Stepping Stones 1 Basis 3e editie Test Chapter 7Dovnload 24.6 Kb.
Datum17.04.2018
Grootte24.6 Kb.

Stepping Stones 1 Basis 3e editie

Test Chapter 7

Schrijf niet op dit opgavenblad, maar noteer je antwoorden op het antwoordblad.


I Kies het juiste antwoord

Luister naar Boat trip to Harwich. Kies het juiste antwoord op de vraag en omcirkel je antwoord op het antwoordblad. Er zijn pauzes.


1. Hoe laat is het in Nederland?

 1. half vijf

 2. half zes

2. Waar komt Amy vandaan? 1. Engeland

 2. Wales

3. Wat heeft Amy gedaan in Nederland? 1. Ze heeft haar grootouders opgezocht.

 2. Ze heeft haar ouders opgezocht.

4. Wat gaat Dennis niet bezoeken? 1. Natural History Museum

 2. Tate Gallery

5. Hoe reist Dennis van Harwich naar Londen? 1. met de ondergrondse

 2. met de trein

6. Wat wordt het weer in Londen? 1. Het gaat niet regenen.

 2. Het gaat regenen.


7. Waar is de winkel? 1. aan het eind links.

 2. Aan het eind rechts.

II Zeg het in het Engels

8 Helen is in een vreemde stad en ze heeft een afspraak met haar nichtje bij de bioscoop. Ze is de weg kwijt. Maak het gesprek af. Schrijf bij iedere letter wat je in het Engels zou zeggen.
Helen

(a. Pardon meneer, weet u waar de bioscoop is?)

Man 1

No, I’m sorry. I’m a stranger here myself.

Helen

All right, I’ll ask someone else.

Man 2

Can I help you?

Helen

Well, (b. Kunt u mij vertellen waar ik de bioscoop kan vinden?)

Man 2

Of course, I live here. (c. Loop recht door), (d. sla rechtsaf aan het eind van de straat), (e. steek de rivier over), (f. neem de tweede afslag links). (g. Het is aan de rechterkant). You can’t miss it.

Helen

Oh well, thank you very much.

Man 2

Oh, and (h. wees voorzichtig) near the bridge. It’s not safe there.

Helen

Not safe?

Man 2

You know what? (i. Ik ga mijn zus bezoeken.) She lives across the river. (j. Wat vind je ervan om samen te gaan?)

Helen

That would be lovely. Thank you!
III Vertaal de woorden

9 Vertaal de woorden tussen haakjes in het Engels.


We’re going on holiday to France (a. met de fiets) ___________. This is the (b. tweede) _________ time we will do this. (c. Tussen haakjes) __________, we never (d. vliegen) __________, because my mum is (e. bang) __________ of travelling (f. met het vliegtuig) ____________. I love France, with all those lovely (g. kastelen) _________ and the beautiful (h. tuinen) ____________. Sometimes it is difficult to bike in the (i. bergen) _________. But I will get used to it. I only wish I could speak the (j. taal) ____________ better.
10 Vul de Nederlandse woorden in op de juiste plek in de opdracht. Schrijf dan de Engelse vertalingen van de woorden op je antwoordblad.


Bang – kasteel – links – pech – oversteken – raven – rivier – storen – voordeur - wachten

Welcome to London! This is London Bridge. You can (a.) _______ the (b.) ______ Thames here. On your (c.) _______ you can see the Tower of London. It used to be a (d.) _______, the home of a king, in the Middle Ages. The (e.) _________ is open, so you can go inside, but don’t go if you are (f.) ______ of ghosts. In the sky you can see some black birds; they are the famous (g.) ________. Many people believe they bring (h.) _________. So be careful not to (i.) _______ them. When you have seen the Tower of London, I’d like you to (j.) _______ outside for the bus. It will leave from here in one hour.

IV Lezen

11 Lees Covent Garden and London’s Markets op bladzijde 4 van deze toets. Wat kun je op de verschillende markten kopen of zien. Beantwoord de volgende vragen met Ja of Nee. Schrijf je antwoord op je antwoordblad.
 1. Kun je fruit en groente op de markt van Covent Garden krijgen?

 2. Kun je vis op de markt van Billingsgate krijgen?

 3. Kun je kleren op de markt van Camden Lock krijgen?

 4. Kun je fruit op de markt van Portobello Road krijgen?

 5. Kun je oude munten op de markt van Brixton krijgen?

12 Lees Covent Garden and London’s Markets op bladzijde 4 van deze toets. Op welke markt kunnen de volgende personen het beste terecht? Schrijf je antwoord op het antwoordblad.
 1. Een postzegelverzamelaar.

 2. Een visliefhebber.

 3. Iemand die zowel eten als andere dingen nodig heeft.

 4. Iemand die ingrediënten voor een buitenlands gerecht wil kopen.

 5. Een muziekliefhebber.


Let op!!

De tekst bij vraag 11 en 12 staat op de volgende bladzijde!!!
Covent Garden and London’s markets


London has got many cool markets – the most famous market is Covent Garden.

Covent Garden was the biggest fruit and vegetable market in England.

Now it’s got more than bananas. There are many shops, stalls, museums, restaurants and bars. You can buy almost anything here!

Street theatre


If you don’t like shopping, you can watch the street artists. The best artists in the world come here.

You can see jugglers and dancers. If you are lucky there are mime artists and people on unicycles too.


London’s markets


There are 65 street markets in London. Here are four of them.

Billingsgate market


Do you like fish? Billingsgate is not a market for tourists. This market only sells fish. It’s the smelliest market in London.

Camden Lock market


If you like clothes and music, Camden is for you. It’s the most popular market in London. 10 million people come here every year.

Portobello Road


Do you like collecting things? You can buy old stamps, coins, medals and antiques here.

Brixton market


Brixton market is in south London. You can buy lots of exotic vegetables and fruits here.

Words to help


Jugglers jongleurs

Unicycles eenwielersSmelliest meest stinkende

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina