Svs gymnastiek / JazzdansDovnload 32.97 Kb.
Datum17.08.2016
Grootte32.97 Kb.

SVS Gymnastiek / Jazzdans


www.svs-gym-jazz.nl


Aan de nieuwe leden,
Het aanmeldingsformulier dient door leden of indien nog niet meerderjarig, door de ouder/verzorger te worden ingevuld
en ondertekend. Het door u ingevulde aanmeldingsformulier dient tevens als machtiging tot automatische inning van de
(bonds)contributie . De contributie wordt per maand via een automatisch incasso afgeschreven.
Indien een betalingsachterstand bij de contributiebetaling ontstaat, wordt u de maand er op volgend
hiervan in kennis gesteld. Is na 3 maanden de achterstallige contributie niet betaald, dan wordt het betreffende lid
van SVS Gymnastiek & Jazzdans uitgeschreven.
De contributie vanaf maart 2016 t/m februari 2017 bedraagt per maand:

Lessen “t Haarhuus” te Schalkhaar:

Lessen van 1 uur:Lesuu 1 lesuur per week:

2 2 lesuren per week:

33 3 lesuren per week:

t/m 15 jaar:

€ 10,85

€ 16,25

€ 21,75

16 jaar en ouder:

€ 13,35

€ 20,05

€ 26,60

Selectielessen van 1,5 uur:
1 les van 1,5 uur:

Volgende uurs-les:

Volgende uurs-les:

t/m 15 jaar:

€ 16,25

€ 21,75

€ 27,15

16 jaar en ouder:

€ 20,05

€ 26,60

€ 33,30

Lessen Activiteitencentrum “Fonteinkruid” te Colmschate:1 lesuur per week:

2 lesuren per week:

3 lesuren per week:

16 jaar en ouder

€ 15,80

€21,10

€ 26,35

Met ingang van 1 februari van elk jaar wordt de contributie met ong. 4% verhoogd. U ontvangt hierover tijdig bericht.


De vereniging is aangesloten bij de K.N.G.U. (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Zodra de hoogte van de jaarlijkse bondsbijdrage bekend is, ontvangt u hierover bericht en wordt het bedrag via de machtiging automatisch
van uw rekening afgeschreven.

Leden tot 16 jaar betalen de bondscontributie in januari van elk jaar.

Leden van 16 jaar en ouder die lid worden van SVS Gymnastiek en Jazzdans in de periode van 1 januari tot 1 juni betalen het jaarbedrag van de bondscontributie. Worden zij na 1 juni lid, dan moet een gereduceerd bedrag worden betaald.
Over de hoogte van het bedrag en het tijdstip van de automatische incasso ontvangt u tijdig bericht.
Rabobank te Schalkhaar; IBAN: NL47 RABO 0146 2064 36, BIC: RABONL2U t.n.v. SVS Gymnastiek en Jazzdance.
Opzegging van het lidmaatschap:

Dit is uitsluitend schriftelijk mogelijk via het uitschrijfformulier dat te downloaden is vanaf onze site svs-gym-jazz.nl

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand, de opzegtermijn gaat in per de 1e van de maand, volgend op de datum van opzegging.

Voor alle vragen kunt u terecht bij ons algemene mailadres: svs-gym-jazz@live.nl

Wij streven ernaar uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden,

Met vriendelijke groeten, het bestuur.SVS Gymnastiek / Jazzdans
inschrijfformulier


Naam: …………………………………………………………………………………….. Geb.datum: ………………./………..……/………………….......……
Adres: ……………………………………………………………….…………………. Tel.nr: ……………………………………………........……….………….
Postcode/Plaats: …………………………………………………………………. E-mail: ………………………………………………………………………

wordt lid van de afdeling Jazzdans / Gymnastiek / Hiphop*


U krijgt bericht wanneer en in welke groep u/uw kind geplaatst kan worden.

Machtiging:


In opdracht van:
Naam: ……………………………………………………………………………………. (ouder/ verzorger *)
Adres: ……………………………………………………………………………………
Postcode: ……………………………………………………… Woonplaats: ………………………………………………..
IBAN: …………………………………………………. BIC: ………………………………………………….
Op naam van:……………………………………………………………………………………………………………………………
De contributie wordt per maand via een automatisch incasso afgeschreven.

Gelijktijdig met de aanmelding is éénmalig een inschrijfgeld van € 2,50 verschuldigd (dit wordt bij


de eerste contributie-inning berekend).
Bedrag per maand: € ………………………………….…………
Wegens contributie van: Gymnastiek / Jazzdance/Hiphop*
Ingangsdatum: ……….…./…………..…./………..………
Ondergetekende machtigt tevens zijn/haar * bankinstelling tot het:

  • verhogen van periodieke betalingen, tot het bedrag van de contributie, welke door de ledenvergadering van S.V. Schalkhaar is vastgesteld.

  • Het innen van de jaarlijkse bondscontributie.

Datum: ……………………………………………….Handtekening: ……………………………………………… (voor minderjarigen handtekening van ouder/verzorger)
Dit aanmeldingsformulier ingevuld opsturen naar:

Ledenadministratie

t.a.v. Annemarie Blom

Groot Wielens 19

7433 ST Schalkhaar

(scannen en mailen mag ook naar: svs-gym-jazz@live.nl )
* = doorhalen wat niet van toepassing is.De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina