Subsidie zonneboiler stad mortselDovnload 9.95 Kb.
Datum23.08.2016
Grootte9.95 Kb.
SUBSIDIE ZONNEBOILER STAD MORTSEL

Voor het plaatsen van een zonneboiler voor de productie van sanitair warm water, geeft het stadsbestuur een éénmalige toelage van 250 euro per woning.


Voorwaarden
- Enkel werken uitgevoerd na 1 januari 2012 (datum van factuur telt) komen in aanmerking voor de subsidie.

- De aanvraag moet voldoen aan de technische voorwaarden gesteld door Eandis.

- De eigenaar van het gebouw mag geen rechtspersoon zijn.
Aanvraagprocedure
Indien het gaat om een bestaande woning (waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd voor 1 januari 2006), dien je enkel je aanvraag voor premie in bij Eandis. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd door Eandis, zal de stad Mortsel automatisch de bijkomende premie uitbetalen. Je hoeft met andere woorden dit aanvraagformulier niet in te dienen!

Indien het gaat om een nieuwbouw (waarvoor een bouwvergunning werd afgeleverd na 1 januari 2006), moet de aanvraag voor de premie wel rechtstreeks worden bezorgd aan de stad Mortsel. Daarvoor gebruik je dit aanvraagformulier.
Vraag de subsidie aan door het onderstaande in te vullen en in te dienen met de nodige stukken

Ik ……………………………………………………………………(naam+voornaam) vraag de subsidie voor een zonneboiler aan. Mijn coördinaten zijn de volgende:


adres: ………………………………………………………………………………………………………………………….
telefoonnummer: ………………………………………… GSM-nummer: ……………………………………………...
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….
bankrekeningnummer: ……………………………………………………………………………………………………….
Adres van de woning waar de werken worden uitgevoerd: ……………………………………………………………...

Aan dit aanvraagformulier dient te worden toegevoegd:
een kopie van de factuur


Procedure

Na ontvangst van je aanvraag met de nodige documenten krijg je bericht of je al dan niet in aanmerking komt voor de subsidie. Eventueel volgt er nog een controlebezoek.Controle

Ondergetekende, ……………………………………………………………………(naam + voornaam) geeft de toelating aan de door het college van burgemeester en schepenen aangestelde ambtenaren om de te subsidiëren werken, na uitvoering, ter plaatse te komen controleren alvorens de subsidie uit te betalen.


Datum: ……………………………….
Handtekening aanvrager:

Adres indiening

Dit aanvraagformulier kan je opsturen naar stad Mortsel, Stadsplein 1, 2640 Mortsel of indienen bij de technische dienst, Fort 4, Neerhoevelaan 50.


Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Aagje Geerardyn: 03 444 18 41, aagje.geerardyn@mortsel.be of Erik Mertens: 03 444 18 43, erik.mertens@mortsel.beDe database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina