Stichting Bewonersinitiatieven Hoogland e oDovnload 7.09 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte7.09 Kb.Stichting Bewonersinitiatieven Hoogland e.o.
KvK 54719240, Bank 1326.28.163, Zandkamp 267 3828GS Hoogland

Bijeenkomst bestuur SBH d.d. 21-01-2014

Aanwezig: Natascha Bierens, Timo Blom, Arthur Hooijer
Doel:

Monitoren geldstroom, bespreken proces, lopende zaken.
Monitoren geldstroom

 • Natascha heeft alle financiële mutaties tot 13 januari bijgewerkt. Er is een Balans en ook een Winst- en verliesrekening.

 • Een drietal voorschotten zijn wel opgenomen, maar de inhoud moet nog verwerkt worden.

 • Natascha geeft uitleg over de te verwerken voorschotten en de reserveringen van aanvragen in 2013 die doorlopen naar 2014.

 • Het Buurtbudget is op € 6,00 nauwkeurig verdeeld over de aanvragers volgens de lijst die de Buurtbudgetcommissie gemaakt heeft.

 • SBH is dit jaar € 855,00 rijker geworden. Daarmee hebben we voldoende buffer bereikt om de volgende jaren mee in te gaan. We zijn niet van plan om meer te sparen.

 • Timo en Arthur bedanken Natascha voor het verrichte werk.


Bespreken proces

 • Natascha zal (na laatste verwerking) de balans opmaken en deze in de gewenste vorm voor de gemeente aanreiken.

 • Arthur kan daarmee de aanvraag voor 2014 van het buurtbudget Hoogland bij de gemeente starten.

 • Susan Coen van de gemeente heeft aangegeven dat de website nog niet voldoende informatie bevat om het buurtbudget 2014 toe te kennen. Als eerste zullen we de lijst van de verdeling (van de buurtbudgetcommissie) op de site plaatsen.
  Aktie: Arthur (inmiddels verzoek bij Jessica Dirks gedaan).
  De website is nog “under construction” en we communiceren voornamelijk via De Hooglander. Wel wordt daarin al verwezen naar de website.

 • Timo gaat met Susan Coen praten over de “Tweede € 1000”, met de vraag of deze nu in het bedrag van het buurtbudget zit.

 • Het vrijwilligersbedankje is op geldgebrek misgelopen. We willen vanuit SBH in 2014 daarvoor apart geld reserveren.
  De buurtbudgetcommissie heeft op eigen kosten een etentje gehad. Daar zou toch ook een bijdrage vanuit het buurtbudget bij moeten zijn. Ook hiervoor willen we geld reserveren.

 • De uiterste inleverdatum van voor de buurtbudgetaanvragen staat vanuit praktische overwegingen op 15 februari en blijft op die datum.
  De datum wordt een aantal malen in de Hooglander vermeld.

 • De verdeling van het Buurtbudget is ook eerder in de Hooglander vermeld.Lopende zaken

 • De verzekering van de vrijwilligers gaat in 2014 over van Ravelijn naar de gemeente. Ook de bestuurdersaansprakelijkheid valt daaronder. De gemeente heeft alleen een e-mail hierover gestuurd, nog geen formeel contract of polis.Verslag bijeenkomst bestuur SBH 21-01-2014
- -
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina