Stichting Live Build Boothstraat 1cDovnload 26.81 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte26.81 Kb.
Stichting Live Build

Boothstraat 1c

3512 BT UTRECHT
030 - 233 42 55

info@live-build.nl

www.live-build.nl
Stichting Live Build

Stichting Live Build is een jonge Utrechtse stichting gericht op het ondersteunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Live Build wil op een vernieuwende en concrete manier een steentje bijdragen aan een betere wereld en de regionale ontwikkeling binnen ontwikkelingslanden op een duurzame en directe manier ondersteunen.

Live Build wil de donoren in Nederland meer betrekken bij de projecten door hen te laten zien wat er gebeurd. Daarnaast wil Live Build jongeren in Nederland betrekken bij de activiteiten en projecten en ze de mogelijkheid geven om zelf ook een steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Live Build realiseert samen met lokale en internationale partners kleine, duurzame en gemeenschapsgerichte ontwikkelingsprojecten. De partners worden betrokken bij alle aspecten van de projecten, van het opstellen van het projectplan tot het waarborgen van de continuïteit in de toekomst.

Alle projecten dienen gebaseerd te zijn op lokale vraag en initiatieven. Door de sterke samenwerking met de lokale gemeenschap wordt de inbedding van de projecten in de lokaliteit gewaarborgd. Live Build gelooft in de kracht van deze lokale vraag en speelt daar op in. Door samen te werken met lokale organisaties die de juiste kennis hebben van het project en de regio, kan Live Build veel verschillende soorten projecten ondersteunen, van scholen tot ziekenhuizen en van drinkwater voorzieningen tot lokale training- en kenniscentra.

En belangrijk, Live Build helpt iedereen, onafhankelijk van etniciteit, geloofsovertuiging of geslacht.Fysiotherapiecentrum in Offinso, Ghana

Momenteel is Live Build samen met de Utrechtse fysiotherapeut Sanne van der Poel bezig met de voorbereidingen voor de bouw van een fysiotherapiecentrum in Ghana. Dit centrum zal worden opgezet binnen een opvangcentrum voor lichamelijk gehandicapte jongeren in Offinso.The Ghana Society of the Physically Disabled, Offinso Branch (GSPD-Offinso) is een onafhankelijke lokale NGO die in Offinso twee opleiding- en revalidatiecentra coördineert. De centra richten zich op de volgende zaken;

1. De GSPD-Offinso biedt lichamelijk gehandicapte jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 een 3-jarig intern trainingsprogramma. Op het moment nemen zo’n 180 jongeren deel aan het programma.2. De studenten betalen zeer weinig schoolgeld en krijgen de mogelijkheid om praktijkgericht onderwijs de volgen. Het doel van dit onderwijs is om de studenten de mogelijkheid te bieden om in de toekomst zelf in hun onderhoud te voorzien.

3. Wanneer dit nodig is ondersteund de GSPD-Offinso de studenten met medische hulp, zoals orthopedische hulp, chirurgische ingrepen en revalidatie.

Op het moment heeft GSPD-Offinso de beschikking over een kleine tijdelijke ruimte die gebruikt wordt voor het geven van fysiotherapie. Deze ruimte is echter te klein en niet geschikt om te worden gebruikt voor fysiotherapie. Zo is er niet genoeg ruimte om te bewegen (rondlopen) en zijn er geen omkleedruimtes, douches of wc’s aanwezig. Er is dus een duidelijke noodzaak voor het opvangcentrum om de mogelijkheden voor fysiotherapie uit te breiden.

Op betere zorg te verlenen aan de studenten in het centrum zal er een nieuw fysiotherapiecentrum worden gebouwd en ingericht. Het gebouw zal ongeveer 150m2 groot zijn, verdeeld over een zaal van 50m2, twee zalen van 20m2, een kantoor van 20m2 en een veranda van 20m2. Daarnaast zullen er nog een aantal omkleedruimtes met wc en douche in het gebouw worden opgenomen. Tevens zal het centrum worden ingericht met alle materialen die nodig zijn voor de therapie, bijvoorbeeld gewichten, een behandelbank en een hometrainer.

Voor de continuïteit van het centrum wordt er op het moment al een fysiotherapie assistent (PA) opgeleid. Wanneer het aantal patiënten stijgt, zal in de toekomst een fulltime fysiotherapeut worden aangesteld. Hierover lopen op het moment al gesprekken met lokale organisaties.

Voor dit hele project is een bedrag van € 33.121 nodig. Inmiddels heeft Live Build al een geweldig bedrag van € 26.500 opgehaald. Onder de streep is er dus nog een bedrag van € 6.621 nodig om met de bouw te kunnen starten.

Met uw bijdrage kan Live Build samen met de GSPD-Offinso 180 gehandicapte jongeren in Ghana de fysiotherapie bieden die ze nodig hebben. Op deze manier krijgen deze jongeren een kans op een betere toekomst, die ze zeker verdienen. Wij hopen dat u ons kan steunen in ons project.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Live Build
Begroting bouw fysiotherapiecentrum Offinso, Ghana

Materiaalkosten14.798
Loonkosten4.286
Overhead (bijv. transport)571.43
Onvoorzien (10%)1.966
Totaal bouwen


21.621

Inrichting en materiaal10.000
Overhead NL (bijv. administratie, reiskosten en projectmanagementkosten)1.500
Totaal kosten


33.121

Donateurs Live Build12.500,00
Bijdrage Rabobank Utrecht4.000,00
Schenking (materiaal)10.000
Totaal inkomsten


26.500

Benodigd bedrag


6.621
Bijlage A: Complete begroting van het project (€1,00 = GHS 2,10 op 11-09-2009)

Bijlage B: Begroting van de bouw van het project en materiaallijst

Bijlage C: Bouwtekeningen van het te bouwen centrum
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina