit jaar 250.000 euro in het budget opgenomen, dit is heel goed nieuws en betekend dat er verder gewerkt kan worden.


6. aanvaarding nieuwe leden: Tielt Explodes, Normalia

Gezien geen van beide aanwezig is om wat uitleg te verstrekken over hun werking wordt dit punt uitgesteld tot de volgende vergadering.


7. verslag lokalenrondgang

De Jeugdraad heeft de Chirolokalen in Kanegem en de KLJ lokalen in Kanegem bezocht om de problemen (vooral van Chiro) te gaan bekijken.


8. vertegenwoordiging

Wim brengt verslag vanuit de culturele sector.

In Aarsele wordt tegenwoordig geregeld vergaderd met de culturele verenigingen, en Wim meent dat het niet slecht zou zijn dat de Aarseelse jeugdverenigingen daar best ook naartoe trekken als ze nog niet uitgenodigd werden.

Het nieuwe cultuurcentrum: inmiddels is er een bouwcommissie en een stuurgroep en werd het project toegewezen aan BuroII. Tevens werd de milieuvergunning verlengd voor het bestaande Gildhof, zodat zich ondertussen hiermee geen problemen voordoen.

Wim wijst ook nogmaals op het belang van de vergadering van de “vaste gebruikers” van de Europahal, heel belangrijk om daarop aanwezig te zijn (ieder jaar ergens in april).

Verder werd een inventarisatie gemaakt van alle lokalen in de stad en één van de conclusies is dat er heel veel verschillende reglementen en tarieven en reservatieplaatsen zijn en dat een beetje meer éénvormigheid hierin geen slecht idee zou zijn. Steven wijst er de jeugdverenigingen op dat wanneer zij hiermee problemen hebben of iets niet weten of niet goed verstaan of niet weten waar ze terecht moeten, ze altijd met hun vragen en problemen op de jeugddienst terechtkunnen, wij helpen hen dan wel verder.

En tot slot geeft Wim nog mee dat in het kader van de Week van de AmateurKunsten de Dirty Scums 3 optredens organiseren met in totaal 27 rockbands in Club 77 in Schuiferskapelle (24 april - 1 mei – 8 mei).
9. Varia & Rondvraag


  • Gasflessen

De jeugddienst doet iedere week een ronde in de jeugdlokalen. Daarbij worden, ondanks reeds vele waarschuwingen, nog veel te regelmatig gasflessen gevonden. Ook de kleinere campinggasflessen mogen niet in de jeugdlokalen gestockeerd worden. De jeugddienst wil nogmaals op het gevaar hiervan wijzen en indien de jeugdverenigingen zelf niet zorgen voor verbetering zal de jeugddienst de nodige maatregelen treffen. Concreet wil dit zeggen dat de jeugddienst zelf de gasflessen zal wegnemen.

  • Naar het buitenland met minderjarigen

De Chiro stelde aan de jeugddienst de vraag of een officiële reistoelating nodig is als je op buitenlandse reis gaat, het antwoord kan voor iedereen nuttig zijn: als je naar het buitenland op reis gaat, is het ten zeerste aangeraden dat je een officiële reistoelating minderjarigen mee te hebben, kwestie dat je zo in het buitenland veel problemen kan vermijden. Daarvoor moet één van de ouders naar het stadhuis (bevolking/burgerlijke stand), en krijgen ze dat onmiddellijk mee, vrij eenvoudig dus.

Wie echter met min12-jarigen op buitenlandse reis gaat moet er ook aan denken dat de kinderen een Kids-ID moeten (verplicht) hebben. Hiervoor moet één van de ouders ook naar het stadhuis (met het kind mee) maar die procedure duurt 3 weken en kost 3 euro. De vroegere kartonnen witte kaartjes tellen nog tot vervaldatum.  • Data komende jeugdraden

13 maart, 24 april, 22 mei (onder voorbehoud) en 30 juni

  • Advies polenplein

ivm het hernieuwen van het Polenplein wil de KSA (die daar dichtbij gehuisvest is) opmerken dat het toch wel heel belangrijk zal zijn daar een veilige en deftige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers te hebben. De jeugdraad besluit een advies in die zin aan het bestuur te richten.

De Jeugdraad is momenteel nog de enige adviesraad die over 30 dagen beschikt om advies over het budget te geven. Gezien dit ieder jaar voor problemen zorgt voor de algemene timing, wat weliswaar altijd opgelost wordt, vraagt het stadsbestuur om dit naar 14 dagen te brengen. Gezien in de loop van het jaar het huishoudelijk reglement aangepast zal worden, stelt de jeugdraad voor dan dit item ineens ook mee te nemen.

  • Verzekering 100-dagen

Aan de jeugdverenigingen wordt gevraagd om nog eens goed te bekijken dat de 100-dagen ook als activiteit van de vereniging meetelt voor de verzekering, uiteraard neemt ook de jeugdraad de nodige verzekeringen, ook voor de onafhankelijke medewerkers.

  • Chiro Kanegem

De Chiro Kanegem vraagt hoe het zit met hun vragen: Door de jeugddienst werd een offerte gevraagd voor het toeleggen met platen van het tweede stuk boven, eveneens voor de boiler werd prijs gevraagd, en de verplaatsing van de fietsjes wordt binnenkort bekeken.

  • KSA Tielt

KSA Tielt meldt dat ze de verwarming van de zolder niet naar beneden krijgen en dat er een elektriciteitsdraad los ligt, Pim gaat maandag kijken hoe deze problemen kunnen opgelost worden.

  • contactgegevens jeugdverenigingen

de jeugddienst wil nogmaals vragen dat wijzigingen in contactgegevens voor de jeugdraad door de jeugdvereniging zelf wordt doorgegeven, zodat iedereen zijn post krijgt zoals het hoort.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina