Stromend water is een belangrijk biotoop voor Luronium natans (Drijvende waterweegbree), een Habitatrichtlijn-soortDovnload 17.25 Kb.
Datum03.10.2016
Grootte17.25 Kb.

Stromend water is een belangrijk biotoop voor Luronium natans (Drijvende waterweegbree), een Habitatrichtlijn-soort

Luronium natans (Drijvende waterweegbree) is een van de soorten waarvoor stromend water een belangrijk biotoop is. Hij komt daarin voor in veel voedselrijkere omstandigheden en met andere begeleiders als in stilstaand water.

De 15 beekopnames die deze stelling onderbouwen, zijn selecteerd op het minstens lokaal frekwent voorkomen van Luronium natans. Ze zijn gemaakt in de Heukelomse beek (Oost-Veluwe), Run, Kleine Beerze, Grote Beerze, Reusel (midden-Brabant), Kleine Beek (west-Brabant), tussen 1988 en 1996.

De opnames worden vergeleken met die welke gebruikt zijn voor De Vegetatie van Nederland, meest opnames in stilstaand water. Luronium natans hier een van de kensoorten van de Litorelleta (deel 2, p.110 ev. ) en komt hij daarnaast voor in de Callitricho-Myriophylletum alterniflori associatie (deel 2, p. 104). De kensoorten van de Litorelleta zijn:-Luronium natans

-Echinodorus ranunculoides

-Eleocharis multicaulis

-Juncus bulbosus

-Littorella uniflora

-Potamogeton polygonifoliusDe kensoort van de Callitricho-Myriophylletum alterniflori associatie is Myriophyllum alterniflorum. Potamogeton natans komt met hoge presentie voor. Daarnaast worden met zekere regelmaat ook soorten uit de klasse Littorelletea aangetroffen.

In de 15 beekopnames is er maar één soort uit bovenstaande opsomming die regelmatig samen met Luronium natans voorkomt: Potamogeton natans. De meeste soorten indiceren veel voedselrijkere omstandigheden.


Op vergelijkbare wijze geldt voor meer soorten dat zij in beken onder andere (voedselrijkere) omstandigheden groeien dan in stilstaand water mogelijk is. Naar onze ervaring zijn dat:

-Callitriche hamulata

-Myriophyllum alterniflorum

-Nitella flexilis

-Potamogeton polygonifolius

-Potamogeton alpinus

-Potamogeton berchtoldii

-Ranunulus peltatus


Mogelijk geldt het ook voor Callitriche platycarpa, Eleocharis acicularis, Potamogeton trichoides en Sparganium emersum.

De ecologie van deze soorten en van de plantengemeenschappen waarin ze voorkomen, kan alleen goed begrepen worden door de factor stroom in de beschouwingen te betrekken.Begeleidende soorten in opnames in beken waar Luronium natans ten minste lokaal frekwent voorkomt (n= 15).

aantal
Luronium natans

15

Drijvende waterweegbree


Potamogeton natans

14

Drijvend fonteinkruid


Glyceria fluitans

13

Mannagras

Phalaris arundinacea

12

Rietgras

Elodea nuttallii

11

Smalle waterpest

Sparganium emersum

11

Kleine egelskop

Potamogeton trichoides

11

Haarfonteinkruid

Agrostis stolonifera

10

Fioringras

Draadwier

8

Draadwier

Callitriche platycarpa

7

Gewoon sterrekroos

Glyceria maxima

7

Liesgras

Potamogeton crispus

6

Gekroesd fonteinkruid

Callitriche hamulata

6

Haaksterrekroos

Myosotis laxa (subsp. cespitosa)

6

Zompvergeet-mij-nietje

Myosotis palustris

6

Moerasvergeet-mij-nietje

Alisma plantago-aquatica

6

Grote waterweegbree

Ranunculus peltatus var. heterophyllus

5

Penseelbladige waterranonkel

Lemna minor

5

Klein kroos

Polygonum hydropiper

5

Waterpeper
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina