Strategie: use references Sleutelschema: 5W chart TaalDovnload 24.05 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte24.05 Kb.week 50 – December 9th, 2014 – manual level A2Handleiding
Vooraf

Kopieer les 2 niveau A2 ( tekst ‘Serious Request 2014)’ en opdrachten) voor alle leerlingen.


Strategie: use references

Sleutelschema: 5W chart

Taal: personal pronouns
Om het onderwerp van de tekst meer uit te breiden, kunt u het volgende videofragment laten zien (5:07 minuten):

http://eurovisionshowcase.com/programmes/3fm-serious-request?destination=node/3933

Let op:

  • laat de video zien nadat de leerlingen de tekst hebben gelezen, bijvoorbeeld om de les af te sluiten.

  • De video is Nederlandstalig, maar is in het Engels ondertiteld.


Werkwijze opdrachten:

Laat de leerlingen waar mogelijk in groepjes van drie werken om zoveel mogelijk de interactie en het actief lezen te bevorderen.


Read the text & focus on pronouns

Doe het voorspellen kort klassikaal.

Laat de leerlingen de tekst lezen aan de hand van het stappenplan (Step-by-step guide). Lees de uitleg gezamenlijk.

Doe zelf hardop denkend voor hoe u het interpreteren van verwijzingen aanpakt. Gebruik het volgende spreekkader:


`I read he …Who is this he?

I see … [in the last/next sentence]

I know that …

So I think that…’


Vervolgens lezen de leerlingen de tekst voor de tweede keer en onderstrepen ze de persoonlijke voornaamwoorden. Stimuleer ze om net als u hardopdenkend voor te doen hoe ze bekijken waarnaar een persoonlijk voornaamwoord verwijst.
Make a 5W chart

Het sleutelschema bij deze tekst is een 5W chart (www-schema). Laat de leerlingen in drietallen de antwoorden op de vragen bespreken en invullen.

Zie antwoorden.
Answer the questions about the text

Laat de leerlingen in groepjes de vragen beantwoorden. Bespreek ze kort na.

Zijn de leerlingen van plan iets voor Serious Request te gaan doen.

Zie antwoorden.


A song for Serious Request

Bij deze opdracht laat u het nummer Make more sound van Jacqueline Govaerts horen (en zien) via YouTube (3:10 minuten).https://www.youtube.com/watch?v=qZE25kVDIOU#t=21
De leerlingen vullen tijdens het luisteren de ontbrekende woorden in.

Laat de leerlingen in drietallen het refrein vertalen.

Hebben de leerlingen de boodschap van het liedje begrepen?

4a C The Glass House

4b C a problem in the world

4c B the DJs

4d A the DJs

5 people, animals and things in plural

6 I, you, he, she, it, we, youSerious Request 2014

What is Serious Request?DJs raising money for a problem in the world by making a radio programme from a glass house without eating.

Who are going to stay in the Glass House?

Three DJs from 3FM: Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg and Domien Verschuuren.

Where is the Glass House?


In Haarlem (centre of the town).

When is this happening?


From December the 18th until Christmas Eve, December 24th.


Why are they doing it?


They raise money for a problem and it is called Hands off our girls.

  1. They produce their radio show with music and special guests. They tell the public about the problem.

  2. B examples how to raise money

  3. a. Soft drinks like Coca Cola, Sisi, Sprite (or other brands)

  1. 25 cent a bottle: 200 bottles

  1. For example: walking the dog for money


Jacqueline Govaerts


Make More Sound
I remember when I was younger
I saw the pictures on tv
Of the children who were my age
Who had to live their lives in fear

I sang the peace songs


With the hopeful ones
We believed the world would change and all’d be free

Chorus:
It was a shout in the distance


But it echoes on
Like a drop in the ocean
But the faith was strong
And if we’d gather round
We could make more sound

Now I’m older, maybe wiser


Maybe more a cynic than before
But I still long for a new day
Let us pray with many millions strong

We’ll sing the peace songs


With the hopeful ones
Let us still believe the world will be as one

Chorus 2x


Be brave, be bold
And let the truth be told
Pass the message on

Chorus 3x


Vertaling:

Het was een schreeuw in de verte


Maar het klinkt nog door

Als een druppel in de oceaan

Maar het geloof was sterk

En als we bij elkaar komenZouden we nog meer geluid kunnen maken


pagina van


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina