StudiegebiedDovnload 368.04 Kb.
Pagina1/8
Datum21.08.2016
Grootte368.04 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Vlaamse Dienst van het Katholiek Volwassenenonderwijs

VDKVO


Guimardstraat 1

1040 BRUSSEL
Leerplan

AFDELING


ENGELS

Richtgraad 2.1

Modulair
STUDIEGEBIED

TALEN

02-03/712/G/O/P/V/V

Maart 2003

Leerplan Engels

Richtgraad 2.1

1. Situering 4


2. Beginsituatie 10
3. Doelstellingen 10
3.1. Algemene doelstellingen 10

3.2. Leerplandoelstellingen 11


Spreken 11

Schrijven 13

Lezen 15

Luisteren 17


4. Leerinhouden 19
4.1. Contexten 19

4.2. Taalhandelingen 23


4.2.1. Algemene taalhandelingen 23

4.2.2. Contextspecifieke taalhandelingen 23


4.3. Taalsysteem 28

4.4. Taalregisters 30

4.5. Uitspraak en intonatie 30

4.6. Socioculturele aspecten 31


5. Methodologische wenken 33
6. Evaluatie 39
7. Bibliografie 45
7.1. Algemene didactische werken 45

7.2. Taalspecifieke werken 48


7.2.1. Algemene taalspecifieke werken 48

7.2.2. Woordenschat 49

7.2.3. Grammatica 50

7.2.4. Uitspraak en intonatie 51

7.2.5. Socioculturele aspecten 52

7.2.6. De vier vaardigheden 53

7.2.7. Evaluatie 55

7.2.8. Leerboeken 56

7.2.9. Elektronische leer- en hulpmiddelen 59
Bijlage 1: Nuttige info 63

Bijlage 2: Trefwoordenlijst 65

1 SITUERING
Dit leerplan is de concrete vertaling van de publicatie Volwassenenonderwijs, Opleidingsprofielen Moderne Talen die de Dienst voor Onderwijsontwikkeling (DVO) heeft ontwikkeld in het kader van zijn decretale opdracht.

Die opdracht bestond erin een structuur voor de taalopleidingen in het volwassenenonderwijs uit te werken, specifieke eindtermen 1 voor elk niveau te formuleren en een modulair leertraject vast te leggen.


De opleidingsprofielen beantwoorden aan de noodzaak om verschillende beheersingsniveaus eenduidig van elkaar te onderscheiden en te beschrijven. Een modulaire structuur bedoelt bovendien in te spelen op de behoefte aan een flexibele organisatie van levenslang leren.
Voor de opleidingenstructuur is uitgegaan van het Europese referentiekader voor het leren, onderwijzen en evalueren van moderne talen van de Raad van Europa. Dat kader is stilaan het ijkpunt aan het worden voor het talenaanbod in alle ons omringende landen. De oriëntering daarop biedt bovendien het voordeel van de transnationale vergelijkbaarheid van de Vlaamse taalopleidingen.

De indeling van de opleidingen in richtgraden
De taalopleidingen in het volwassenenonderwijs zijn verdeeld in vier taalbeheersingsniveaus, ‘richtgraden’ genoemd. Het ‘mastery-niveau’, dat vergelijkbaar is met het taalbeheersingsniveau van een moedertaalspreker met een gemiddelde opleiding, wordt in het volwassenenonderwijs niet haalbaar geacht.Europees referentiekader

Nieuwe benamingen volwassenenonderwijs

Oude benamingen (lineair) volwassenenonderwijs

Breakthrough A1

Richtgraad 1.1

Elementaire kennis 1

Waystage A2

Richtgraad 1.2

Elementaire kennis 2

Threshold B1

Richtgraad 2

Praktische kennis

Vantage B2

Richtgraad 3

Gevorderde kennis 1

Effectiveness C1

Richtgraad 4

Gevorderde kennis 2

Mastery C2

--

--

De concretisering van de richtgraden in specifieke eindtermen
Voor elk van de vier richtgraden is beschreven waartoe de cursist2 in staat moet zijn als hij receptief (luisterend en lezend) of productief (sprekend en schrijvend) met taal omgaat.
De beschrijvingen zijn geconcretiseerd in specifieke eindtermen: dat zijn doelstellingen met betrekking tot de vier vaardigheden, kennisgegevens en attitudes.

In de specifieke eindtermen voor de vaardigheden is een aantal bouwstenen verwerkt: de taaltaak (bijv. zich een mening over iets vormen), de tekst (bijv. een nieuwsuitzending, een dialoog), het publiek (de bekende of onbekende taalgebruiker), het verwerkingsniveau (bijv. het kopiëren van een zin, het beoordelen van een reclameboodschap), de tekstkenmerken (bijv. een doorzichtige tekststructuur) en de context (bijv. communicatie op het werk).


Ook de componenten die de taalvaardigheid ondersteunen, zijn geëxpliciteerd. Het gaat daarbij om de functionele kennis van woordenschat en taalsysteem (grammatica), uitspraak, ritme en intonatie, kennis van de socioculturele context, om leer- en communicatiestrategieën en om attitudes.
Hoe belangrijk die ondersteunende componenten ook zijn, centraal staat de praktische taalvaardigheid van de cursist: wat hij met taal kan doen, is belangrijker dan wat hij erover weet.

De clustering van specifieke eindtermen tot modules
De specifieke eindtermen worden - op basis van een toenemende graad van complexiteit - geclusterd tot modules, die samen een leertraject vormen. Elke module bevat een set van specifieke eindtermen die een samenhangend geheel vormen en markeert een afgeronde stap in de taalopleiding die tot certificering leidt.
Een modulair leertraject met bijbehorende specifieke eindtermen voor een bepaalde richtgraad wordt een ‘opleidingsprofiel’ genoemd. Voor Arabisch, Chinees, Japans, Grieks, Pools, Russisch en Turks eindigt het leertraject met richtgraad 2. De specifieke eindtermen voor de hogere richtgraden worden voor die talen niet haalbaar geacht.
Grafisch voorgesteld zien de respectieve leertrajecten er als volgt uit:  1   2   3   4   5   6   7   8


De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina