Struktuurchemie 2° Ba geologie academiejaar 2006 2007Dovnload 9.64 Kb.
Datum30.09.2016
Grootte9.64 Kb.
STRUKTUURCHEMIE – 2° Ba GEOLOGIE

Academiejaar 2006 – 2007Examen 1° zittijd
Voorbeeldvragen


 1. Wat is ketenisomerie, plaatsisomerie en functionele isomerie?

 2. Geef de struktuur van 4-ethyl-3,3-dimethylheptaan

 3. Wat is het verschil tussen n-butyl-, isobutyl-, sec. butyl-, tert. butyl-chloride?

 4. Geef de struktuur van de verschillende cyclohexadienen

 5. Geef de struktuur van 3-broom-1,1-diethyl-cyclobutaan

 6. Koostof kan in organische verbindingen voorkomen in diverse hybridisatievormen. Wat is het verschil tussen sp3, sp2 en sp-hybridisatie?

 7. Ethaan kan in een varieteit van conformeren voorkomen: schets de energieinhoud in functie van de hoek waarover het eerste C-atoom tov van het tweede gedraaid wordt.

 8. Schets het energiediagram voor de verschillende conformeren van butaan bij rotatie rond de C2-C3 binding

 9. Wat zijn geometische isomeren? Geef één voorbeeld

 10. Geef de Newmanprojecties (enkel stoelvorm) voor de verschillende isomeren van dimethylcyclohexaan

 11. Waarom is bij t.butylcyclohexaan het isomeer met de t.butylgroep in equatoriale positie het meest voorkomend?

 12. Geef in Fisherprojectie de struktuur van de R-vorm van 2-hydroxypropaanzuur

 13. Wat zijn diastereoïsomeren?

 14. Geef in Newmanprojectie de struktuur van erytro- en treo-wijnsteenzuur

 15. Rangschik naar stijgend zuurkarakter: boterzuur, α-chloorboterzuur en α-dichloorboterzuur: leg uit

 16. Waarom heeft benzeen een lagere energieinhoud dan cyclohexaan?

 17. Welke van volgende verbindingen zijn aromatisch en waarom: cyclobutadieen, cycloheptatrienylkation, cyclopentadienylkation, cycloöctratetraeen?

 18. Wat is het verschil tussen een een carbenium-ion en een carbanion?

 19. Wat is een nucleofiele substitutie?

 20. Wat is het verschil tussen SN1 en SN2?

 21. Wat is het verschil tussen een E1 en een E2 eliminatie?

 22. Bij de electrofiele substitutie van benzeen is een methylsubstituent o,p-richtend en een nitrogroep m-richtend: waarom?

 23. Hoe kan ethylchloride worden bereid uitgaande van ethaan en uitgaande van etheen?

 24. Wat is het isooctaangetal van benzine?

 25. Hoe kan ethanol worden bereid uitgaande van etheen?

 26. Hoe kan ethyleenglycol worden bereid uitgaande van etheen?

 27. Wat is butadieen?

 28. Hoe kan men uitgaande van ethylchloride propaanzuur aanmaken?

 29. Esters zijn een belangrijke klasse van organische verbindingen. In de natuur komen vetzure esters van glycerol voor in oliën en vetten: geef de algemene struktuur van een triglyceride ester

 30. Uitgaande van glyceroltriglyceriden wordt zeep gemaakt : hoe verloopt dat proces?

 31. Bij blootstellen van wijn aan de lucht onstaat wijnazijn: wat is het chemisch proces en wat is het intermediair produkt?

 32. De vroegere alkoholademtest was gebaseerd op een oxidatiereactie die gepaard ging met een kleurverandering: leg uit

 33. Hoe kan diëthylether worden bereid?

 34. Ethyleenoxide is een industrieel belangrijke stof: hoe kan die worden bereid?

 35. Alkylhalogeniden zijn uitgangsstoffen voor de Grignardreactie. Wat is een Grignardreactie?

 36. Vinylchloride is de bouwsteen van polyvinylchloride (PVC), een belangrijke kunststof: hoe kan vinylchloride worden bereid uit etheen en hoe kan PVC worden bereid uit vinylchloride?

 37. Hoe verloppt een radicalaire polymerisatie van een vinylmonomeer (vb. styreen)?

 38. Hoe kan uit etheen ethylamine worden bereid?

 39. De aanwezigheid van een aldehyd in een waterige oplossing kan worden aangetoond met behulp van een oplossing van zilverhydroxide in ammoniumhydroxide: wat wordt er visueel geobserveerd en hoe verloopt die reactie?

 40. Waarom heeft ethanol een hoger kookpunt dan diethylether?

 41. Wat is methacrylzuur?

 42. Uitgaande van carbonzuren kunnen esters worden bereid. Hierbij wordt het carbonzuur vaak omgezet in het overeenkomstig zuurchloride of zuuranhydride. Waarom? Hoe?

 43. Geef de struktuur van acetamide

 44. Hoe kan men uitgaande van benzeen tolueen bereiden?

 45. Wat zijn PCB’s en dioxines?

 46. Geef de struktuur van acetylsalicylzuur (aspirine) en toon de functionele groepen aan (met naam)

 47. Anisol komt voor als smaakstof in dranken: struktuur?

 48. Benzoëzuur wordt gebruikt als bewaarmiddel voor voedingsstoffen: hoe kan benzoëzuur worden bereid uitgaande van benzeen?

 49. Methyl-D-glucoside komt voor in de α-vorm en de β-vorm: geef beide strukturen

 50. Wat is het verschil is struktuur tussen zetmeel en cellulose?
De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina