Steur terug in NederlandDovnload 11.25 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte11.25 Kb.


week 20 – 14 mei 2012 – tekst niveau CSteur terug in Nederland.N
Foto: ANP
a meer dan vijftig jaar afwezigheid maakt de zeldzame Atlantische
steur nu weer officieel deel uit van het Nederlandse onderwaterleven. Vorige week werden de eerste zeventien exemplaren van de imposante riviervis teruggezet bij Rotterdam. De steur, die wel 3,5 meter lang kan worden, verdween ongeveer vijftig jaar geleden uit de Nederlandse wateren dankzij een dodelijke combinatie van overbevissing en watervervuiling. De komende weken zullen nog eens drieëndertig steuren worden uitgezet in de Waal bij Nijmegen.
Uitzetten.

De eerste drie jonge steuren werden vorige week uitgezet door prinses Laurentien, in haar hoedanigheid van auteur van de Mr. Finney kinderboekenreeks over milieuthema’s, schrijver Jan Terlouw en enkele leerlingen van de Rotterdamse Wilhelminaschool. De vissen droegen de namen Abad, Seve en Wasabi en waren voorzien van een zender. Zo kan gedurende vier jaar waardevolle informatie worden verzameld over de route die de vissen volgen en weten we straks beter waar en hoe ze opgroeien tot volwassen steuren. In de Nederlandse rivieren bevinden zich namelijk op gezette afstanden kabels op de bodem. Zodra een steur een kabel overzwemt, geeft de zender een uniek signaal af. Zo weten we dat enkele van de vorige week uitgezette steuren inmiddels meer dan tachtig kilometer hebben gezwommen.


Kroon op het werk.

De terugkeer van de Atlantische steur, die nog meer bedreigd is dan de reuzenpanda, is de kroon op het werk aan levende rivieren. De steur is namelijk typisch zo’n soort die alleen gedijt in vrij schone rivieren met voldoende voedsel. Veel leefgebied voor de steur is de afgelopen jaren hersteld, rivierwater is schoner en de visserij duurzamer. Daarom achten het Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling en Sportvisserij Nederland de tijd rijp om deze indrukwekkende zoetwatervis, ouder dan de dinosaurus, weer in de Nederlandse rivieren terug te brengen. De laatste steur in Nederland werd waarschijnlijk op 26 juni 1952 gevangen. Deze woog 103 kilo en was 2,6 meter lang. De steur stond sindsdien op de Rode lijst als 'verdwenen uit Nederland'.


Een bijzondere vis.

Steuren kunnen zo’n 3,5 meter lang worden, 300 kilo wegen en zo'n 50 jaar worden. Ze leven in zee en paren in het zoete water van de rivieren. De eitjes van de steur zijn beter bekend als kaviaar en worden in sommige landen als delicatesse gegeten. Sommigen noemen de steur een 'levend fossiel', omdat hij met 220 miljoen jaar zelfs ouder is dan dinosauriërs. Ooit leefden ze in de Nederlandse rivieren, de Noordzee, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. De steurpopulatie nam vermoedelijk al in de Middeleeuwen af, omdat ze vrij gemakkelijk te vangen waren met fuiken. Toen in latere eeuwen de grootschalige visserij opkwam, ging het hard. De komst van de Deltawerken was voor de steur in Nederland de genadeklap. ‘De verbinding tussen zee en rivieren was toen weg, dus plantten ze zich niet meer voort,’ zegt Bram Houben, van natuurorganisatie ARK.

Tegenwoordig is het de Nieuwe Waterweg die de Noordzee, de Maas en de Rijn verbindt. ‘Ook is het water schoner,’ zegt Houben. Gezien de ontwikkelingen in de grote rivieren ziet Houben het voor de terugkeer van de steur positief in. ‘We moeten wel doorgaan met het herstellen van de natuur. We kunnen over een paar jaar nog meer steuren uitzetten en meer onderzoek doen naar hoe ze zich gedragen. Als ze eenmaal gaan paren, kunnen de rivieren zo weer vol zitten: uit één steur kunnen 1,5 miljoen kleine steurtjes komen.’
Twijfels..

Maar juist dat paren wordt een probleem, denkt Erwin de Winter, vismigratiedeskundige van de Universiteit Wageningen. ‘Het duurt wel vijftien jaar voordat vrouwtjes geslachtsrijp zijn. In die tijd zullen ze veel in de Noordzee verblijven, waar nog erg veel gevist wordt. Ze kunnen dan gemakkelijk in een visnet terechtkomen. Ook zijn de verschillende overgangsgebieden tussen zout en zoet water totaal anders dan hoe ze ooit waren. De overgang is te plots en daar houden ze niet van,’ zegt De Winter, die het initiatief wel toejuicht. ‘Het is goed dat het geprobeerd wordt, maar de kans van slagen is klein.’Naar: www.nos.nl, http://dieren.blog.nl/natuur-in-nederland/2012/05/09/steur-opnieuw-uitgezet-in-nederland, http://www.ark.eu/ark/werk-in-uitvoering/missing-lynx/soorten/steuren, http://www.ravon.nl/Soorten/Vissen/Atlantischesteur/tabid/149/Default.aspx, www.volkskrant.nl.
pagina van


pagina vanDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina