Stg nederlands artillerie museum jaarverslag secretaris over het jaar 2015Dovnload 32.44 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte32.44 Kb.
Stg NEDERLANDS ARTILLERIE MUSEUM JAARVERSLAG SECRETARIS over het jaar 2015

Erelid

Erelid


Erelid


J. Rijk

F.H.L.M. Müller

P. van Brakel


Aoo lua b.d.

Kol art b.d.

Manager


Sinds 2007

Sinds 2013

Sinds 2014

1. BESTUUR Stichting NAM

In het stichtingsjaar 2015 (van jaarvergadering 2015 tot jaarvergadering 2016) bestond het bestuur uit:Functie

Naam

Rang

Bestuurslid tot

Bijzonderheden

Voorzitter

H.J.D.M. Konings

Lkol art b.d.

2019

DB-lid

Secretaris

F.T. Dürst Britt

Lkol art b.d.

2016

DB-lid

Penningmeester

E. ten Braak

Kap int b.d.

2019

DB-lid

Alg. bestuurslid LUA

vacant


Sinds dec 2013

Alg. bestuurslid RA

vacant

Sinds 2014

Alg. bestuurslid VA
Lid interne coördinatie


Th.J.C. van Zuidam
A.M. Rosengarten

Maj art b.d.
Bgen art b.d

2016
2017

Hfd Artillerie Documentatiecentrum

tvs 2e penningmeester en DB-lid

Coördinator commissarissen

Eind 2016 benoemd tot vice-vz
2. ONDERSTEUNING EN CONTACTPERSONEN

Lso VustCo
Adm. Ondersteuning

M.B.A. Brockötter

G.W.M. Smit

A.P. Friesen


Stafadj. art
Lkol art b.d.

sinds 2013

sinds 2015

sinds 2011


VustCo, korpsadjudant VA


3. COMMISSARISSEN, ADVISEURS en PROJECTOFFICIEREN

Wapens & Munitie

P. Schuitemaker

Dhr.

Sinds ..

Sinds 2016 ook beheerder depot

Groot & Rollend Mat.

W. Verduyn Lunel

Kap td b.d.

sinds 2013Afstoot

J. van Ballegooij

Kol lua b.d.

Sinds ..
Receptie & Winkel

S. Koelink-Pijpker

Mw.

sinds 2013Communicatie en PR W. van Ogtrop- Mw. sinds 2013 Gestopt feb 2016

Historische Gebouwen

G. Nagelhout

Dhr.

Sinds ..

Baseco 11 LMB/ARBO

Expositie P. Otten Lkol art b.d. sinds .. 1. VRIJWILLIGE MEDEWERKERS

Op 21-2-2016 is elnt ® Piet Hartog overleden. Hij was sinds 2004 werkzaam in de bibliotheek. In maart 2016 overleed kap b.d Paul Delmeer (gelegenheidsvrijwilliger M110 ). Aantal en persoonsgegevens vrijwilligers: zie adreslijst maart 2016.

Bij de vrijwilligersbijeenkomst in december is afscheid genomen van mw Haaima (kleding) en lkol ® bd Willem Venker (baliemedewerker) en mw Marjo te Donkelaar. In feb 2016 is mw Wil van Ogtrop gestopt met haar functie Communicatie en PR i.v.m. een nieuwe baan.

Als nieuwe vrijwilligers: Marjan ten Klooster (baliemedewerkster) Max van der Does (G&RM), Nico Hänchen (bibliotheek), Peter de Haas (klussen en paardenman), Harry Isings (documentataie G&RM).


 1. VERGADERINGEN

De Jaarvergadering 2015 is gehouden op 12-3-15 en de Voortgangsvergadering op 19-11-15 beide in ‘t Harde.

Het dagelijks bestuur overlegt tweewekelijks waarbij de comm Comm&PR aanwezig is. Naast lopende zaken is een nieuw beleidsplan 2015-2020 vastgesteld. De vz neemt deel aan de vergaderingen van het Museaal Platform Elburg.

Ook zijn er vrijwilligersbijeenkomsten tussen bestuur en vrijwilligers georganiseerd met een formeel en een informeel deel. Op 24-4-15 is een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd waarbij het beleidsplan aan de vrijwilligers is gepresenteerd. De vrijwilligersexcursie op 24-10-15 is beperkt tot een bijeenkomst met een buffet in de Officierscantine en viel als van ouds zeer in de smaak. De eindejaarsbijeenkomst was op 18-12-15 waarbij de herinrichting van pav 3 aan de vrijwilligers is gepresenteerd.
6. EVENEMENTEN

In de zomerperiode zijn de verruimde openingstijden (open op maandag en van 10.00 tot 17.00 uur) voortgezet. De Open Monumentendag op 12-9-15 op de LbO was weer een succes met ca 1500 bezoekers en 500 veteranen; dit jaar weer met activiteiten bij de HCKRA en het ROA en met de Schutterijen RA en uit ‘s-Hertogenbosch. Door de vrijwilligers van de collectie Groot en Rollend Materieel werd aan diverse manifestaties deelgenomen; o.a. Veteranendag (Den Haag) en static show in Harderwijk, ’t Harde en Epe.

Bezoekersstaat: volgt. Het NAM is bezocht door ….. geregistreerde bezoekers (t.o.v. 6693 in 2014), waarbij .. schoolklassen en …. verjaardagspartijtjes. Ca. …% waren niet-betalende bezoekers.

In het kader van educatie is i.o.m. de gemeente Elburg een scholenproject voortgezet om leerlingen van de basisscholen in contact te brengen met lokale musea. Het NAM ontvangt leerlingen uit groep 3 en 4.
 1. EXTERNE CONTACTEN

  1. De contacten met NMM, CC, TCKL en TCK zijn onderhouden door de Vz.

  2. De vergaderingen van de WTRA zijn bijgewoond door de vz NAM (of vert door de secr en de vvz).

  3. De vergaderingen van de KTRVA zijn niet gehouden (contact is secr NAM).

  4. De vergaderingen van de TCA zijn niet gehouden (contact is Hfd Art Documentatiecentrum).

  5. Het overleg met C-KVA/C-Vustco is gevoerd door de vz en de vvz

  6. Het werkoverleg tussen NAM, MKRA en HCMID is niet gehouden.

  7. Het contact met de NMV, het ICN, LCM, Coöperatie Erfgoed Gelderland, het Museumplatform Elburg, het samenwerkingsverband tussen de musea op de NO-Veluwe en de regionale VVV’s is “op een laag pitje”.

  8. Het contact met de Rekwisietencollectie KL is onderhouden door de comm G&R Materieel en de secr.

  9. Het contact met de Stg. Officierscantine ASK is onderhouden door de pmr en de 2e pmr.

  10. Het contact met het Baseco /Servicebalie ’t Harde van het Facilitair Bedrijf Defensie (voorheen LFD ’t Harde) is onderhouden door de secr. Hij is ook aangewezen als gebouwencommandant van de HCKVA

  11. Het contact met de hersteleenheden (LbO, LTK, elders) is onderhouden door de comm. Groot & Rollend Mat.

  12. Het contact met Bureau Veiligheid ASK en de opsporingsambtenaar bijzondere wetten is onderhouden door de secretaris en de comm. Wapens & Munitie.

  13. Aan de begunstigers is d.z.v. de secr een begunstigersbulletin (extern) + donateurskaart gezonden.

  14. Copy met schenkingen, wetenswaardigheden en foto’s is tweemaandelijks gezonden d.z.v. de secr aan de verenigingsorganen van VOA (Sinte Barbara) en VOOA (Artilia).

  15. De HCKVA op de LbO is ook via internet bereikbaar via www.Historische collectiekorpsveldartillerie.nl en na de crash weer via NAM.artillerie.museum@mindef.nl en op de website www.nederlandsartilleriemuseum.nl .
 1. REALISATIE PLANNEN

 1. De inwendige verbouwing van geb 215 (ZW-zijde) is afgerond. O.l.v. A.M. Rosengarten worden de expositieruimten Brig art, Div art, Vbdn art en Opleidingen art opnieuw in de verf gezet. Afronding in 2016.

 2. In 2015 zijn twee lokalen aan de NO-zijde geb 215 (het VR-lokaal en de afdelings-CP) in een afrondingsfase. Ook andere expositieruimten worden verder “aangekleed”. Dat geldt ook voor de korpszaal (inb vitrine tijdelijke exposities).

 3. Een deel van de munitiecollectie moet nog (steeds) na controle worden teruggegeven door het EOCKL. De KCWM wil helpen om nieuwe munitieschenkingen te controleren en van een veiligheidsverklaring te voorzien.

 4. In geb 215 is een plan met apps in ontwikkeling. (Via je eigen gsm meer info over objecten.)

 5. In 2015 is er een computerprogramma voor de informatiezuilen gevuld met content over 107 Afdva dzv aooi bd Felix Hoppenbrouwers.

 6. De ADLIB-beheerders gaan door om de registratie van de collectiestukken van het NAM op een meer volledige wijze te doen in de gereorganiseerde 9 deelcollecties/objectcategorieën. Dhr Cost Budde heeft de objecten in het depot gedigitaliseerd.

 7. In 2013 is project Herstructurering HCn gestart bij CLAS. In 2015 is door de stg NAM daarop geanticipeerd met een herinrichtingsplan voor paviljoen 3. I.o.m. lkol bd Molman is een plan opgesteld om de lua-objecten over te dragen naar de HCGLVD en op de plek meer aandacht te besteden aan de veldartillerie anno mei 1940. Ook zal het in begin van het paviljoen meer aandacht komen voor de veranderingen bij de veldartillerie na 1870. In het laatste deel van het paviljoen zal de periode van de politionele acties meer aandacht krijgen.

 8. In het kader van een nieuw beleidsplan wordt het personeelsplan herzien. De eerste gesprekken met vrijwilligers hierover zijn gestart.

 9. Het NAM wordt intern de krijgsmacht betiteld als HCKVA (Historische Collectie Korps Veldartillerie). De rebranding met deze laatste benaming en logo wordt doorgevoerd.

 10. Er is besloten de status van de stichting Nederlands Artillerie Museum als geregistreerd museum te laten voortbestaan. 1. INFRA

 1. Eind 2015 zijn de plannen uit het rapport van NOVA over sloop van infra op de LbO duidelijker geworden.

Met C-KVA, dhr Van der Meer (Baseco, Infra) is o.a gesproken over gebruik van Geb 168 Ambulance, vm

MGD) komt ter beschikking van HCKVA en ROA (depot) na 1-4-16. Naar verwachting moet over enkele jaren

Infra in gebruik door HCKVA (niet zijnde monument) worden gesloopt. Dit betreft: pav 1, overkapping groot en

rollend materieel, geb 167, geb 84, geb 1. Loods op MC Harskamp moest worden opgeleverd per 1-3-15. Verplaatsing materieel mmv RCKL naar MC Ede-driesprong. Deze actie heeft vertraging


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina