Stoomcursus woordenschat Opdracht 1 Aanleiding=wat tot gevolg heeft dat iets gebeurtDovnload 20.18 Kb.
Datum25.08.2016
Grootte20.18 Kb.
Stoomcursus woordenschat
Opdracht 1

Aanleiding=wat tot gevolg heeft dat iets gebeurt

Aantijging= beschuldiging

Aanwenden= gebruik maken van

Aanwennen= zich gewennen

Abattoir= slachthuis

Aberratie= afwijking

Abject= verachtelijk

Abominabel= afschuwelijk, verfoeilijk

Abrupt= plotseling

Absorberen= opnemen, opzuigen

Abstinentie= vrijwillige onthouding, vooral van spijs en drank, van drugs of van geslachtsverkeer

Abstract= non-figuratief, zonder herkenbare voorstelling.Absurd= bizar, idioot

Abusievelijk= bij vergissing.

Accelereren= versnellen
Opdracht 8

Beducht=bevreesd

Befaamd=door veel mensen gekend of bewonderd

Belendend=aangrenzend

Betamelijk=fatsoenlijk

Bigamie=Dubbel huwelijk

Bilateraal=Aan 2 kanten, in twee richtingen

Binair=Tweetallig rekenstelser bestaande uit 1 en en 0 en

Biografie=levensbeschrijving van individuele personen betrekking hebbende op leven en werken

Blamage=ramp, schande

Blasé=oververzadigd

Blasfemie=godslastering

Blauwdruk=één-of meerkleurige copie van een schets die als houvast dient bij het vervaardigen van het kaartorigineel

Bohémien=iemand die een onconventioneel, artistiek leven leidt

Bombastisch=gezwollen, ho

Bonafide=betrouwbaar

Opdracht 17

Criterium=waar je aan afmeet waar je aan moet voldoen

Cruciaal=zo belangrijk dat het alles verandert

Crypto=Grieks voorvoegsel, In het geheim

Culinair=kookkunst

Culmineren=Zijn toppunt bereiken

Cultiveren=ontwikkelen, vormen

Curieus=nieuwsgierig

Cursor=aanwijzer op het beeldscherm van een computer

Cyclus=reeks bewerkingen of gebeurtenissen die regelmatig in dezelfde volgorde wordt herhaald of zich voordoe

Cynisch=Gevoelloos, Hatelijk

Dagvaarding=Oproep om voor het gerecht te verschijnen. 

Debiteur=Schuldenaar of geldnemer.

Decadent=achteruitgaand, verdorven

Decennium =een periode van tien jaar.
Opdracht 23

Duplicaat=Een indentiek tweede exemplaar

Dynamisch=Vol beweging

Dyslexie=woordblindheid

Eclectisch=Het beste kiezend

Eclips=Zons- of maansverduistering.

Ecologisch= Milieuvriendelijk, Natuurlijk

Egocntrisch=het eigen ik steeds het belangrijkst vinden

Egoïstisch= baatzuchtig, zelfzuchtig

Elasticiteit= De percentuele schommeling van de warrant wanneer de onderliggende waarde met 1% schommelt, het elastisch zijn

Electoraal= keurvorstelijk

Elementair= fundamenteel, primair

Elimineren= uitdrijven, uitschakelen

Elitair= kleine, besloten groep van vooraanstaande, bevoorrechte mensen

Embargo= beslaglegging

Emeritus= na volbrachte dienst ontslagen, rustend

Opracht 27

Facsimile= per draad of radioverbinding overseinen en het aan de ontvangstzijde vervaardigen van een afdruk, een foto of een document

Facultatief= niet verplicht, vrijwillig

Fait accompli= voldongen feit

Familiair= Erfelijk, genetisch, congenitaal, In een bepaalde familie voorkomend

Fantoom= droombeeld, hersenschim, spook

Farce= Een vulling die bestaat uit rauwe of gekookte ingrediënten, die fijngehakt worden.

Farmaceutisch= [medisch] uit de farmacie, met betrekking tot de productie van geneesmiddelen.

Fatalistisch=aan het noodlot gelovend, niet handelend optredend

Federatie= groep staten of verenigingen die met elkaar samenwerken

Feilbaar= Onderhevig aan, Onvolmaakt

Fenomeen= verschijnsel

Fiasco= grote mislukking

Fictief= niet echt

Figurant= iemand die mee mag spelen maar niets hoeft te zeggen

Filantroop= mensenvriend, weldoener
Nieuw Nederlands
Blz 268-271

Opdracht 1-3
Opdracht 1

Tolerantie= Vermogen om iets te verdragen

Poldermodel= Het arbeidssysteem waarin sociale partners veelvuldig overleggen en gezamenlijk afspraken maken

Elite=
Kleine groep rijke en invloedrijke personen.

Conservatieve= behoudende

Geglobaliseerd= Generaliseren, Veralgemenen

Hypothese= idee waarvan nog bewezen moet worden dat het juist is

Plausibel= aannemelijk, geloofwaardig

Postoperatieve= na een heelkundige ingreep

Geëscaleerd= Ernstiger worden, Het steeds erger worden van een conflictsituatie

Placentazoogdier=een zoogdier dat voedsel krijgt via de moederkoek,placenta

Binoculair gezichtsvermogen= met betrekking tot beide ogen

Drogredenen= Schijnargumenten.

Contaminatie= onjuiste samenvoeging van twee woorden.

Exterieur= Aan de buitenkant

Postcommmunischtische= Tijd na het communisme

Opdracht 2

Openbaar ministerie= Valt onder het ministerie van Justitie. Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek van de politie en vervolgt de verdachten.

Vervolgen= hem achterna zitten om gevangen te nemen

Voorarrest= Vrijheidsontneming voorafgaande aan zitting en uitspraak

Seponeert= terzijde leggen;niet vervolgen

Transactie= Door het betalen van een geldsom, voorgesteld door de officier van justitie, kan de verdachte bij lichte misdrijven voorkomen dat hij voor de rechter moet komen

Lik op stuk= Snel afhandelen van zaken door politie en justitie. De wetsovertreder krijgt meteen een acceptgiro voor de boete of een dagvaarding om op de zitting te komen.

Sepot= Een niet vervolgde zaak

Dagvaarding= Oproep om voor het gerecht te verschijnen.  

Tenlastelegging= beschuldiging

Openbare aanklager= Aanklager.

Requisitoir= Betoog van de officier van justitie waarin hij gemotiveerd laat weten waarom de verdachte de telastgelegde feiten heeft gepleegd (of niet gepleegd) en hoe volgens hem de rechter zou moeten oordelen

Taakstraffen= Straf die bestaat uit het verrichten van een opgelegde taak

Werkstraf= Onbetaalde arbeid die wordt opgelegd door de strafrechter in plaats van een gevangenisstraf.

Leerstraf= Het verplicht volgen van een cursus of training als alternatieve straf voor jeugdigen, met de bedoeling er iets van op te steken

Pluk-ze-actie= de populaire benaming voor wetsbepalingen die het een rechter mogelijk maken om naast een boete, gevangenis- of taakstraf een `ontnemingsmaatregel` ofwel `voordeelsontneming` op te leggen.

TBS= terbeschikkingstelling maatregel opgelegd aan psychisch gestoorde misdadigers met het doel hun een medische behandeling te laten ondergaan
Opdracht 3

Aansprakelijk=financieel verantwoordelijk voor schade

Alibi=bewijs dat je op een andere plaats was ten tijde van een misdrijf

Amnestie=kwijtschelding van straf aan een hele groep

Bij verstrek veroordelen=bij afwezigheid veroordelen

Billijk=rechtvaardig en redelijk

Een strafblad hebben=al eerder veroordeeld zijn

In beroep gaan=herziening van een vonnis vragen bij een hogere rechtbank

Legaal=wetteljik,rechtmatig

Maffia=misdaadorganisatie

Op heterdaad betrappen=betrappen tijdens het plegen van de misdaad

Pleidooi=betoog in het voordeel van iets of iemand

Recidivist=iemand die zich schuldig maakt aan herhaling van een misdrijf

Reclassering= organisatie die ex-gevange bedeleidt bij de terugkeer in de maatschappij

Witteboordencriminaliteit= criminaliteit bedreven door burgers van achter hun bureau

Witwassen=zwart geld legaal maken door inverteringenDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina