Stijn Devillé Kris CuppensDovnload 71.95 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte71.95 Kb.

Stijn Devillé

Kris Cuppens

Adriaan Van Aken

Ignace Cornelissen

Christophe Aussems

Jurgen Delnaet

Els Van Steenberghe

Gunther Lesage

Joris Vandenbrande

Sara Vertongen

Nathalie Dervaux

Stef De Paepe

Filip Vanluchene

Michael De Cock

Jan Ritsema

Klaas Tindemans

Filip Stuerbout

Mieke Versyp

Ianka Fleerackers

Geertrui Daem

Didi de Paris

Eva Schram

Arlette Van Overvelt

Peter van Kraaij

Pieter De Buysser

Ruben Wullaert

Dirk Tuypens

Claire Swyzen

Claartje van den Broek

Jo Roets


Riet Muylaert

Els Steegmans

David van Reybrouck

Monique Nagielkopf

(vertaalster),

Hanneke Reiziger|Het Paleis

Leen Verheijen
Lot Vekemans

Marike op den Akker

Hans Aarsman

Ragnhild Rikkelman

Marcel Lenssen

Hester van Hasselt

(association lisa)

Thomas Boer

Kees Holierhoek

(voorzitter Lira)

Rick Steggerda

Shirley Gast

Enne Koens,

Ad van den Kieboom

(Uitgeverij De Geus)

Radna Diels

Bas Beerendonk

Karin Koetsveld,

Aletta Becker,

Magne van den Berg

Robert van Dijk

Adelheid Roosen

(Zina|Female Economy)

Hannah van Wieringen

Elfie Tromp

Willemijn Tillmans

Andreas Vonder

Rik van den Bos,

Mireille Geus

Gerardjan Rijnders

Renée van Marissing

Casper Oudshoorn

Teuntje Klinkenberg

Batya Wolff

Maud Lazaroms

Kees Roorda

(The Glasshouse)

Sander Bax

(Universiteit van Tilburg)

Pauline Mol

Anne Büdgen

Caroline Ligthart

Carolien Scholtes

Aaf van Essen

Jannemieke Caspers

Sarah Oortgijs

Heleen Verburg

Anne Maria Versloot

Jibbe Willems

Caroline Kramer

Ria Marks

Anne Vegter

Jelmer Soes

Neske Beks

Victor Van de Poel

Dirk van Pelt

Ans Schilders

Iris Berger

Nanette Edens

Carola Bärtschiger

Marjolein van der Meer

Renée Frissen

Guiot Duermeijer

Oscar Wijers

Yvonne van der Haven

Florian Kullberg

Meta de Mol van Otterloo

Jeannette Coppens

Susanne Kennedy

Wouter van Elderen

MariePaule Fritschy

(TheaterCentraal.nl)

Sophie Kassies

Iris Koffijberg

Mike Van Graan

Carel Alphenaar

Arnoud Holleman

Hans Goedkoop

Joost II Sickenga

Moon Saris

Sanneke van Hassel

Wanda Reisel

Margijn Bosch

(’t Barre Land)

Anouk Driessen

(‘t Barre Land)

Judith Wendel

Jacqueline Amor

Esther Snelder

Bo Tarenskeen

Marjolein Kommer

Suzanne Groenland

Renée Frissen

Hendrik Neukäter

John Orange

Hiekelien van den Herik

Priya van Breugel

Thomas Oerlemans

Judith de Rijke

Rob de Graaf

Alexander Schreuder

Matthias de Koning

Marije Gubbels

Maureen Teeuwen

Mark Walraven

Marjolein Bierens

Ger van Veen

Ricky Middendorp

Willy Westermann

Guido Kleene

Annie van Gansewinkel

Clark Accord

Anne-Marie Janssen

Tessa Yzermans

Aart De Groot

Marcelle Meuleman

Maaike Bergstra

Moon Tummers

Connie Nijman

Klaartje Dullemond

Gideon van Eeden, Z.A.

Annette Hildebrand

Gitta Hacham

Matin van Veldhuizen

Peter Aten

Lies Van Assche

Simone Alderliesten
Hubert Roza| HKU

Writing for Performance

Koninklijke Schouwburg|Het Paradijs

Toneelgroep De Appel

Stichting Culturalis

Theater Drang

Cultuurgroep SHS De Romijnen

TG Dood Paard

Matthijs Rümke|Het Zuidelijk Toneel

Sabon Ol|Theater Rast

Marcus van der Mast | Theater Achterom

Marlies Oele|Uitgeverij IT&FB

PaulineDurlacher|Schrijversvakschool

Hans van Hechten|voorzitter VvL

Marieke Nooren| projectleider Walter Maas Huis- huis voor culturele en professionele ontwikkeling

PTa Team: artistieke leiding Marian Boyer. Dramaturgie Ditte Pelgrom, Joris van der Meer. Assistent artistieke leiding Marloes van der Hoek. Zakelijke leiding Gerard Kogelman
PTa bestuur: Rob Caubo, Suzanne van Lohuizen, Marten Oosthoek, Frans Strijards. PTa adviesraad: Ritsaert ten Cate (in memoriam), Rob de Graaf, Sandra Tromp Meesters, Ellen Walraven.

Brieftekst van het Vlaamse initiatief
Beste beoordelingscommissie van het NFPK,
Met verbazing hebben wij uw voornemen vernomen om het Platform Theaterauteurs (PTa) te schrappen uit het komende Nederlandse Kunstenplan. Het lijkt ons een bijzondere verarming van het kunstenlandschap als dit voornemen ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

De initiatieven die het PTa ontwikkelt op het vlak van de theaterschriftuur en de ondersteuning van de toneelschrijvers zijn zeer waardevol. Niet alleen voelen schrijvers zich moreel (én financieel) gesteund door het Platform, bovendien organiseert het PTa vele ontmoetingsmomenten waar inhoudelijke verdieping wordt geboden, zowel voor jonge als voor meer ervaren toneelschrijvers. Het PTa is dan niet alleen een ontmoetingsplatform, maar ook een reflectiekamer. Het PTa geeft zuurstof en promoveert de toneelschrijfkunst, die binnen het huidige letterenlandschap vaak wordt veronachtzaamd.


De unieke mix van reflectie, promotie, publicatie en opdrachtverlening is des te unieker, omdat het PTa niet een beperkt kransje van schrijvers onder zijn hoede neemt, maar poogt het volledige Nederlandstalige toneellandschap te bestrijken. Zowel Nederlandse als Vlaamse auteurs komen aan bod. Nieuwe stromingen en tendensen worden bestudeerd en bediscussieerd. Auteurs krijgen de kans om voorstudies of vormexperimenten uit te werken, los van hun reguliere opdrachtwerk.
Uw voornemen om de functie en opdracht van het PTa over te dragen aan de productiehuizen en gezelschappen gaat voorbij aan deze bijzondere taak die het PTa ter harte neemt. De productiehuizen en gezelschappen zullen kiezen voor enkele bevoorrechte schrijvers en zullen veldoverschouwende studies achterwege laten.

In Vlaanderen proberen wij intussen het PTa bij te benen. De initiatieven die hier de afgelopen jaren zijn ontstaan, zijn nog niet tot volle wasdom gekomen en hebben nog niet dezelfde impact op het artistieke veld. Dat ervaren wij nog steeds als een gemis. Daarom zijn we blij met een voorbeeld als het PTa en schuiven we graag aan bij hun heerlijke Toneelschrijfdagen in Nederland.


Als het PTa zijn subsidie verliest, riskeert de omkadering van het Nederlandse toneelschrijflandschap in de tijd terug te worden gekatapulteerd en gaat er bijzonder veel knowhow verloren. En dat kan toch niet de bedoeling zijn? - Stijn Devillée

De petitie vanuit Nederlandse schrijvers/makers ea
Graag wil ik reageren op het negatieve advies van de commissie theater van het NFPK om het PTa niet op te nemen in het vierjarenplan 2009-2012. Het is typerend dat de commissie de waarde van het PTa niet werkelijk kan inschatten. Ik heb zelf inmiddels op heel veel verschillende manieren als schrijver gewerkt:  ad-hoc, bij het structureel gesubsidieerde jeugdtheater, bij productiehuizen, met mijn eigen stichting en bij een groot gezelschap. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het werken bij PTa een totaal andere ingang heeft dan het werken bij productiehuizen en gezelschappen. Bij de laatste staat altijd – ik herhaal altijd- de voorstelling centraal. De ontwikkeling van Nederlands repertoire is daarmee ook per definitie gekoppeld aan de combinatie van een schrijver/regisseur, schrijver/artistiek leider, schrijver/acteur en ga zo maar door. Er is geen enkele plek in Nederland – en dat is precies waar het PTa een leemte vult – waar voor één keer het werk van de auteur centraal staat en hij/zij wordt uitgedaagd nieuwe horizonten te verkennen, zijn/haar werk te verdiepen, stevigere keuzes durft te maken. Het platform beoogt te zijn waar de naam naar verwijst: een platform; waar auteurs elkaar, maar ook zichzelf en in een later stadium ook overige theatermakers kan ontmoeten om vanuit die ontmoeting zijn werk te verstevigen en verdiepen.
Al zolang als ik schrijf hoor ik met regelmatig een verzuchting komen uit de (grote) Nederlandse theaterwereld dat er zo weinig goed nieuw Nederlands repertoire is. Al zolang als ik schrijf is er vanuit het veld zelf maar mondjesmaat iets ondernomen om dat repertoire een belangrijkere plek in de Nederlandse theaterwereld te geven. Artemis onder leiding van Pauline Mol was destijds zo’n plek die deze taak serieus nam. Niet voor niets een gezelschap dat exclusief geleid werd door een toneelschrijfster (het enige!). Overige huizen die nieuw Nederlandse repertoire hoog in het vaandel (zeggen te) hebben, falen mijns inziens nog steeds in het serieus centraal stellen van het toneelwerk van de schrijver. Misschien niet voor niets, zij zijn immers huizen waar voorstellingen geproduceerd worden en niet teksten. Juist om die reden is het naïef van de commissie om te denken dat de taak die het PTa in neemt en in wil nemen overgenomen kan worden door de productiehuizen en stadsgezelschappen. Veel beter zou het PTa zijn centrale functie moeten verstevigen – namelijk het verhogen van de kwaliteit van nieuw Nederlands repertoire door schrijver en tekst centraal te stellen- om vanuit die positie de samenwerking met productiehuizen en stadsgezelschappen aan te kunnen gaan. Een dergelijke autonome functie kan alleen gewaarborgd worden als het Pta zelfstandig kan functioneren. De wens van het PTa om ook een rol te gaan spelen in het uitplaatsen van schrijvers en teksten is daarmee ook helemaal in lijn.

Kortom: ik pleit er echt voor om het PTa als zelfstandig functionerend entiteit te laten fungeren. Omdat ik werkelijk geloof dat het de kwaliteit van het hele Nederlandse theater ten goede komt. - Lot Vekemans


Reacties instellingen
Toneelgroep De Appel heeft met PTa samengewerkt in het deelprogramma Writer in Residence. De bekende Zuid Afrikaanse schrijver Mike van Graan, was inzet van de samenwerking.

Talentontwikkeling van schrijvers en de ontwikkeling van toneelschrijfrepertoire wordt nu door het Fonds doorverwezen naar gezelschappen die deel uitmaken van de basisinfrastructuur. Er zijn echter nauwelijks signalen die er op duiden dat we daar vertrouwen in kunnen hebben. Tot op de dag van vandaag blijft de ontwikkeling van Nederlands repertoire ver achter bij de ontwikkelingen op dat terrein in de ons omringende landen. De zorgeloosheid, nee roekeloosheid van het Fonds is dan ook onrustbarend. De positie van PTa moet juist verstevigd worden om een achterstand in te lopen en dat is in het belang van het Nederlands theater, ook van de gezelschappen die deel uitmaken van de basisinfrastructuur. Toneelgroep De Appel, Gerrit Dijkstra, zakelijk leider.


Deze plek moet blijven. Ze wordt zeker niet door de basisinfrastructuur gedekt. Matthijs Rümke, Het Zuidelijk Toneel
Met dit schrijven wil ik, namens de Koninklijke Schouwburg, laten weten dat het van groot belang is, dat na zeven jaren van geduldige en waardevolle investering op projectbasis, het hoog tijd wordt

dat het Platform Theaterauteurs voor de komende kunstenplanperiode 2009-2012 structurele subsidie moet ontvangen. De Koninklijke Schouwburg, dé toneel schouwburg van Nederland, maakt gebruik van de kennis en expertise die het Platform de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, zoals daar zijn de Proefsessies en recentelijk ons gezamenlijke project Schrijf je Stad. Afgelopen seizoen was het eerste seizoen dat de Koninklijke Schouwburg de Proefsessies presenteerde en met onmiddellijk succes. Het publiek reageerde zeer enthousiast over de presentaties, cq. readings van nieuw geschreven toneelteksten en de nagesprekken tussen publiek, de nieuwe toneeltekst én schrijver en de acteurs werden als zeer waardevol ervaren. Het programmeren van deze Proefsessies is voor de Koninklijke Schouwburg een nieuwe en zeer belangrijke toevoeging om bestaand en nieuw publiek met toneel in aanraking te brengen. De Koninklijke Schouwburg zou deze Proefsessies graag zien als een terugkerend 'fenomeen' binnen onze totale programmering.

Daarnaast heeft de Koninklijke Schouwburg in nauwe samenwerking met het Platform Theaterauteurs het pilotproject Schrijf je Stad gerealiseerd. Nieuwe (soms) onbekende partners in

Den haag voor deze pilot waren Culturalis, de Dienst Openbare Bibliotheek en Toneelgroep Drang.Zij zijn direct betrokken geraakt in de praktische uitvoering met een onvoorwaardelijke interesse en

inzet. Dit project is zeer welgeslaagd en heeft voor alle betrokkenen in zeer korte tijd elkaars ogen en deuren naar elkaar geopend. Schrijf je Stad heeft in korte tijd bruggen gebouwd, waarvan niemand had durven dromen. Schrijf je Stad, een bijzonder en integer project van het Platform Theaterauteurs, vergt een lange en intensieve adem om dit stadsbreed uit te zetten. Dit kan niet met alleen projectsubsidies, zoals vele projecten van het Platform tot nu toe zijn gerealiseerd. Ik noem de Toneelschrijfdagen, de Proefsessies, de boekwerken, de bijeenkomsten en nog veel meer. Het Platform Theaterauteurs heeft een landelijk netwerk dat zich uitstrekt van Groningen tot Gent, van Amsterdam tot aan Maastricht en heeft vele samenwerkingspartners waarmee zij co-realiseren en co-produceren. Het Platform Theaterauteurs heeft de landelijke lacune gevuld rondom de toneelschrijver en nieuw Nederlands toneel. Het Platform Theaterauteurs moet subsidie krijgen voor de periode 2009-2012. De Koninklijke Schouwburg wenst jullie veel moed in de komende maanden. Wij staan achter jullie!

Erik A. Kouwenhoven| Artistiek coördinator/plv. directeur Koninklijke Schouwburg Den Haag


Enkele jaren gelden werd door de werkgroep Theater van de VvL een symposium georganiseerd over jonge of beginnende theaterauteurs. Een van de sprekers, Jeanette Smith, vertelde ons over het Royal Court in Londen. Wat stak onze Nederlandse situatie daar schamel bij af, schamel en beschamend. Alleen zo’n initiatief als het Platform Theaterauteurs leek een soort lichtpuntje. Maar ook dat licht gaat weer gedoofd worden. Wat een armoe. Wat een wanbeleid. Namens de Werkgroep Theater van de Vereniging voor Letterkundigen, Hans van Hechten, voorzitter
Van harte ondersteun ik de petitie voor het Platform Onafhankelijke Theaterauteurs. De afgelopen jaren is het platform van groot belang geweest voor de ontwikkeling van nieuw theaterrepertoire. Zo werd onder meer aan vele recent afgestudeerde jonge schrijvers van de opleiding Dramaschrijven (BtH Writing for Performance) van de Faculteit Theater van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht de mogelijkheid geboden zich verder te ontwikkelen binnen één van de trajecten van het Platform. Talentvolle schrijvers als Annemarie Slotboom, Rik van den Bos, Hiekelien van den Herik, Dirk van Pelt en Hannah van Wieringen hebben (onder deskundige begeleiding) een volgende stap in hun schrijverscarrière kunnen zetten. Zij hebben de kans gekregen aan een langere tekst te werken, te publiceren en werk uitgevoerd te zien. Nu aan deze doorstroommogelijkheid, zo ontzettend belangrijk voor jonge theatermakers, een einde dreigt te komen, vrees ik voor de toekomst van nieuw, oorspronkelijk Nederlandstalig repertoire. Wat de Basisinfrastructuur, het belangrijkste argument voor het negatieve advies ten aanzien van het Platform, voor nieuw repertoire gaat betekenen, is voorlopig volstrekt onduidelijk. - Hubert Roza, Hoofd Writing for Performance Faculteit Theater Hogeschool voor de Kunsten Utrecht


Reacties personen
Voor mij is Platform een warm nest. Ik voel me er thuis. Ik voel me gehoord. En het is een plek waar ik met collega's in aanraking kom. Ik heb er geestverwanten gevonden. Er zijn vriendschappen ontstaan. En dus zou ik het enorm jammer vinden als die plek verloren gaat - Marcel Lenssen

 

Ontzettend jammer dat er geen landelijk geld komt. Ik hoop dat er nog schrijverprojecten over blijven - Hiekelien van den Herik


Tekst en nieuw repertoire is echt ondergeschoven kindje. Wat een zorgwekkende ontwikkeling. De stelling dat de ontwikkeling van nieuw repertoire is ondergebracht bij de grote gezelschappen is echt onzin - Rik van den Bos
Wat ontzettend stom - Hans Aarsman.
Oei! Dat zou heel jammer zijn!! – Adelheid Roosen
Ook ik ben ontzet. Pta was één van de interessantste initiatieven die ik de laatste tijd mocht ontdekken; en inderdaad ,'bij ons' - in Vlaanderen of België- zo goed als onbestaand. DUS: ja, ja, ja mijn naam mag/ moet eronder. Ps: heb net een nieuwe toneeltekst klaar, wil platform niet kwijt! - Eva Schram
Ik sluit mij graag aan bij de petitie. Het Platform Theaterauteurs is uniek in ons taalgebied en het zou zonde zijn moest dat verdwijnen. Het platform biedt niet alleen ervaren schrijvers de kans om nieuwe teksten te schrijven, het biedt beginnende schrijvers letterlijk een platform waar ze voor het eerst hun theaterteksten kunnen presenteren. Als dit platform verdwijnt, verdwijnt er een belangrijke kans voor theaterauteurs om hun schrijven verder te ontwikkelen - Leen Verheyen.
Het Platform is een unieke plek voor toneelschrijvers: een vrijplaats die bewaard moet blijven. Het is een illusie te veronderstellen, dat gezelschappen in de basisinfrastructuur een zelfde of zelfs maar soortgelijke functie kunnen vervullen als het Platform. Zoals Lot Vekemans in haar petitie terecht stelt: theatergezelschappen produceren voorstellingen, geen teksten. Als toneelschrijver merk ik regelmatig, dat daarbij de marketing een steeds zwaarder stempel drukt op het artistieke beleid. Gezelschappen willen naar eigen zeggen best meer oorspronkelijk Nederlands werk brengen, maar ja, daar is geen markt voor. Vandaar de talloze toneelbewerkingen van romans, van sprookjes, van filmscripts. Dat durven theaters te programmeren, daar durft het publiek naar toe. Er is geen enkele aanleiding te veronderstellen dat dit de komende jaren beter zal worden - ik zou haast zeggen: integendeel. Alleen al om die reden verdient PTa gesubsidieerd te blijven. Een schrijver ontwikkelt zich heus ook wel binnen de beperkingen die de markt voorschrijft, maar hoe heerlijk voor de schrijver en hoe verrijkend voor het repertoire is het, om ook eens de vleugels uit te kunnen slaan zonder die beperkingen! Voeg daarbij de zorgvuldigheid en de égards waarmee schrijvers bij PTa behandeld worden - ook een zeldzaamheid in ons uithoekje van Europa - en het is duidelijk dat aan PTa gespendeerde subsidie welbesteed overheidsgeld is. - Sophie Kassies
Ik heb me telkens erg welkom gevoeld bij de Toneelschrijfdagen, e.a. manifestaties die het Platform opzette. Ik zal ze ook niet licht vergeten. Waarom niet? Vanwege wat? De mensen die er waren, de gesprekken die gevoerd werden? Natuurlijk, maar meer nog vanwege het gevoel dat er mensen zijn die op geen inspanning kijken, om het voor anderen mogelijk te maken, elkaar tegen te komen, te aanhoren, te bevragen. Die niet denken in termen van winst en rendement of kosten-batenanalyses. Die nog beseffen dat je moet kunnen ontwikkelen, onderzoeken en mislukken zonder onmiddellijk afgeschreven te worden. Die weten dat de tijd krijgen iets anders behelst dan just-in time delivery. Die niet inzetten op de toekomst in de hoop een slag te slaan. Die geloven dat met woorden datgene kan worden aangeraakt, wat niet te bevatten is. Die het woord ‘communicatie’ niet zien als een marketing term. Maar die geloven dat de ene mens de andere een hand kan toesteken. Op weg kan helpen, zonder dat dat denigrerend hoeft te zijn. Die geloven dat je dankzij de mogelijkheid op vervolmaking, training, en scholing, de democratisering van het schrijven, op een hoger plan tilt. En geloof me: als autodidact weet ik wat het kan betekenen om inzage te mogen krijgen in het werkproces van anderen. Dat soort van generositeit, van deelnemers, zowel als van de inrichters, is vandaag de dag soms ver te zoeken, en de momenten dat ik met zulke mensen mee aan tafel mag schuiven zijn de momenten waarop je weet waarom je zulk een initiatief als het PTA moet ondersteunen. Ik heb altijd vereerd gevoeld om door het PTA uitgenodigd te worden. Deel te mogen maken van een initiatief dat zich een eigen weg tracht te banen, de niet gestroomlijnde bedding tracht te zijn voor jong en oud talent. Diegene die deze werking fnuikt is het cynisme voorbij. – Kris Cuppens

Het is bijzonder spijtig dat de stimulerende rol van Platform Theaterauteurs in het advies van het NFPK niet op waarde wordt geschat. Toneelschrijven is een vak op zich. Inspiratie, input, discussie met andere schrijvers vormen hierbij een onmisbare stimulans. Platform Theaterauteurs, opgericht vanuit de behoefte van toneelschrijvers zelf, voorziet daarin als onafhankelijk productiehuis. Juist dit aspect - een onafhankelijk productiehuis voor toneelschrijvers - is zo waardevol voor het ontwikkelen van het toneelschrijversschap. Los van directe productiedwang, voorwaarden van regie en cast een tekst kunnen ontwikkelen lijkt een luxe, maar is voor het tot wasdom komen van unieke dramaturgische ideeen en een eigenzinnige taligheid in teksten van een grote groep schrijvers onmisbaar.

Daartoe biedt het Platform Theaterauteurs aan beginnende en ervaren theaterauteurs een echt platform. De workshops en bijeenkomsten vormen een enorm inspirerende in - en output aan eigentijdse ideeen. Jammer dat het NFPK daaraan voorbijgaat en door onthouding van subsidie Platform Theaterauteurs de Nederlandstalige theatersector een inspiratiebron armer maakt. - Anne-Marie Janssen

 

Hierbij spreek ik mijn verbazing en verontrusting uit over het ontbreken van het PTa in het nieuwe Kunstenplan. Dat de NFPK ervan uitgaat dat voor het bestaansrecht van theaterauteurs voldoende zorg gedragen zal worden door gezelschappen en productiehuizen in de nieuwe infrastructuur, is bevreemdend. Dit is hetzelfde als wanneer de overheid zou zeggen: we hebben geen kinderopvang nodig, want buurvrouwen dragen daar wel zorg voor. Is dat realistisch, of is dat afschuiven?! De ontwikkeling van de Nederlandse theaterschrijverij is van wezenljk belang zolang wij theater beschouwen als een kunstvorm die interacteert met onze samenleving en onze tijd en niet als een oude carnavalskist waaruit af en toe een stoffige leuke pruik getoond wordt. De stelling dat gezelschappen wel voldoende zorg zullen dragen voor theaterauteurs kan misschien over 25 jaar nogeens uit de lappendoos gehaald worden, als de PTa echt op de kaart staat en kansen gekregen heeft. In het nieuwe Kunstenplan opnemen dus! - Tessa Ijzermans


Anders dan in de ons omringende landen hecht de nederlandse

theaterwereld weinig belang aan de ontwikkeling en begeleiding van

nederlands drama. Het Platform Theaterauteurs is de enige plek waar

de toneelschrijver een bedding krijgt. Dankzij het PTa zulen er in de

toekomst meer nederlandse stukken kunnen worden geproduceerd. PTa

dient dan ook onverwijld te worden opgenomen in het nieuwe

kunstenplan! - Marcelle Meuleman/'Tafelschikken'
Het PTa is voor mij een plek geworden die niet meer weg te denken is: als ontmoetingsplek voor schrijvers en anderen uit het vak, als verzamelplek van expertise op het gebied van toneelschrijven, als onafhankelijk platform dat de tekst en de auteur op de eerste plaats zet, als plek waar teksten heen gestuurd kunnen worden die anders niet gelezen zouden worden, als een plaats die daadwerkelijk bijdraagt aan het ontdekken en ontwikkelen van goed en hedendaags Nederlands toneelrepertoire. - Maaike Bergstra
Hiermee onderteken ik graag de petitie in ondersteuning van het PTa. Ter gelijk moet ik in kort, maar in de aller sterkste termen melden dat ik de beslissing van het NFPK niet mee eens ben. Als Zuid-Afrikaanse schrijfer en theatermaker kijk ik naar het PTa als een bron van inspiratie en verfijning. Ook zien wij het als een voorbeeld om soortgelijke organisaties te beginnen in onzen eigen land.

Nederland is een land die zichzelf roemt op het schepping van nieuwe ideen. Verknal het niet op deze manier voor iedereen. Gideon van Eeden Produksies cc


What terrible news about the funding!! It must be devastating; I’m sorry to hear of this having been both a beneficiary of and partner in your excellent work – Mike van Graan, Z.A

laatste update: 20 janujari 2009De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina