Subject: mondelinge vragen (vragenuur); inzet gemeente Kerkrade nieuwe ov concessie 2016-2026Dovnload 12.45 Kb.
Datum20.08.2016
Grootte12.45 Kb.

GEMEENTERAADSFRACTIE KERKRADE

A. Rossel

Old Hickoryplein 1-E, 6461 EZ Kerkrade, andyrossel@telfort.nl


Aan gemeente Kerkrade

T.a.v. de raadsgriffier

Postbus 600

6460 AP Kerkrade

Kerkrade, 11 januari 2013

Behandeld door:

mr. R.M.P. Wentink
Subject: mondelinge vragen (vragenuur);

inzet gemeente Kerkrade nieuwe OV concessie 2016-2026

Geacht raadsgriffier,


Conform hetgeen in het seniorenconvent is besloten en de procedure, zoals u deze op 11 december jongstleden heeft gecommuniceerd, wenst GroenLinks mondelinge vragen aan te melden voor de raadscommissie Grondgebied en Economische Zaken van woensdag 16 januari 2013.
De vragen hebben betrekking op de inzet van de gemeente Kerkrade voor de nieuwe OV concessie voor de periode 2016-2026. Deze vragen zijn normaliter bedoeld voor wethouder Weijers, die ook reeds voor het reguliere gedeelte van de betreffende raadscommissie is uitgenodigd.
Hieronder treft u reeds een eerste versie van de mogelijk te stellen vragen aan in eerste termijn. Wij behouden ons het recht om ter vergadering de vragen mogelijk in gewijzigde vorm te stellen, doch over hetzelfde onderwerp en met soortgelijke strekking. Eventuele vervolgvragen zijn uiteraard op voorhand niet te verstrekken daar deze afhankelijk zijn van de antwoorden van de betreffende wethouder.


 1. Is het college op de hoogte dat de provincie Limburg actief bezig is met het proces om te komen tot een nieuwe OV concessie voor de periode 2016-2026?
 1. Is het college op de hoogte dat de provincie Limburg wilt komen tot een maatschappelijke gedragen visie voor het OV voor de periode 2016-2026?
 1. Is het college op de hoogte dat de provincie Limburg met de maatschappelijke verkenning bezig is en bent u mogelijk op 19 december jongstleden reeds aanwezig geweest in Roermond tijdens een werkconferentie, waartoe ook alle gemeentebesturen zijn uitgenodigd? Zo nee, hoezo niet?
 1. Welke inzet heeft de gemeente Kerkrade tijdens de verkenningsfase van de provincie Limburg om mogelijk opgenomen te krijgen in het Programma van Eisen (PvE) voor de nieuwe aanbesteding?
 1. Wilt het college per ommegaande de volgende tien punten van GroenLinks meenemen in de inzet voor de nieuwe OV concessie? Zo nee, hoezo niet?

 1. Nieuw OV knooppunt in Kerkrade centrum waarbij zowel bus-, trein- en (regio)taxiverbindingen slim worden gecombineerd.

 2. Verdere intensivering van goede directe grensoverschrijdende busverbindingen tussen enerzijds de Kerkraadse stadsdelen Noord Oost en West met o.a. de Duitse buurgemeenten Herzogenrath en Aachen; eveneens ter compensatie van het wegvallen van de Euregiobahn.

 3. Een of meer directe busverbindingen tussen Kerkrade en de rest van de Stadsregio Parkstad Limburg met de RWTH Campus in Aachen.

 4. Directe busverbinding tussen stadsdeel Noord en stadsdeel West, bijvoorbeeld via bedrijventerrein Dentgenbach; dus niet via Kerkrade centrum.

 5. Dat alle belangrijke voorzieningen en stads(deel)centra verbindingen middels OV krijgen en hiervoor een inventarisatie uit te voeren.

 6. Dat zoveel mogelijk (toekomstige) treinstations direct ontsloten worden door busverbindingen middels het stads- en streekvervoer (lees: bus).

 7. In aansluiting op de aangenomen motie van Provinciale Staten van 2 november jongstleden ook voor de gemeente Kerkrade als zijnde een verstedelijkte gemeente te pleiten voor emissieloze voertuigen in het stads- en streekvervoer.

 8. Afstemming dienstregeling met andere vervoerders, zoals Nederlandse Spoorwegen aan Nederlandse zijde en Deutsche Bahn en ASEAG aan Duitse zijde om vanuit Kerkrade tot optimale aansluitingen te komen voor belangrijke vervoersverbindingen, zoals de intercityverbindingen vanuit Heerlen en de hogesnelheidstreinen vanuit Aachen Hauptbahnhof.

 9. Real Time Informatie voor wachttijden bij bushaltes en treinstation op basis van GPS signalen in de voertuigen.

 10. Maximale toegankelijkheid en voorzieningen voor mindervaliden in het OV.

Reeds bij voorbaat dank voor de zorgvuldige en zo volledig mogelijke beantwoording.


Met vriendelijke groet,
Namens GroenLinks Kerkrade,
Roger Wentink

CommissielidDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina