Stepping Stones 1 Basis Test Chapter 3Dovnload 22.98 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte22.98 Kb.

Stepping Stones 1 Basis Test Chapter 3

Schrijf niet op dit opgavenblad, maar noteer je antwoorden op het antwoordblad


I Kies het juiste antwoord

Lees eerst vragen 1 t/m 5 door. Daarna lees je nog een keer de beweringen van vraag 1 door. Luister dan naar de tekst en beantwoord de vragen. Schrijf terwijl je luistert bij elk nummer op je antwoordblad a, b of c om aan te geven welk antwoord goed is. Er zijn geen pauzes.


1 Welke bewering is juist?

a David is in de keuken.

b David speelt op de drums.

c Sheila wil zwemmen.

d Sheila wil NIET naar David toe komen.
2 Welke hobby heeft Jonathan?

a drummen

b zwemmen
3 Waarom belt Sheila?

a Ze verveelt zich.

b Ze wil ook graag drummen.
4 Waardoor kan Sheila David niet verstaan?

a Ze heeft water in haar oren door het zwemmen.

b Jonathan maakt zoveel lawaai.
5 Wie krijgt Sheila het eerst aan de telefoon?

a David


b Davids moeder

II Kies het juiste antwoord en vul in

1 Hoe kun je in Engeland de telefoon opnemen? Schrijf de letter van het goede antwoord op je antwoordblad.

a Who is there?

b Hello, 392 1704.

c My name is John.

d Bye bye.
2 Hoe zeg je in het Engels dat je iemand niet begrijpt? Schrijf de letter van het goede antwoord op je antwoordblad.

a I don't understand.

b I see you later.
3 Maak het telefoongesprek af. Schrijf de antwoorden op je antwoordblad.

A >___________________, 345628.

< Sorry, wrong number.

B > Okay, g_________________.

C < B___________________.
4 Schrijf het volgende telefoonnummer op in cijfers op je antwoordblad.

four - two - nine - six - eight - seven

_________________________________
5 In de volgende zinnen mist een woord. Het is een getal. Het getal staat tussen haakjes. Schrijf het getal voluit op op je antwoordblad.

a I see ______________ (2) dogs.

b David has_____________ (3) sisters.

c My hand has _____________ (5) fingers.III Vertaal de Engelse woorden


1 In het vierkant staan de vertalingen van de volgende woorden. Zet een cirkel om de vertalingen op je antwoordblad. Ze staan allemaal van links naar rechts.
true road double today secret
W E G D U B B E L D U S

W A A R J U I C H E N A

A L G E H E I M G T O S

S A M E N S T R A A T S

M O R G E N D A G E N D

D A G V A N D A A G E N


2 Vertaal de zinnen.

a I don't believe you. ________________________________

b I live in an avenue. ________________________________

c I'm sorry. ________________________________

d I have the wrong number. ___________________________

e I'll kill him. ________________________________


3 Welk woord hoort er niet bij? Schrijf dat woord op je antwoordblad.

A seven B bye

eight hello

today see you

three double
C street D Sorry, the wrong number.

secret Pardon?

avenue I don't understand.

road to believe


4 Je hebt bij opdracht 3 vier woorden opgeschreven op je antwoordblad. Schrijf de vertaling op van die vier woorden.

A ____________________________

B ____________________________

C ____________________________

D ___________________________________
IV Lezen

Lees de volgende tekst. Beantwoord daarna de vragen op bladzijde 4.
1 Wat voor tekst is dit? Schrijf de letter van het goede antwoord op je antwoordblad.

a een krantenartikel

b een advertentie

c een stripverhaal


2 Schrijf de vertaling van de woorden op je antwoordblad. Kies uit:

het laatste nieuws / kinderen / idee / dingen om te bekijken en te doen

a idea _____________________

b the latest news _____________________

c things to see and do _____________________

d children ______________________
3 Wanneer bel je 0898-500-545?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina