Stofstromen van stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei Analyse van de huidige toestand van de meetpunten, een balans van de vrachten van stikstof en fosfaat en een trendanalyse per stroomgebiedDovnload 408.03 Kb.
Pagina1/11
Datum17.08.2016
Grootte408.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Stofstromen van stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei

Analyse van de huidige toestand van de meetpunten, een balans van de vrachten van stikstof en fosfaat en een trendanalyse per stroomgebied

Venlo, augustus ’16


Afstudeerrapport Bart Goerke

In opdracht van Waterschap Peel en Maasvallei

Te Venlo

Versie: definitief


Stofstromen van Stikstof en Fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei

Analyse van de huidige toestand van de meetpunten, een balans van de vrachten van stikstof en fosfaat en een trendanalyse per stroomgebied

Venlo, augustus ’16

Auteur: Bart Goerke opdrachtgever: Waterschap Peel en Maasvallei

Tel: 06-41809973 bedrijfsmentor: Gabriël Zwart

E-mail: bgoerk@hz.nl tel: 077-3891139

Adres: bergseweg 7 E-mail : gabriel.zwart@wpm.nl

6367 HA Voerendaal adres Drie decembersingel 46

5921 AC Venlo


Instituut: Hogeschool Zeeland

Opleiding: Aquatische Ecotechnologie

Stagedocent: Guido Krijger

Tel: 0118-489000

E-mail: guido.krijger@hz.nl

Voorwoord


Dit rapport is het resultaat van de afstudeerstage bij het Waterschap Peel en Maasvallei. Deze stage duurde van 5 maart tot 8 juni en stond onder begeleiding van Gabriël Zwart, Senior medewerker Onderzoek van het Waterschap Peel en Maasvallei.
Bij dit rapport hoort ook een cd-rom met daarop alle bijbehorende bestanden, zowel Excel, Arc-GIS, Word en Acces, als de resultaten van de modelleringsoftware.
Gedurende deze stage heb ik hulp gehad van diverse personen die ik bij deze wil bedanken. Het betreft hier Johan Bode voor de hulp bij GIS, Toon Basten voor het leveren van de data en Gabriël Zwart voor de begeleiding. Ook wil ik Han Kessels van het Waterschap Roer en Overmaas bedanken voor de informatie over de stoffenbalans en de trendanalyse en Victor van den Berg van het Waterschap Brabantse Delta voor de uitleg over de stoffenbalans.

Een apart woord van dank is er voor Tom Basten, Heather Holman en Janna Schoonakker van Waterschap Aa en Maas voor het leveren van de informatie van de Eeuwselse Loop en de ER-c data voor 2003.


Samenvatting


Dit rapport is tot stand gekomen na onderzoek naar de toestand van de nutriënten stikstof en fosfaat in het beheersgebied van het Waterschap Peel en Maasvallei.
De reden voor dit onderzoek is de Kaderrichtlijn Water, welke zich richt op het beheer van alle wateren om deze veilig te stellen voor de komende generaties, die door de grote en toenemende belasting van de waterbronnen het steeds moeilijker zouden hebben om schoon drinkwater te krijgen
Er is onderzoek gedaan naar de huidige situatie, met behulp van de normen van de KRW en de 4e nota waterhuishouding (MTR), door middel van een meetpuntanalyse voor de periode 2004 t/m 2006 van het routinematig meetnet.

De resultaten laten zien dat 52,3% van de waterlopen voldoen aan de KRW-norm voor stikstof van 4,0 mg/l, 22,7% voldoet aan de KRW-norm voor fosfaat van 0,14 mg/l en 14,5% van de waterlopen voldoet aan beide normen. Voor de 4e nota waterhuishouding, die ook is gebruikt in dit onderzoek, zijn deze percentages afwijkend door een andere normhantering.

MTR fosfaat (0,15 mg/l) 18,0%

MTR stikstof (2,2 mg/l) 26,2%

MTR beide 9,3%
Het tweede deel van het onderzoek gaat in op de trend van stikstof en fosfaat van de afgelopen 23 jaar voor fosfaat en 15 jaar voor stikstof. Hierbij is ook het gedeelte vanaf 1995 tot en met 2006, voor beide nutriënten, apart benaderd. De resultaten van de trendanalyse zijn vrij constant. Het overgrote deel laat een daling zien al dan niet significant.

Het grootste verschil zit hem in de analyse die gemaakt is tussen 1995 en 2006 voor fosfaat en de analyse van de volledige meetperiode. Deze laatste geeft aan dat fosfaat vrijwel geen verandering laat zien, op de Eeuwselse loop na die net een sterke daling laat zien terwijl voor de langere periode er voor acht waterlopen een licht negatieve trend zichtbaar is en één met een sterk negatieve trend (Swalm).

Voor stikstof zijn er zeven waterlopen die op de lange termijn wel een daling laten zien maar over de korte termijn net niet terwijl de rest licht negatief blijft.
Het derde en laatste deel is het in beeld brengen van de verschillende bronnen van stikstof en fosfaat en in welke mate deze aan het geheel bijdragen. Deze vrachten komen in de Maas en uiteindelijk in de Noordzee terecht waar het een belasting vormt, samen met alle andere vrachten van andere waterlopen.
Voor ieder onderdeel zijn er verschillende conclusies te trekken maar het belangrijkste feit is de overall conclusie die na het bestuderen van alle gegevens tot het volgende heeft geleid:

De kwaliteit van de waterlopen, zowel stilstaand als stromend, is de afgelopen jaren voor stikstof en fosfaat verbeterd, maar het voldoen aan de (werk)norm voor natuurlijke beken is niet voor alle waterlopen weggelegd.

Summary

This report is the result of a research from the situation of the nutrients nitrogen and phosfate in the management area of the Waterschap Peel en Maasvallei.


The reason for this research is the European Water Framework Directive (KRW), which aims to the management of all kinds of waters, to secure the drinking water for the next generations. The large and increasing load of the water sources makes it more and more difficult to get clean drink water.
At first the research was tot the current situation, with the aid of the standards of the KRW and the 4e Nota Waterhuishouding (NW4), by means of an analysis of the measure points. This is done for the period of 2004, 2005 and 2006 of the routine monitoring network.

The results show a 52,3% of the streams which achieve the KRW standard of 4,0 mg/l Nitrogen. Phosfate shows a 22,7% achieving the KRW standard of 0,14 mg/l phosfate. There is also a percentage that achieves both standards, about 14,5% of the streams achieve to stay under the standards of nitrogen and phosfate.

The NW4 which also has been used in this research shows some different results. This is a result of the use of a different use of standards

MTR Phosfate (0,15 mg/l) 18,0%

MTR Nitrogen (2,2 mg/l) 26,2%

Both 9,3%


The second part of the research shows the tendency of nitrogen and phosfate of the last 23 year for phosfate and 15 year for nitrogen. There also has been a research for the period of 1995 till 2006 to compare the difference between the two periods.

The results of the long term tendency are constant, and shows a decrease for almost every stream. The difference with the “short” term tendency can be found at the phosfate concentration. While during the long term tendency the concentration decreases, on the short term tendency there is no decrease nor increase. Except for the Eeuwselse loop which at first shows no variation but on the short term tendency there is a strong negative trend. For Nitrogen there are seven streams that go from a small tendency to no tendency.


The third part is to investigate which source delivers nitrogen and phosfate and how large the cargo is in reference to the source and the cargo in the river.

The cargo of phosfate and nitrogen will flow into the river Maas and at last in the North sea, where it, together with the cargo’s of other streams, forms a load for the system.


There are conclusions for every part of this research, but the most important fact is the overall conclusion, established after examining all the results and which is has leaded to the following :

The quality of the water streams and lakes have improved for nitrogen and phosfate, but achieving the (temporarily working)standards for natural streams is not reachable for all streams.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina