Syntaxis 1 StudiebelastingDovnload 9.3 Kb.
Datum27.08.2016
Grootte9.3 Kb.
Syntaxis 1

 

 Studiebelasting

2 creditpoints

 

DoelstellingenDe student:

  • beschikt over een grondige, praktische beheersing van de syntactische analyse van zowel enkelvoudige als samengestelde zinnen, alsmede van woordgroepen;

  • demonstreert een grondige praktische vaardigheid in de benoeming en onderverdeling van de woordsoorten, waarbij kennis van syntactische, morfologische en semantische kenmerken noodzakelijk is;

  • beseft dat inzicht in de theorie achter de syntactische en morfologische analyse en de daarmee samenhangende beheersing van de kenmerken van zinsdelen en woordsoorten absolute voorwaarden zijn voor de praktische analyse;

  • beseft dat woordsoortbenoeming niet los te zien is van de traditionele grammatica en van de syntactische analyse.

 

Inhoud en werkwijze

Aan de orde komen:

- Zinsdelen, woordgroepen:

Syntagmatiek, paradigmatiek; concreet en abstract patroon; zinstypen: beperkte en onbeperkte wijs; de verschillende soorten er; nevenschikking en samentrekking; de enkelvoudige en samengestelde zin; zn-patroon, vn-patroon, bwbn-patroon, ww-patroon, vw-patroon, vzaz-patroon, de “grote” kern; persoonsvorm, onderwerp, eenzinsdeelproef, werkwoordelijke rest van het gezegde, niet-werkwoordelijke rest van het gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp, aanspreking, tussenwerpsel, bijwoordelijke bepaling

- Woordsoorten:

Lidwoord, zn en “zn”, bwbn, vn en “vn”, bw, bn, vzaz, telwoord, voornaamwoorden, tussenwerpsel, werkwoorden, voegwoorden, voegwoordelijke bijwoorden.

 

De basisvaardigheden zinsontleding en woordsoortbenoeming kunnen geoefend worden m.b.v. cursusaanbod op intranet. De student kan deze cursussen zelfstandig doorlopen. Ook de readers worden zelfstandig bestudeerd. Na zelfstudie en praktische oefening komt in de werkcolleges de syntactische beschrijvingsmethodiek van zowel de zinsdelen als de woordsoorten systematisch aan de orde. Vragen van studenten en praktische oefening bepalen voor een groot gedeelte de inhoud van de colleges.

 

Toetsing

Kennis en praktische vaardigheid worden getoetst in de vorm van tentamens.

 

Literatuur (verplicht)  • Jan Heersche, 'Syntaxis voor de propedeuse, theorie, oefeningen en opdrachten deel 1' (Hilvarenbeek 1999)

  • Jan Heersche, 'uitwerking oefeningen syntaxis deel 1'

  • Jan Heersche, 'Syntaxis voor de propedeuse, theorie, oefeningen en opdrachten deel 2' (Hilvarenbeek 1999)

  • Jan Heersche, 'uitwerking oefeningen syntaxis deel 2'

 

 De database wordt beschermd door het auteursrecht ©opleid.info 2017
stuur bericht

    Hoofdpagina