Studentnummer 78963Dovnload 390.89 Kb.
Pagina1/19
Datum21.08.2016
Grootte390.89 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Vakliteratuur neerlandistiek


Petra de Jong


Studentnummer 78963


Lerarenopleiding Nederlands

Cohort 2002

Ruurd Feitsma

Augustus 2005Inhoudsopgave

Inleiding
Hoofdstuk 1 - Inventarisatie vaktijdschriften 4


1.1 Inleiding 4

1.2 Letterkunde 5

1.3 Taalkunde 16

1.4 Taalbeheersing 19

1.5 Conclusie 23

Hoofdstuk 2 - Inventarisatie websites 24


2.1 Inleiding 24

2.2 Letterkunde 25

2.3 Taalkunde 29

2.4 Taalbeheersing 31

2.5 Conclusie 33

Hoofdstuk 3 - Top tien vaktijdschriften en websites 34


3.1 Inleiding 34

3.2 Lijst top tien 35

3.3 Argumentatie 36

3.4 Conclusie 38Hoofdstuk 4 - Drie artikelen 39


4.1 Artikel letterkunde 39

4.2 Artikel taalkunde 42

4.3 Artikel taalbeheersing 44

Hoofdstuk 5 - Onderzoek 45


5.1 Inleiding 45

5.2 Beschrijving actueel onderzoeksterrein neerlandistiek 46

5.3 Beschrijving onderzoek 1 55

5.4 Beschrijving onderzoek 2 59

5.5 Conclusie 61

Hoofdstuk 6 - Literatuuronderzoek jaar 2 62


6.1 Inleiding 62

6.2 Vraagstelling 63

6.3 Onderzoek 64

6.4 Conclusie 89Nawoord / evaluatie 90Geraadpleegde websites en literatuur 91
Bijlagen (kopie├źn van gebruikte artikelen uit de vaktijdschriften) 96

Inleiding
Dit werkstuk is een samenvoeging van de opdrachten vakliteratuur jaar twee (literatuuronderzoek) en vakliteratuur jaar drie. In overleg met Ruurd Feitsma heb ik de opdracht voor jaar twee als een apart hoofdstuk verwerkt in de opdracht voor jaar 3.
De opdrachten hadden ten doel een kennismaking met de vakliteratuur. Deze kennismaking bestond eruit dat er een inventarisatie moest worden gemaakt van de bestaande vakliteratuur en dat er op die vakliteratuur dieper moest worden ingegaan door middel van het uitkiezen van enkele artikelen die vervolgens weer verwerkt moesten worden tot een les of samenvatting.
Mijn werkwijze per opdracht heb ik in elk hoofdstuk duidelijk verwoord. Ik ben te werk gegaan in de volgorde zoals wij die hadden opgekregen van Ruurd Feitsma. De hoofdstukindeling voldoet aan de aan ons door hem gegeven voorbeeldindeling.
1. Inventarisatie vaktijdschriften

1.1 Inleiding
Voor het opstellen van mijn inventarisatie heb ik verscheidene bronnen gebruikt, te weten:


  • De lijst van vaktijdschriften van de heer Feitsma, uitgedeeld aan de studenten ten behoeve van het literatuuronderzoek in jaar twee

  • Het internet

  • De catalogus van Tresoar

Zoveel mogelijk informatie over de gevonden titels heb ik getracht te achterhalen via internet; niet alleen omdat dat het snelst werkt, maar vooral omdat op de website vaak een betere beschrijving van de aard en inhoud van een blad te vinden was dan je zelf zou kunnen schrijven na het doorbladeren van enkele exemplaren. Vervolgens heb ik uitgezocht welke tijdschriften waar te verkrijgen waren (openbare bibliotheek, provinciale bibliotheek of schoolbibliotheek) en ben ik het meest recente nummer ter plekke gaan bekijken.


Ik heb de opdracht voor wat betreft hoofdstuk 1 en 2 voor mezelf iets uitgebreid. Ik heb namelijk zowel van de vaktijdschriften als van de websites een korte beschrijving gemaakt. Dat heb ik gedaan omdat een lijst met alleen de meest basale titelinformatie weinig zegt en ik wilde van dit verslag een soort naslagwerkje maken waar ik (en misschien anderen) later ook nog iets aan kan hebben.
In de opdracht voor deze module stond dat er uitgezocht moest worden hoeveel leden ieder blad heeft. Deze informatie heb ik van vrijwel geen enkel blad kunnen achterhalen. Het stond niet op de websites en ook niet in de tijdschriften zelf (ook de oplage stond er niet in). De enige manier om achter het aantal abonnees te komen zou dus zijn door een e-mail aan ieder blad te sturen om het te vragen. Dit leek mij een verspilling van tijd, mede omdat het aantal abonnees heel weinig zegt bij een vaktijdschrift. De meeste vaktijdschriften liggen namelijk in bibliotheken door het hele land, dus het aantal lezers is doorgaans veel groter dan het aantal abonnees.
Mijn inventarisatie pretendeert niet compleet te zijn. Er zijn, vooral op het gebied van de letterkunde, veel meer tijdschriften te vinden. Ik heb mij echter beperkt tot de wat bredere en algemenere publicaties. Zeer specifieke en/of regiogebonden uitgaven heb ik, op een enkeling na, buiten beschouwing gelaten.
Een klein deel van de teksten over de aard en inhoud van de verschillende bladen is letterlijk overgenomen van de websites, het overgrote deel bestaat uit zelf geschreven stukjes aan de hand van de aangetroffen informatie.
Van de meeste teksten op websites viel de datum van publicatie niet te achterhalen. Daar waar een datum ontbrak, is in de lijst van geraadpleegde websites en literatuur telkens het jaar 2005 aangegeven als jaar van publicatie.
De lijst staat per categorie op alfabetische volgorde.

1.2 Letterkunde

1. De achttiende eeuw


Uitgever: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Verloren, Hilversum)

Verschijnt: tweemaal per jaar


De achttiende eeuw is het tijdschrift van de Werkgroep 18e eeuw, verbonden aan De Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Zowel de werkgroep als het tijdschrift bestaan sinds 1968. De achttiende eeuw is een interdisciplinair tijdschrift en houdt zich niet alleen bezig met letterkunde, maar ook met literatuur, architectuur en kunst, filosofie, religie en andere aspecten van de cultuurgeschiedenis, alsook de politieke, sociale, economische en algemene geschiedenis. Een samenvatting (in het Engels) van de inhoud van elk nummer is te vinden op de website van de Werkgroep 18e eeuw.1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2019
stuur bericht

    Hoofdpagina