Stil debat Beschrijving van de strategie b stil debat eschrijvingDovnload 14.37 Kb.
Datum18.08.2016
Grootte14.37 Kb.

Stil debat


Stil debat

Beschrijving van de strategieB
Stil debat
eschrijving:

Deze activiteit stimuleert leerlingen hun ideeën te ordenen en deze verder te ontwikkelen.

Bij Stil Debat werken de leerlingen in groepjes van 4. Iedereen heeft een pen in een andere kleur. De centrale vraag wordt in het midden van een groot vel papier (A2 of A1) geschreven. De leerlingen schrijven hun gedachten en opmerkingen naar aanleiding van deze vraag op. Afhankelijk van de groep duurt dat 3-5 minuten. Na deze eerste brainstorm worden de leerlingen aangemoedigd de punten van de andere leerlingen te becommentariëren en verder te ontwikkelen. De verschillende kleuren maken het voor de leraar mogelijk te zien, wie welke bijdrage heeft geleverd.
Voorbeeld (van de werkvorm in de praktijk)
Het thema van de lessenreeks is: Veranderen de verwachtingen van vrouwen in Europa?
Het lesonderwerp is: Worden mannen en vouwen in Europa gelijk behandeld?
Om te beginnen kijken de leerlingen naar de kaart “huisvrouw zijn geeft evenveel voldoening als het hebben van een betaalde baan”.

http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/map.php?id=209&lang=en
De eerste activiteit voor de leerlingen is, na te gaan, in welke landen men het met deze stelling eens en in welke landen met het oneens is. Hierbij kunnen er verrassingen voor de leerlingen zijn (bijvoorbeeld, dat men het in Finland zeer eens met deze stelling is, terwijl men het er in het buurland Zweden eerder mee oneens is). Leid de hoofdvraag in:

In wat voor een land is men het eens met de stelling “huisvrouw zijn geeft evenveel voldoening als het hebben van een betaalde baan”? Waarom zouden mensen het met deze stelling eens of oneens zijn? 1. Leerlingen staan rond een tafel (geen stoelen) in groepjes van 4, iedereen met een andere kleur pen. Midden op de tafel ligt een groot vel papier met daarop de hoofdvraag.

 2. De leerlingen worden aangemoedigd de stelling te becommentariëren.

 3. Dan lopen zij rond de tafel, om de ideeën van de anderen te lezen daarop te reageren.

 4. Dit proces is klaar, als leerlingen niet echt meer nieuwe ideeën hebben.

Deze werkvorm wordt in absolute stilte uitgevoerd. De verschillende pennen maken het voor de leraar mogelijk te zien, wie wat opgeschreven heeft.

 1. Om deze werkvorm na te bespreken worden leerlingen aangemoedigd om hun resultaten te presenteren en te bediscussiëren.


Nabespreking


  1. Hoe gemakkelijk was het rekening met de warden van anderen te houden?

  2. In hoeverre heeft je kennis over andere Europese landen je geholpen?

  3. Wat voor informatie zou je verder nodig hebben om te zien, of je opvattingen correct
   zijn?

W
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Stil debat
aarom is dit een goede werkvorm?

Stil debat is een goede werkvorm voor leerlingen om hun ideeën en gedachten verder te ontwikkelen. In de groep oefenen ze hun argumentatievaardigheden. Ze zullen voorwaarden, veronderstellingen en tegenargumenten moeten formuleren. Het groepswerk helpt hun met andere argumenten om te gaan, waarover ze misschien nog niet hadden nagedacht. Het voorbeeld hierboven kan gebruikt worden in lessen om het hedendaagse Europa te onderzoeken of in lessen over man/vrouw-relaties. Het gebruiken van de kaarten op deze manier maakt het voor de leerlingen mogelijk erover na te denken, waarom mensen verschillende zienswijzen op na houden. Tijdens de activiteit is het raadzaam om leerlingen aan te moedigen erover na te denken, wat zij al over verschillende Europese landen weten en zo met verschillende standpunten rekening te kunnen houden.

Waarom werkt de werkvorm met de kaarten?
De kaarten van de Atlas of European Values laten zien, wat mensen denken, maar helpen ons niet te verklaren waarom mensen deze opvattingen hebben. Deze werkvorm moedigt leerlingen aan, erover na te denken, welke factoren de meningen van mensen beïnvloedt. Stil Debat kan met meer duidelijke of complexere statements geconstrueerd worden. Hij kan ook voor andere kaarten of onderwerpen ontwikkeld worden.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina