Surhuisterveen, 24 januari 2012 Beste ouders en verzorgersDovnload 16.27 Kb.
Datum24.07.2016
Grootte16.27 Kb.
Surhuisterveen, 24 januari 2012

Beste ouders en verzorgers,

Zoals u misschien weet, voeren bonden actie tegen het wetsvoorstel om

de onderwijstijd te verhogen tot 1040 uren, gecombineerd met maatregelen

die ingrijpen in regelingen rondom de  vakantiedagen, zoals die nu zijn vastgelegd

in de onderwijs-CAO.


In het kort de achtergrond. De vakcentrales zijn evenals het LAKS en de VO-raad

(de werkgeversorganisatie van het voortgezet onderwijs) kwaad over de beslissing

van de Tweede Kamer om het aantal klokuren onderwijstijd in de onderbouw op 1040 klokuren vast te leggen, terwijl minister, VO-raad en vakcentrales het eerder eens waren geworden over een nieuwe, goed uit te voeren norm van 1000 klokuren per schooljaar. De partijen waren het er bovendien over eens dat de scholen te weinig geld ontvangen om 1040 uur te realiseren. Daarnaast zijn de vakbonden ontevreden over de nieuwe wetgeving met betrekking tot het aantal vakantiedagen en de inzet hiervan.
In dat kader hebben de bonden donderdag 26 januari uitgeroepen tot landelijke stakingsdag. Zij roepen leden en niet-leden op om de centrale bijeenkomst ’s middags in Utrecht bij te wonen. Met de staking willen de vakbonden de Eerste Kamer duidelijk maken dat het onderwijs rommelige wetgeving niet accepteert.
Binnen Singelland gaan veel collega’s gehoor geven aan de oproep. Het merendeel van de collega’s zal aanstaande donderdag staken.
U zult begrijpen dat de afwezigheid van de stakende docenten heel grote gevolgen heeft voor de roosters van de leerlingen.
Binnen Singelland is daarover het volgende afgesproken: leerlingen moeten op school komen als er minimaal drie elkaar opvolgende lessen gevolgd kunnen worden. Is dat niet het geval, dan is de leerling vrij. Is dat echter wel het geval, dan is de leerling verplicht om te komen en wordt spijbelen bestraft.
Voor onze locatie betekent dat het volgende:

We hebben naar de beschikbaarheid van de docenten (zowel van Singelland als van het Lauwers College) gekeken en geprobeerd voor de klassen die meer dan drie lesuren ingeroosterd kunnen worden een rooster met (g)een tussenuren te maken.


Het ziet er als volgt uit:


1A

2e t/m 6e uur les

2A

1e t/m 5e uur les

4BT

Les volgens rooster

1B

3e t/m 7e uur les

2B

Vrij

4ZW

Les volgens afspraak docent

1C

3e t/m 7e uur les

2C

Vrij

4VT

Vrij

1D

2e t/m 7e uur les

2D

Vrij

4SDV

1e t/m 4e les

1E

2e t/m 5e uur les

Alle derde klassen

Vrij

4T

Vrij

De roosters worden m.i.v. woensdag op de bekende wijze gepubliceerd.

Indien het bovenstaande vragen bij u oproept kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,


Jur Moorlag, locatiedirecteur Singelland Surhuisterveen.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina