Suggesties voor liederen tijdens de VormselvieringDovnload 55.83 Kb.
Datum22.07.2016
Grootte55.83 Kb.
Suggesties voor liederen tijdens de Vormselviering
Liederen tijdens een liturgieviering zijn een uiting van ons geloof in God, in Jezus Christus onze Heer, in de Heilige Geest. Wij zingen wat wij geloven. Daarom is het van belang dat de teksten alsook de melodieën van liederen overeenstemmen met de liturgie, in het bijzonder met de momenten waarop ze gezongen worden. Zo is het van belang dat zowel een openingslied als een slotlied door heel de gemeenschap goed meegezongen kan worden; dit vormt onze gemeenschap in Christus. Bij het toedienen van het Vormsel zelf is het wenselijk dat er rustige zang en/of instrumentale muziek klinkt ter ondersteuning van de toediening van het sacrament, waardoor de Heilige Geest geschonken wordt. Het is belangrijk dat de vaste gezangen van de Heilige Mis (Heer, ontferm U; Eer aan God; Heilig heilig; Lam Gods) door het koor/de koren alsook de gemeenschap met elkaar gezongen kunnen worden. Bij het bisdom Breda (tel.: 076 5223444) kan hiervoor zowel een CD als de partituur besteld worden van een speciale Mis voor het H. Vormsel: de Mis van de Heilige Geest.

Hieronder treft u enkele suggesties aan voor geschikte liederen tijdens de Vormselviering.

Op de volgende bladzijden vindt u de teksten; de bladmuziek van de liederen onder het kopje ‘Diversen’ is in aparte bijlagen bijgevoegd.

Uit Gezangen voor Liturgie:

Diverse liederen uit deze bundel zijn geschikt voor de vormselviering, in het bijzonder: • Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer (GvL 483)


Uit Breng mij over grenzen: liedbundel voor jongeren:

(uitgave Landelijke Kerngroep voor de Wereldjongerendagen in Madrid 2011)

 • Jesus Christ, You are my life (nr. 14)

 • Heer, U bent mijn leven (nr. 89)

 • Here I am, Lord (nr. 45)

 • Kom, Heilige Geest, kom (nr. 76)

 • Nada te turbe, nada te espante (nr. 93)

 • Veni Creator Spiritus (nr. 80 – vooral geschikt tijdens toediening Heilig Vormsel)

 • Aan welke kant sta jij? (nr. 55)

 • Vuur van de Enige (nr. 82)


Diversen

 • God heet ons welkom in Zijn huis (behalve in de Veertigdagentijd)

 • Geest van God, Adem van leven

 • Heer, uw licht en uw liefde

 • Ik zal er zijn

 • Wij bijeen, net als toen

 • Ubi caritas et amor (Taizé)


Liedteksten:
Kom, Schepper Geest, daal tot ons neer

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houdt Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.
2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdesvuur dat ons doordringt.


3. Gij schenkt uw gaven zevenvoud,

o hand die God ten zegen houdt,

o taal waarin wij God verstaan,

wij heffen onze lofzang aan.


4. Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.


5. Verlos ons als de vijand woedt,

geef, Heer, de vrede ons voorgoed.

Leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,

geen ongeval ons leven schaadt.


6. Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

o Geest van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.Jesus Christ, You are my life

Refrein (2x): Jesus Christ, You are my life,

alleluia, alleluia.

Jesus Christ, You are my life,

You are my life, alleluia.


1. Weg en waarheid, leven bent U

samen gaan wij de weg naar U.

Wij bewegen, leven in U,

wij zijn in U voor eeuwig.


2. In uw eenheid neemt U ons op,

U maakt ons één in liefde.

Vol van blijdschap staan wij voor U,

zingen u toe vol vreugde!


3. Vol van vreugde gaan wij de weg,

brengen uw Boodschap overal.

Wij, getuigen, kind’ren van God,

dragen U door de wereld.Heer, U bent mijn leven

1. Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.

Heer ik bid U, blijf mij nabij.
2. ‘k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de Maagd,

eeuw’ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:

één met God de Vader en verenigd met uw volk,

tot de dag zal komen van uw wederkomst,

dan brengt U ons thuis in Gods Rijk.


3. Heer, U bent mijn kracht en de rots waarop ik bouw.

U wijst mij uw waarheid, vrede voor mijn hart.

En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer;

zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los.

Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd.

In vergeving leef ik met U.


4. Vader van het leven en oorsprong van geloof,

Jezus de Verlosser, bron van alle hoop,

zend uw Geest van liefde, maak ons allen één.

U die via duizend wegen ons hier samen brengt.

Langs die duizend wegen zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods Rijk.Here I am, Lord

1. I, the Lord of sea and sky,

I have heard my people cry.

All who dwell in dark and sin

my hand will save.
I, who made the stars of night,

I will make their darkness bright.

Who will bear my light to them?

Whom shall I send?


Refrein: Here I am, Lord.

Is it I, Lord?

I have heard You calling in the night.

I will go, Lord, if You lead me.

I will hold Your people in my heart.
2. I. the Lord of snow and rain,

I have borne my peoples pain.

I have wept for love of them.

They turn away.


I will break their hearts of stone,

give them hearts for love alone.

I will speak my word to them.

Whom shall I send? Refrein


3. I, the Lord of wind and flame,

I will tend the poor and lame,

I will set a feast for them.

My hand will save.


Finest bread I will provide

‘till their hearts be satisfied.

I will give my life to them.

Whom shall I send? RefreinKom, Heilige Geest, kom

Refrein: Kom, Heilige Geest.

Kom, schenk ons uw kracht.

Kom, Vuur in ons leven.

Daal neer in ons hart.


1. U die onze harten kent,

U die onze leidsman bent,

U houdt van de zwakke mens.

Kom, vervul ons hart. Refrein


2. U die ons met hoop vervult,

U die ons met troost omhult,

U toont liefde en geduld.

Kom, vervul ons hart. Refrein


3. U kent onze duisternis,

U die waarheid onderricht,

U die onze nacht verlicht,

kom, vervul ons hart. Refrein


4. U die in ons midden woont,

U, bron waaruit leven stroomt,

U bent het die Christus toont.

Kom, vervul ons hart. Refrein


Nada te turbe, nada te espante

Nada te turbe, nada te espante:

quien a Dios tiene nada le falta.

Nada te turbe, nada te espante:

sólo Dios basta.
Nederlandse vertaling:

Laat niets je verontrusten, laat niets je bang maken:

wie God heeft, ontbreekt niets.

God alleen is genoeg.

Veni Creator Spiritus

Veni Creator Spiritus,

mentes tuorum visita.

Veni Creator Spiritus,

mentes tuorum visita!
Nederlandse vertaling:

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houdt Gij bij ons uw intocht, Heer.

Aan welke kant sta jij?

1. ‘t Is niet moeilijk te geloven

in een God hier ver vandaan –

Te bidden en te strijden,

zelfs te doden in Zijn naam.

“Want we leven in het heden

en Zijn woord is uit de tijd.

Een verhaal van lang geleden,

niet gestoeld op werkelijkheid.”
Refrein: Stel dat God vandaag op aarde zou verschijnen

en je vragen zou: Kies jij nog steeds voor mij?

Zou je Hem recht in de ogen kunnen kijken?

Aan welke kant sta jij?

Aan welke kant sta jij?
2. Willoos zwijgen wij bij onrecht dat

een mens wordt aangedaan,

zien hoe mensen lijden,

en elkaar niet meer verstaan.

En we bidden dat God ingrijpt,

ons een nieuwe aarde geeft;

mens, wat doe je met de vrijheid

die Hij jou gegeven heeft? Refrein


3. Ied’re dag voor Hem te kiezen is wat

Hij van mensen vraagt,

Zijn licht te laten schijnen

in de wereld van vandaag.

Alleen dan komt Hij tot leven,

wordt de schepping weer als nieuw;

in Zijn liefde durven delen,

zonder twijfel, steeds opnieuw. RefreinVuur van de Enige

1. Ochtend, koud en mistig licht,

gaande de dag: onzeker, ongericht.

Avond en weemoed, gloed van de nacht

oplaaiend uitgedoofd op Jou gewacht?
Refrein 1: Vuur van de Enige, steek ons aan, (2x)

dat wij in jouw licht op mogen staan.


2. Klemmende stilte: geen vogel, geen lied,

geen hemel die nog uitzicht biedt.

Hoor jij het zwijgen, zie jij wat is,

weeg jij de zwaarte, voel jij het gemis?


Refrein 2: Woord van de Enige, spreek ons aan (2x)

dat wij in jouw licht op mogen staan.


3. Is er een woord dat leven doet,

helder als water, vrede te goed,

adem en hartslag, een nieuw gezicht?

Geef ons dat woord dan, geef ons dat licht.


Refrein 3: Enige Vrede, zie ons aan, (2x)

Dat wij in jouw licht op mogen staan.God heet ons welkom in Zijn huis

Refrein: God heet ons welkom in zijn huis.

God nodigt allen op dit feest.

Viert samen vreugdevol deze dag.

Alleluia.


1. Komt naar de maaltijd van de Heer.

Hij nodigt allen op dit feest.

Eet van het Brood dat leven geeft. Refrein
2. Jubelt van vreugde voor de Heer,

zingt blij voor God, want Hij is goed.

Zijn liefde duurt in eeuwigheid. Refrein
3. Dat Jezus Christus ons bewaart,

één in zijn Lichaam, in zijn Geest,

wij die nu eten van dit Brood. Refrein

Geest van God, Adem van leven

Refrein: Geest van God, Adem van leven,

Geest van God, Adem van vuur,

Geest van God, troost en kracht:

U heiligt ons.


Kom, o Geest, kom in ons hart;

kom, o Geest, wees ons nabij;

Geest van leven, Geest van moed:

wij zien naar U uit. Refrein


Kom, o Geest van heiligheid.

Geest van waarheid, kom in ons.

Geest van liefde, maak ons één:

wij zien naar U uit. Refrein


Kom, o Geest, houd ons bijeen.

Geest van vuur, brand in ons hart.

Kom, o Geest, en maak ons nieuw:

wij zien naar U uit. RefreinHeer, uw licht en uw liefde

1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen,

waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.

Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.

Schijn in mij, schijn door mij.


Refrein: Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid.

Kom, Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.

Spreek, Heer uw woord, dat het licht overwint.


2. Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid,

uit de schaduwen in uw heerlijkheid

Door het bloed mag ik U toebehoren.

Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.

Schijn in mij, schijn door mij. Refrein
3. Staan wij oog in oog met U, Heer,

Daalt uw stralende licht op ons neer.

Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.

U volmaakt wie volkomen zich geven.

Schijn in mij, schijn door mij. Refrein

Ik zal er zijn

Als je eenzaam bent of in het duister,

denk dan aan Mij en roep mijn Naam.

Als geen mens je kent en niemand luistert - zelfs als je fluistert -,

zelfs als je fluistert, zal Ik je stem verstaan.

Als een vriend wil ik je dragen alle dagen: Ik zal er zijn.

Als een ster in donk’re nachten zal Ik wachten: Ik zal er zijn.
Wees niet bang voor de stilte om je heen,

wees niet bang: Ik laat je nooit alleen.

Als een vriend wil Ik je dragen alle dagen: Ik zal er zijn.

Drukt de hele wereld op je schouders en zorgen spoken door je hoofd:

er is iemand die je kunt vertrouwen die van je houdt en die echt in jou gelooft.

Als een vriend wil Ik je dragen alle dagen: Ik zal er zijn.

Als een ster in donk’re nachten zal Ik wachten: Ik zal er zijn.

Wij bijeen, net als toen

Wij bijeen, net als toen, vragen God dat Hij stormenderhand,

ook met ons weer zal doen, wat Hij deed in die stad van dat land;

weer vrijuit gaan leven, opnieuw opengaan.


Refrein:

Iedereen, vreemdeling, vriend zijn één, raken in brand van Zijn Geest,

bouwen een wereldwijd feest.

Allemaal spreken dezelfde taal, vinden elkaar in zijn Geest op dat feest, feest.


Als een vuur in het veld grijpt de Geest om zich heen in dat land,

en gedood met geweld wordt zijn faam als een uitslaande brand:

vuur vlamt in de harten, er zal warmte zijn! Refrein
Spreken wij, net als daar, taal van liefde geënt op Zijn woord,

dan verstaan wij elkaar en wordt ieder van harte gehoord:

blij wondere woorden, ‘t is Gods eigen taal. Refrein

Ubi caritas et amor

Ubi caritas et amor,ubi caritas Deus ibi est.
Nederlandse vertaling:

Daar waar liefde heerst, en vrede,

daar waar liefde heerst, daar is God met ons.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina